index

genealogie van Adriaan Jacobs van Alen
19 baptus est Adrianus Jacobi van Aele et Maria Adriaens ........ suscep. Joes van den Dungen et Johanna Huijsmans
Bron: Schijndel RK dopen 1726-1741 folio 27r

I Adriaan Jacobs van Alen is geboren in Schijndel, zoon van Jacob van Aele en Maria Adriaens. Hij is gedoopt op donderdag 19 augustus 1728 in Schijndel. Adriaan Jacobs is overleden, 68 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 27 mei 1797 te Schijndel.
Notitie bij Adriaan Jacobs: Ook: van Aele, van Ale, van Alen
Adressen:
vanaf 1728 tot 1758    Schijndel
vanaf 1758 tot 1780    Sint Michielsgestel
1767    de Pettelaar, Sint Michielsgestel
Borgbrief:
30-09-1758    Borgbrief: Adriaan Jacobs van Ale getrouwd met Catrina Dirkx van der Aa
Afgifte: Schijndel 30 september 1758
Bestemming: Sint Michielsgestel
Testament:
30-01-1767    Adriaan Jacobs van Aele en diens vrouw Catharina Dircks van der Aa, wonend op de Pettelaar
Adriaan Jacobs:
(1) trouwde op zondag 4 juni 1758 in Sint Michielsgestel met Catharina Dirkx van der Aa, nadat zij op zaterdag 20 mei 1758 in Sint Michielsgestel in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 4 juni 1758 in Sint Michielsgestel. Catharina Dirkx is geboren in Sint Michielsgestel, dochter van Theodorus Janssen (Dirk) van der Aa en Eerken Daniels (Herke) van Houtem. Zij is gedoopt op dinsdag 26 november 1715 in Sint Michielsgestel. Catharina Dirkx is overleden in 1768, 53 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 24 november 1768 te Sint Michielsgestel.
Notitie bij Catharina Dirkx: ook: Catharina Dirkx, Catharina Theodori

(2) trouwde op zondag 14 mei 1769 in Sint Michielsgestel met Johanna Hendriks van Gestel, nadat zij op zaterdag 29 april 1769 in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 14 mei 1769 in Sint Michielsgestel. Johanna Hendriks is geboren in Empel. Johanna Hendriks is overleden in 1770. Zij is begraven op donderdag 1 maart 1770 te Sint Michielsgestel.
Borgbrief:
04-05-1769    Borgbrief: Johanna Hendrikx van Gestel
Afgifte: Empel 4 mei 1769
Bestemming: Sint Michielsgestel

(3) trouwde op zondag 26 augustus 1770 in Sint Michielsgestel met Johanna Maria Janse (Jennemie) van Hirtum, nadat zij op zaterdag 11 augustus 1770 in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 26 augustus 1770 in Sint Michielsgestel. Johanna Maria Janse is geboren in Berlicum, dochter van Jan van Hirtum. Jennemie is overleden in 1780. Zij is begraven op dinsdag 27 juni 1780 te Sint Michielsgestel.
Borgbrief:
18-08-1770    Borgbrief: Jennemie Janse van Hirtum
Afgifte: Berlicum 18 augustus 1770
Bestemming: Sint Michielsgestel

Kinderen van Adriaan Jacobs en Jennemie:
1 Johanna Maria van Alen. Zij is gedoopt op woensdag 17 juli 1771 in Sint Michielsgestel. Johanna Maria is overleden, 2 maanden oud. Zij is begraven op woensdag 18 september 1771 te Sint Michielsgestel.
2 [waarschijnlijk] Johannes (Jan) van Alen, geboren in 1774 in Sint Michielsgestel ⇒ volgt II.
3 Johannes Adriaan van Alen, geboren in 1778. Hij is gedoopt op donderdag 24 december 1778 in Sint Michielsgestel. Johannes Adriaan is overleden in 1800, 22 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 26 juni 1800 te Sint Michielsgestel.... huwelijks-proclamatien van Johannes van Aale jongman geboren te St.Michiels-Gestel en wonende te Breukelen en Sebilla van den Ertvogel weduwe van wijlen Joost van der Heijden, geboren en wonende te Rosmalen, ...27 augustus 1797
Bron: Rosmalen Schepenbank Huwelijksbijlagen 1797-1810
 

Bron: Ommelander Courant 12 juni 1801
Zie ook: Besluiten van de Tweede Kamer en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks XXXIII deel April 1801
 


18 april 1822 Vrederegter van het kanton Oss ... Gecompareert Adriaan van Aalen, daglooner woonende te Rosmalen ... Zoo zijn voor ons gecompareerd Hermanus Manders, Eele Kerkhof, Geert Spiering en Willem Tiebos alle arbeiders en te Rosmalen woonachtig, de welke hebben verklaard dat het hunner en aller gemene bekendheid is dat Johannis van Aalen vader van den eerste comparant reeds omtrent twaalf jaren uit de gemeente van Rosmalen is vertrokken, en in dien tijd afwezig is gebleeven, zonder dat dezelve in dien tusschen tijd eenig narigt gegeeven heeft, en dat hun ook niet bekend is waar hij zich thans bevind ...
Bron: Rosmalen Burgerlijke Stand Huwelijksbijlagen 1822 akte 6

II Johannes (Jan) van Alen is geboren in 1774 in Sint Michielsgestel, zoon van [waarschijnlijk] Adriaan Jacobs van Alen en [waarschijnlijk] Johanna Maria Janse (Jennemie) van Hirtum. Hij is gedoopt op dinsdag 8 februari 1774 in Sint Michielsgestel. Jan is overleden na 1810, minstens 36 jaar oud.
Notitie bij Jan: ook: van Ale, van Aale

Blijkens een akte van 18 april 1822 is Johannes van Alen rond 1810 met onbekende bestemming vertrokken uit Rosmalen en hebben zijn kinderen nadien taal noch teken van hem ontvangen.

Adressen:
1797    Breukelen
vanaf 1797    Rosmalen
vanaf 1798 tot ±1810    Rosmalen (uit Rosmalen vertrokken met onbekende bestemming)
Borgbrief:
10-08-1797    Borgbrief: Johannes van Aalen
Afgifte: Sint Michielsgestel 10 augustus 1797
Bestemming: Rosmalen
Jan trouwde, 23 jaar oud, op zondag 27 augustus 1797 in Rosmalen met Sibilla van den Eertvogel, 30 jaar oud, nadat zij op zaterdag 12 augustus 1797 in Rosmalen in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 27 augustus 1797 in Rosmalen. Sibilla is geboren in 1766, dochter van Henricus (Hendrik) van den Eertvogel en Maria Frederiks Martens. Zij is gedoopt op maandag 6 oktober 1766 in Rosmalen. Sibilla is overleden op woensdag 16 juli 1834 om 12:30 in Rosmalen, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 juli 1834.
Notitie bij Sibilla: ook: Ertvogel, Eertvogel
Adressen:
vanaf 1792 tot 1797    Rosmalen
1834    Molenhoek, Rosmalen
Beroep:
1834    arbeidster

Kinderen van Jan en Sibilla:
1 (stiefkind) Maria van der Heijden, geboren in 1792. Zij is gedoopt op zondag 12 augustus 1792 in Rosmalen. Maria is overleden op woensdag 14 april 1858 in ’s Hertogenbosch, 66 jaar oud. Maria trouwde, 42 jaar oud, op donderdag 28 augustus 1834 in Maastricht met Jacobus Neerhof, 35 jaar oud. Jacobus is geboren op maandag 29 juli 1799 in ’s Hertogenbosch, zoon van Theodorus Neerhof en Catharina van Engelen. Jacobus is overleden op zondag 12 oktober 1851 in ’s Hertogenbosch, 52 jaar oud.
Beroep:
1834    stukrijder (1e compagnie van het 3e bataillon veld-artillerie)
Vermelding:
1834    in garnizoen in Maastricht
Maria bleef kinderloos. 2 Adriaan van Alen, geboren op donderdag 5 april 1798 in Rosmalen ⇒ volgt III-a.
3 Martinus van Aale, geboren op zaterdag 24 augustus 1799 in Rosmalen ⇒ volgt III-b.

III-a Adriaan van Alen is geboren op donderdag 5 april 1798 in Rosmalen, zoon van Johannes (Jan) van Alen en Sibilla van den Eertvogel. Hij is gedoopt op donderdag 5 april 1798 in Rosmalen. Adriaan is overleden op vrijdag 25 augustus 1865 om 03:00 in Rosmalen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 augustus 1865.
Adressen:
vanaf 1823 tot 1824    Kloosterhoek, Rosmalen
vanaf 1826 tot 1828    Molenhoek, Rosmalen
Beroepen:
bouwman
landboer
1822    arbeider
Dienstplicht:
vanaf 1817 tot 1822    1e bataillon veld artillerie
Signalement:
1822    Lengte 1 el 648
Aangezigt Rond
Voorhoofd breed
Oogen blaauw
Neus ordinair
Mond klein
Kin rond
Haar blond
Wenkbraauwen id
Merkbare teekenen geen
Adriaan trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 25 mei 1822 in Rosmalen met Johanna van der Heijden, 30 jaar oud, nadat zij op zondag 12 mei 1822 in ondertrouw zijn gegaan. Johanna is geboren in 1791, dochter van Johannes Gijsbers Janse (Jan) van der Heijden en Maria Dirk Jan Dirckx. Zij is gedoopt op zaterdag 3 december 1791 in Nistelrode. Johanna is overleden op dinsdag 25 april 1854 om 20:00 in Rosmalen, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 april 1854.
Notitie bij Johanna: ook: Gerits, Gijsbers, van der Heijden, van der Heyden
Adres:
1822    Rosmalen
Beroep:
1822    dienstmeid

Kinderen van Adriaan en Johanna:
1 Johanna van Alen, geboren op maandag 24 maart 1823 om 05:00 in Rosmalen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 maart 1823. Johanna is overleden op vrijdag 24 mei 1867 om 02:00 in Rosmalen, 44 jaar oud. Johanna trouwde, 22 jaar oud, op zondag 4 mei 1845 in Rosmalen met Pieter (Piet) van der Velden, 23 jaar oud. Pieter is geboren op dinsdag 14 augustus 1821 om 15:00 in Rosmalen, zoon van Johannes (Jan) van der Velden en Wilhelmina (Willemijn) Langenhuizen. Piet is overleden op woensdag 20 maart 1889 om 01:00 in Vught, 67 jaar oud.
Adressen:
1845    Rosmalen
1870    ’s Hertogenbosch
Beroep:
vanaf 1845 tot 1870    arbeider
2 Joannes van Alen, geboren op donderdag 14 oktober 1824 om 06:00 in Rosmalen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 oktober 1824. Joannes is overleden op maandag 14 oktober 1839 om 10:00 in Rosmalen, 15 jaar oud.
3 Hendrikus (Hendrik) van Alen, geboren op donderdag 27 juli 1826 om 10:00 in Rosmalen ⇒ volgt IV-a.
4 Gijsbertus van Alen, geboren op vrijdag 18 april 1828 om 15:00 in Rosmalen ⇒ volgt IV-b.
5 Maria van Alen, geboren op zaterdag 12 december 1829 om 20:00 in Rosmalen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 13 december 1829. Maria is overleden op zondag 27 december 1835 om 08:00 in Rosmalen, 6 jaar oud.
6 Martinus van Alen, geboren op donderdag 19 april 1832 om 04:00 in Rosmalen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 april 1832. Martinus is overleden op zondag 1 juli 1832 om 12:00 in Rosmalen, 2 maanden oud.
7 Martinus van Alen, geboren op maandag 23 september 1833 om 12:00 in Rosmalen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 september 1833. Martinus is overleden op dinsdag 1 oktober 1833 om 19:00 in Rosmalen, 8 dagen oud.
8 Francijna van Alen, geboren op dinsdag 8 september 1835 om 17:00 in Rosmalen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 september 1835. Francijna is overleden op maandag 15 februari 1836 om 13:00 in Rosmalen, 5 maanden oud.

III-b Martinus van Aale is geboren op zaterdag 24 augustus 1799 in Rosmalen, zoon van Johannes (Jan) van Alen en Sibilla van den Eertvogel. Hij is gedoopt op donderdag 29 augustus 1799 in Rosmalen. Martinus is overleden op maandag 6 oktober 1862 om 05:30 in ’s Hertogenbosch, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 oktober 1862.
Adres:
1862    Louwsepoort, ’s Hertogenbosch
Beroep:
1862    arbeider
Martinus:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 30 april 1834 in ’s Hertogenbosch met Anna Strik, 34 jaar oud. Anna is geboren in 1800 in Rosmalen, dochter van Johannes Nicolai Strick en Petronella Schuppens. Zij is gedoopt op vrijdag 17 januari 1800 in Rosmalen. Anna is overleden op zondag 19 februari 1837 in ’s Hertogenbosch, 37 jaar oud.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op zaterdag 23 december 1837 in ’s Hertogenbosch met Adriana van Liempd, 33 jaar oud. Adriana is geboren op maandag 16 april 1804 in Sint Michielsgestel, dochter van Hendrikus Jacob van Liempd en Johanna Maria Antonij van den Dungen. Adriana is overleden op zaterdag 24 december 1864 in ’s Hertogenbosch, 60 jaar oud. Martinus bleef kinderloos.

IV-a Hendrikus (Hendrik) van Alen is geboren op donderdag 27 juli 1826 om 10:00 in Rosmalen, zoon van Adriaan van Alen en Johanna van der Heijden. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 juli 1826. Hendrik is overleden op dinsdag 7 januari 1890 om 14:00 in Rosmalen, 63 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: ook: van Alem
Adressen:
1858    Varkenshoek, Rosmalen
vanaf 1861 tot 1870    Molenhoek, Rosmalen
Beroep:
arbeider
Detentie:
vanaf 05-12-1856 tot 12-12-1856    jagt en visscherij
Hendrik trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 26 mei 1854 in Rosmalen met Hendrika van Gogh, 26 jaar oud. Hendrika is geboren op donderdag 27 maart 1828 om 10:00 in Rosmalen, dochter van Martinus (Marte) van Gogh en Antonia Westerlaken. Hendrika is overleden op vrijdag 20 december 1889 om 18:00 in Rosmalen, 61 jaar oud.

Kinderen van Hendrik en Hendrika:
1 Johannes van Alen, geboren op vrijdag 23 februari 1855 om 08:00 in Rosmalen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 februari 1855. Johannes is overleden op zaterdag 28 november 1914 in Berghem, 59 jaar oud.
Adressen:
vanaf 1867 tot 1881    Rosmalen
vanaf 1894 tot 1914    Berghem
Beroepen:
vanaf 1867 tot 1881    arbeider
vanaf 1894 tot 1914    spoorwegarbeider
Detentie:
vanaf 09-09-1867 tot 11-09-1867    twee dagen wegens diefstal van dorhout onder verzachtende omstigheden gepleegd
11-05-1868    één dag wegens diefstal van dorhout onder verzachtende omstigheden gepleegd
vanaf 18-07-1869 tot 24-07-1869    zes dagen wegens diefstal van dorhout
vanaf 13-09-1881 tot 16-09-1881    Kantongerecht te Bosch 16 febr.1881
drie dagen wegens jachtovertreding (subsidiair) Boete f 12.50
Signalement:
1881    leeftijd 26 jaren, lengte 1.64 meter
lager onderwijs genoten: nee
aangezigt ovaal; kleur gezond; voorhoofd hoog; neus gewoon; mond gewoon; kin rond; ogen blauw; wenkbraauwen bruin; haar bruin; baard ---; bijzondere teekenen: geene
handtekening: schrijven onkundig
Johannes bleef ongehuwd.
2 Maria Antonetta (Antonet) van Alen, geboren op maandag 8 september 1856 om 01:00 in Rosmalen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 september 1856. Antonet is overleden op woensdag 19 april 1871 om 12:00 in Rosmalen, 14 jaar oud. Antonet bleef ongehuwd.
3 Adriana van Alen, geboren op zondag 7 november 1858 om 16:00 in Rosmalen ⇒ volgt V.
4 Maria Anna van Alen, geboren op donderdag 11 juli 1861 om 14:00 in Rosmalen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 juli 1861. Maria Anna is overleden op donderdag 29 december 1910 in Rosmalen, 49 jaar oud.
Notitie bij Maria Anna: ook: van Alem
Adres:
1883    Rosmalen
Beroep:
1883    arbeidster
Maria Anna trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 31 oktober 1883 in Rosmalen met Joannes van de Meerendonk, 25 jaar oud. Joannes is geboren op zaterdag 30 oktober 1858 om 18:00 in Den Dungen, zoon van Johannes (Jan) van de Meerendonk en Henrica (Hendrika) Vissers. Joannes is overleden op woensdag 14 januari 1914 om 13:30 in ’s Hertogenbosch, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 januari 1914.
Adres:
vanaf 23-05-1866 tot 1914    Rosmalen
Beroepen:
1883    gasstoker
vanaf 1883 tot 1898    arbeider
vanaf 1904 tot 1914    landbouwer
5 Maria van Alen, geboren op maandag 26 januari 1863 om 03:00 in Rosmalen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 januari 1863. Maria is overleden op zaterdag 5 januari 1889 in Den Dungen, 25 jaar oud.
Notitie bij Maria: ook: Anna Maria Hendrika ?
Maria trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 31 december 1884 in Den Dungen met Joannes van de Meerendonk, 56 jaar oud. Joannes is geboren op zondag 16 november 1828 in Den Dungen, zoon van Antonius van de Meerendonk en Joanna van Lith. Joannes is overleden op donderdag 28 februari 1901 in Den Dungen, 72 jaar oud.
6 Hendrikus (Hendrik) van Alen, geboren op woensdag 29 maart 1865 om 17:00 in Rosmalen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 maart 1865. Hendrik is overleden op woensdag 13 september 1865 om 11:00 in Rosmalen, 5 maanden oud.
7 Hendrina van Alen, geboren op zaterdag 3 november 1866 om 16:00 in Rosmalen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 november 1866. Hendrina is overleden op maandag 31 oktober 1887 in Rosmalen, 20 jaar oud.
Notitie bij Hendrina: ook: van Alem
Hendrina trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 9 februari 1887 in Rosmalen met Leonardus van de Koevering, 27 jaar oud. Leonardus is geboren op woensdag 16 maart 1859 in Den Dungen, zoon van Martinus van de Koevering en Clasina van Vugt. Leonardus is overleden op woensdag 19 april 1939 in Den Dungen, 80 jaar oud.
8 Johanna van Alen, geboren op dinsdag 9 augustus 1870 om 14:00 in Rosmalen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 augustus 1870. Johanna is overleden op dinsdag 5 februari 1878 om 02:30 in Rosmalen, 7 jaar oud.

IV-b Gijsbertus van Alen is geboren op vrijdag 18 april 1828 om 15:00 in Rosmalen, zoon van Adriaan van Alen en Johanna van der Heijden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 april 1828. Gijsbertus is overleden op zondag 12 januari 1890 om 13:00 in Rosmalen, 61 jaar oud.
Beroep:
vanaf 1856 tot 1890    arbeider
Detentie:
vanaf 05-12-1856 tot 12-12-1856    jagt en visscherij
Gijsbertus trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 16 februari 1854 in Rosmalen met Johanna Vromans, 40 jaar oud. Johanna is geboren op donderdag 10 juni 1813 in Lage Mierde, dochter van Antonie Vromans en Elisabeth Paridaans. Johanna is overleden op zondag 16 maart 1884 om 10:00 in Rosmalen, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 maart 1884.

Kinderen van Gijsbertus en Johanna:
1 Johannes van Alen, geboren op maandag 16 april 1855 om 21:00 in Rosmalen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 april 1855. Johannes is overleden op vrijdag 1 december 1876 om 13:00 in Rosmalen, 21 jaar oud.
Beroep:
arbeider
Johannes bleef ongehuwd.
2 n.n. van Alen, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 14 juni 1856 om 17:00 in Rosmalen.
3 Antonie van Alen, geboren op zaterdag 14 juni 1856 om 17:00 in Rosmalen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 juni 1856. Antonie is overleden op zondag 6 juli 1856 om 19:00 in Rosmalen, 22 dagen oud.
4 n.n. van Alen, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 13 juni 1859 om 21:00 in Rosmalen.

V Adriana van Alen is geboren op zondag 7 november 1858 om 16:00 in Rosmalen, dochter van Hendrikus (Hendrik) van Alen en Hendrika van Gogh. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 november 1858.
Adres:
1898    Rosmalen
Beroepen:
1880    arbeidster
1898    werkster
Adriana trouwde, 40 jaar oud, op zaterdag 12 november 1898 in ’s Hertogenbosch met Poulus van der Reijt, 56 jaar oud, nadat zij op zondag 30 oktober 1898 in ondertrouw zijn gegaan. Poulus is geboren op woensdag 9 maart 1842 in Liempde, zoon van Hendrikus van der Reijt en Johanna Maria Catharina Strijbosch. Poulus is overleden op dinsdag 31 oktober 1905 om 12:00 in Sint Michielsgestel, 63 jaar oud.
Adres:
1898    Sint Michielsgestel
Beroep:
1898    arbeider

Kinderen van Adriana uit onbekende relatie:
1 n.n. van Alen, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 7 juli 1880 om 19:00 in Rosmalen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 juli 1880.
2 Hendrikus van Alen, geboren op donderdag 13 maart 1884 om 10:30 in Rosmalen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 maart 1884.
Adressen:
vanaf 01-03-1907 tot 14-09-1908    C.28, Alem (woont bij Petrus Cornelus van de Poll en Adriana Maria Kouwenberg)
vanaf 14-09-1908    Rosmalen
Beroep:
vanaf 1907 tot 1908    knecht
3 Geerdina van Alen, geboren op maandag 23 september 1889 om 18:00 in Rosmalen. Geerdina is overleden op zaterdag 16 februari 1895 om 00:30 in Rosmalen, 5 jaar oud.
4 Hendrika van Alen, geboren op maandag 13 november 1893 om 04:00 in Rosmalen. Hendrika trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 28 december 1921 in ’s Hertogenbosch met Gerardus Emans, ongeveer 28 jaar oud. Gerardus is geboren omstreeks 1893 in ’s Hertogenbosch, zoon van Peter Emans en Adriana Maria Weemhoff.


index:  A  D  E  G  H  K  L  M  N  P  R  S  V  W  Aa van der, Catharina Dirkx (~26-11-1715, †1768)
Aa van der, Theodorus Janssen
Aale van, Martinus (*24-08-1799, †06-10-1862)
Adriaens, Maria
Aele van, Jacob
Alen van, Adriaan (*05-04-1798, †25-08-1865)
Alen van, Adriaan Jacobs (~19-08-1728, []27-05-1797)
Alen van, Adriana (*07-11-1858)
Alen van, Antonie (*14-06-1856, †06-07-1856)
Alen van, Francijna (*08-09-1835, †15-02-1836)
Alen van, Geerdina (*23-09-1889, †16-02-1895)
Alen van, Gijsbertus (*18-04-1828, †12-01-1890)
Alen van, Hendrika (*13-11-1893)
Alen van, Hendrikus (*27-07-1826, †07-01-1890)
Alen van, Hendrikus (*29-03-1865, †13-09-1865)
Alen van, Hendrikus (*13-03-1884)
Alen van, Hendrina (*03-11-1866, †31-10-1887)
Alen van, Joannes (*14-10-1824, †14-10-1839)
Alen van, Johanna (*24-03-1823, †24-05-1867)
Alen van, Johanna (*09-08-1870, †05-02-1878)
Alen van, Johanna Maria (~17-07-1771, []18-09-1771)
Alen van, Johannes (*1774, †>1810)
Alen van, Johannes (*23-02-1855, †28-11-1914)
Alen van, Johannes (*16-04-1855, †01-12-1876)
Alen van, Johannes Adriaan (*1778, †1800)
Alen van, Maria (*12-12-1829, †27-12-1835)
Alen van, Maria (*26-01-1863, †05-01-1889)
Alen van, Maria Anna (*11-07-1861, †29-12-1910)
Alen van, Maria Antonetta (*08-09-1856, †19-04-1871)
Alen van, Martinus (*19-04-1832, †01-07-1832)
Alen van, Martinus (*23-09-1833, †01-10-1833)
Alen van, n.n. (*14-06-1856, †14-06-1856)
Alen van, n.n. (*13-06-1859, †13-06-1859)
Alen van, n.n. (*07-07-1880, †07-07-1880)

Dirckx, Maria Dirk Jan (*1766, †19-02-1833)
Dungen van den, Johanna Maria Antonij24-12-1834)

Eertvogel van den, Henricus (*1740, †25-11-1809)
Eertvogel van den, Sibilla (*1766, †16-07-1834)
Emans, Gerardus (*±1893)
Emans, Peter
Engelen van, Catharina (*1779, †28-05-1855)

Gestel van, Johanna Hendriks1770)
Gogh van, Hendrika (*27-03-1828, †20-12-1889)
Gogh van, Martinus (*20-12-1793, †20-04-1866)

Heijden van der, Johanna (*1791, †25-04-1854)
Heijden van der, Johannes Gijsbers Janse (*1769, †03-05-1822)
Heijden van der, Maria (*1792, †14-04-1858)
Hirtum van, Jan
Hirtum van, Johanna Maria Janse1780)
Houtem van, Eerken Daniels

Koevering van de, Leonardus (*16-03-1859, †19-04-1939)
Koevering van de, Martinus

Langenhuizen, Wilhelmina (*1790, †22-09-1873)
Liempd van, Adriana (*16-04-1804, †24-12-1864)
Liempd van, Hendrikus Jacob
Lith van, Joanna (*29-01-1791, †27-11-1865)

Martens, Maria Frederiks1776)
Meerendonk van de, Antonius (*03-08-1791, †23-06-1867)
Meerendonk van de, Joannes (*16-11-1828, †28-02-1901)
Meerendonk van de, Joannes (*30-10-1858, †14-01-1914)
Meerendonk van de, Johannes (*26-10-1817, †02-09-1906)

Neerhof, Jacobus (*29-07-1799, †12-10-1851)
Neerhof, Theodorus (*±1767, †27-06-1840)

Paridaans, Elisabeth (*1776, †03-05-1844)

Reijt van der, Hendrikus (*04-10-1820)
Reijt van der, Poulus (*09-03-1842, †31-10-1905)

Schuppens, Petronella (*1764, †25-03-1812)
Strick, Johannes Nicolai (*1756, †09-12-1815)
Strijbosch, Johanna Maria Catharina (*01-02-1816)
Strik, Anna (*1800, †19-02-1837)

Velden van der, Johannes (*1791, †29-04-1838)
Velden van der, Pieter (*14-08-1821, †20-03-1889)
Vissers, Henrica (*16-02-1824, †16-11-1878)
Vromans, Antonie (*1762, †26-08-1825)
Vromans, Johanna (*10-06-1813, †16-03-1884)
Vugt van, Clasina

Weemhoff, Adriana Maria
Westerlaken, Antonia (*17-04-1797, †08-10-1871)


In verband met de bescherming van de privacy worden van de met ° gemerkte personen niet alle gegevens weergegeven.
Bronvermeldingen kunnen worden opgevraagd bij fiches onder de desbetreffende persoon.

Gegenereerd op 8 januari 2023 met Aldfaer versie 4.2

<genealogie van de familie Haans>