index

familie Coolen (Tilburg)Anders dan bij de familie Haans, waarvan vrijwel zeker is dat alle dragers van deze naam familie zijn, zijn er verschillende families Coolen (Colen, Koolen, Kolen) in Tilburg. De naam Coolen in de tak waar ik van afstam vindt zijn oorsprong bij Peter Peter Corsten (1670-1710).

Op 2 juni 1669 trouwde in Tilburg Peter Corstiaen Jacobs, 22 jaar oud, wonende aan de Hasselt, met Cornelia (Neeltje) Gerits Coolen, oud 23 jaar, wonende aan de Heijkant. Als getuigen zijn aanwezig Jan Corstiaen Jacobs, broer van de bruidegom, en Peter Gerit Colen, vader van de bruid. Uit dit huwelijk wordt één zoon geboren, Peter Peter Corsten gedoopt op 18 maart 1670. Peter Corstiaen Jacobs overleed nog voor de geboorte van zijn eerste zoon aan de pest, die toen heerste in Tilburg.

31 januari 1674, Peter is dan 3 jaar, hertrouwd Neeltje met Emmert Jan Willem Jonckers. Aannemelijk is dat Peter Peter Corsten in dit gezin is opgegroeid. Zijn moeder Neeltje moet echter zijn overleden voor 1689, want in februari van dat jaar hertrouwd Emmert Jonckers.

24 augustus 1692 trouwde Peter Peter Corsten in Tilburg met Marij Peter Anthonis. Hij is dan 22 jaar, en nog net niet volwassen. Zijn voogd Jan Peter Colen, de broer van zijn moeder, was aanwezig en stemde in met het huwelijk.
Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen bekend: Peter (1697), Cornelia (1700), Gertruda (1703), Johanna (1706) en Anthonij (1708).
Op 10 juni 1710 overleed Peter Peter Corsten, 40 jaar oud.

Bij deze kinderen zien wij dat zij, meestal bij hun huwelijk, de naam Colen (Cole, Coolen) aannemen, ondanks dat zij gedoopt zijn als Corsten (Corste, Coste). Een sluitende verklaring hiervoor geven, eeuwen na dato, is moeilijk. Mogelijk dat het vroege overlijden van hun vader, samen met dat zijn oom Jan Peter Colen zijn voogd was en de overeenkomst in uitspraak tussen Corsten en Colen, hierbij een rol hebben gespeeld.

Feit is dat de naam Coolen hier voor het eerst zo rond het jaar 1730 wordt gebruikt. Je zou kunnen stellen dat de naam in dit geval niet via vaderszijde maar via moederskant is overgedragen.

Enkele voorbeelden om dit te illustreren aan de hand van de huwelijksakten van de kinderen van Peter Peter Corsten en Marij Peter Anthonis Hensen:

Eerste huwelijk dochter Cornelia
Adriaan Peter van Hoof JM oud 26 sijn ouders overleden. sijn getuijge was Peter van Hoof zijn broeder met Cornelia Peter Corste JD oud 25 jaar geassisteert met haar oom Jan Imbrecht Jonkers instaande voor het consent van moeder. beide alhier geboren tot Tilborg en beide wonende aan de Velthoven. ondertrouwd den 9 november 1726, getrouwd den 24 dito.
Bron: Tilburg NG trouwen 1701-1734 p.355

Het huwelijk van zoon Anthonij
Anthonij Peter Cole JM oud 23 jaar geassisteert met sijn swager Adriaan van Hoof instaande voor het consent van de moeder met Barbara de Ruijter JD oud 25 jaar geassisteert met haar vader Jan de Ruijter beiden geboren tot Tilborg en wonende aan de Veldhoven. Ondertrouwd den 19 October. Getrouwd den 9 November (1731)
Bron: Tilburg NG trouwen 1701-1734 p.442

Tweede huwelijk dochter Cornelia
Bernard de Beer jongman out 25 jaeren geboortig ende woonagtig alhier binnen Tilborg en Cornelia Coolen weduwe wijlen Adriaen van Hooff geboortig en woonagtig als voor. (1733)
Bron: Tilburg Huwelijken bij Schepenen 1733 p.231


genealogie van Peter Corst Jan Jacobs1 Peter Corst Jan Jacobs is geboren omstreeks 1647 in Tilburg, zoon van Corstiaen Jan Jacobs en Mayken Jan Willems van Buel. Peter Corst Jan is overleden in 1669, ongeveer 22 jaar oud (oorzaak: gestorven aan pest). Hij is begraven op zondag 8 september 1669 te Tilburg.
Adres:
1669    Tilburg Hasselt
Peter Corst Jan trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op zondag 2 juni 1669 in Tilburg met Cornelia Peter Gerit (Neeltje) Coolen, ongeveer 23 jaar oud, nadat zij op vrijdag 17 mei 1669 in Tilburg in ondertrouw zijn gegaan. Cornelia Peter Gerit is geboren omstreeks 1646 in Tilburg, dochter van Peter Gerit Coolen en Jenneken Jan Adriaen Anthonis. Neeltje is overleden omstreeks 1688 in Tilburg, ongeveer 42 jaar oud.
Adres:
vanaf 1669 tot 1674    Tilburg Heikant

Kind van Peter Corst Jan en Neeltje:
1 Peter Peter Corsten, geboren in 1670 ⇒ volgt 1.1.


1692. Peter Peter Korsten j.m. oudt 22 jaar zijn ouders overleden (geassisteerd met zijn momboir Jan Peter Kolen)
met  Marij Peter Anthonis j.d. oudt (geassisteerd met haar vader) beide geboren van Tilborgh en wonende aen den Heijkant
ondertrouw den 9 Aug, getrouwt den 24 dito

Bron: Tilburg - NG trouwen 1671-1701 register 15 p. 140

1.1 Peter Peter Corsten is geboren in 1670, zoon van Peter Corst Jan Jacobs en Cornelia Peter Gerit (Neeltje) Coolen. Hij is gedoopt op dinsdag 18 maart 1670 in Tilburg. Peter Peter is overleden in 1710, 40 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 10 juni 1710 te Tilburg.
Notitie bij Peter Peter: Jan Corstiaen Jan Jacobs momboir en Jan Peter Gerit Colen toesiender over 1 onmondig kint van Peter Corstiaen Jan Jacobs daer moeder aff was Cornelia Peter Gerit Colen. Actum 19 februari 1689. (Tilburg - Eden van voogden 1687-1711)
Adressen:
1692    Tilburg Heikant
1710    Tilburg Goirke
Peter Peter trouwde, 22 jaar oud, op zondag 24 augustus 1692 in Tilburg met Marij Peter Anthonis Hensen, 20 jaar oud, nadat zij op zaterdag 9 augustus 1692 in Tilburg in ondertrouw zijn gegaan. Marij Peter Anthonis is geboren in 1672, dochter van Petrus Antonis Peters Hensen en Elisabeth Peter (Lijsken) Peters. Zij is gedoopt op dinsdag 1 maart 1672 in Tilburg. Marij Peter Anthonis is overleden na 1731, minstens 59 jaar oud.
Notitie bij Marij Peter Anthonis: ook: Marij Peter Anthonis, Maria Peter Hensen
Adressen:
1692    Tilburg Heikant
1717    Tilburg Veldhoven

Kinderen van Peter Peter en Marij Peter Anthonis:
1 Peter Peter Corsten, geboren in 1697 ⇒ volgt 1.1.1.
2 Cornelia Coolen, geboren in 1700. Zij is gedoopt op maandag 6 december 1700 in Tilburg. Cornelia is overleden vóór 1759, ten hoogste 59 jaar oud.
Notitie bij Cornelia: ook: Corste, Corsten, Coolen
Bij haar eerste huwelijk heet zij "Cornelia Peter Corste", bij haar tweede "Cornelia Coolen".

Adres:
1726    Tilburg Veldhoven
Cornelia:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op zondag 24 november 1726 in Tilburg met Adriaan Peter van Hoof, 25 jaar oud, nadat zij op zaterdag 9 november 1726 in Tilburg in ondertrouw zijn gegaan. Adriaan Peter is geboren in 1700, zoon van Peter Peter van Hooff en Adriana Michiel Peters Voskens. Hij is gedoopt op dinsdag 7 december 1700 in Tilburg. Adriaan Peter is overleden in 1731, 31 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 21 november 1731 te Tilburg.
Notitie bij Adriaan Peter: ook: Verhoof, van Hooff
Adres:
1726    Tilburg Veldhoven

(2) trouwde, 32 jaar oud, op maandag 2 februari 1733 in Tilburg met Norbertus (Bernard) de Beer, 24 jaar oud, nadat zij op vrijdag 16 januari 1733 in ondertrouw zijn gegaan. Norbertus is geboren in 1708, zoon van Adriaen Willem de Beer en Jenneke Marij Adriaan Verhoeven. Hij is gedoopt op zondag 5 februari 1708 in Tilburg.
3 Gertrudis Coolen, geboren in 1703. Zij is gedoopt op vrijdag 22 juni 1703 in Tilburg. Gertrudis is overleden in 1710, 7 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 27 december 1710 te Tilburg.
4 Joanna Peter (Jenneken) Coolen, geboren in 1706. Zij is gedoopt op maandag 4 januari 1706 in Tilburg. Jenneken is overleden in 1740, 34 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 23 maart 1740 te Tilburg.
Adres:
vanaf 1731 tot 1740    Tilburg Veldhoven
Jenneken trouwde, 25 jaar oud, op maandag 5 november 1731 in Tilburg met Peter Adriaan van den Bergh, 39 jaar oud, nadat zij op vrijdag 19 oktober 1731 in ondertrouw zijn gegaan. Peter Adriaan is geboren in 1692, zoon van Adrianus Jan van den Berghmans en Adriana Adriaen (Adriaentken) Segers. Hij is gedoopt op donderdag 17 april 1692 in Tilburg.
Adres:
vanaf 1716 tot 1742    Tilburg Veldhoven
5 Anthonij Peter Coolen, geboren in 1708 ⇒ volgt 1.1.2.

1.1.1 Peter Peter Corsten is geboren in 1697, zoon van Peter Peter Corsten en Marij Peter Anthonis Hensen. Hij is gedoopt op maandag 1 april 1697 in Tilburg. Peter Peter is overleden in 1724, 27 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 1 juni 1724 te Tilburg.
Notitie bij Peter Peter: ook: Costen, Corsten, Korsten
Adressen:
1718    Tilburg Stokhasselt
1724    Tilburg Westheijkant
Peter Peter trouwde, 20 jaar oud, op zondag 6 maart 1718 in Tilburg met Maria Jan Coolen, 22 jaar oud, nadat zij op zaterdag 12 februari 1718 in Tilburg in ondertrouw zijn gegaan. Maria Jan is geboren in 1695, dochter van Jan Peter de Oude Coolen en Peternel Jan Willem Jonckers. Zij is gedoopt op dinsdag 2 augustus 1695 in Tilburg.
Adressen:
1718    Tilburg Goirke
1725    Tilburg Goirke
1735    Tilburg Lijnsheike

Kinderen van Peter Peter en Maria Jan:
1 Petrus Corsten, geboren in 1719. Hij is gedoopt op maandag 9 januari 1719 in Tilburg. Petrus is overleden vóór 1735, ten hoogste 16 jaar oud.
2 Petronilla Peter (Pieternel) Corsten, geboren in 1721. Zij is gedoopt op woensdag 5 november 1721 in Tilburg. Pieternel is overleden in 1782, 61 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 29 januari 1782 te Tilburg.
Notitie bij Pieternel: ook: Corsten, Kuijsten

Adriaan Adr. Mutsaars te voorens weduwnaar van wijlen Adriaantje Corn. van Huijkelom, ende Peternel Peter Corsten, te vorens weduwe van wijlen Peter Willem de Cocq, egte huwelijken lieden woonende alhier aan de Westenheijcant (...) Piternel sieckelijck, egter beijde nog wel hebbende hun verstant.
Bron: Tilburg RA Minuutakten 1761-1763 Johan Adriaan van Meurs Hzoon folio 263r (Testament, 10 november 1763)

Adressen:
1750    Tilburg Oostenheijkant
1763    Tilburg Westenheijkant
1782    Tilburg Goirke
Pieternel:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op zondag 1 november 1750 in Tilburg met Petrus Wilhelmus (Peter Willem) de Cocq, 36 jaar oud, nadat zij op zaterdag 17 oktober 1750 in Tilburg in ondertrouw zijn gegaan. Petrus Wilhelmus is geboren in 1714, zoon van Wilhelmus Adrianus de Cocq en Joanna Geert Willemen. Hij is gedoopt op dinsdag 4 september 1714 in Tilburg. Peter Willem is overleden vóór 1756, ten hoogste 42 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 19 juli 1755.
Notitie bij Peter Willem: ook: de Kort, de Cocq
Adres:
1750    Tilburg Oostenheijkant

(2) trouwde, 34 jaar oud, op zondag 1 augustus 1756 in Tilburg met Adriaan Adriaan Mutsaars, ongeveer 33 jaar oud, nadat zij op zaterdag 17 juli 1756 in Tilburg in ondertrouw zijn gegaan. Adriaan Adriaan is geboren omstreeks 1723 in Tilburg.
Adressen:
1756    Tilburg Oostenheijkant
1763    Tilburg Westenheijkant
Pieternel bleef kinderloos.
3 Maria Catharina Corsten, geboren in 1723. Zij is gedoopt op dinsdag 4 mei 1723 in Tilburg. Maria Catharina is overleden in 1725, 2 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 8 februari 1725 te Tilburg.
4 Petrus Corsten, geboren in 1724. Hij is gedoopt op donderdag 2 november 1724 in Tilburg. Petrus is overleden in 1741, 17 jaar oud. Hij is begraven op zondag 24 december 1741 te Tilburg.


Anthonij Peter Cole JM oud 23 jaar geassisteert met sijn swager Adriaan van Hoof instaande voor het consent van de moeder met
Barbara de Ruijter JD oud 25 jaar geassisteert met haar vader Jan de Ruijter beiden geboren tot Tilborg en wonende aan de Veldhoven.
Ondertrouwd den 19 October, Getrouwd den 9 November (1731)
Bron: Tilburg NG Trouwboek 1701-1734 register 16 p.442

1.1.2 Anthonij Peter Coolen is geboren in 1708, zoon van Peter Peter Corsten en Marij Peter Anthonis Hensen. Hij is gedoopt op maandag 1 oktober 1708 in Tilburg. Anthonij Peter is overleden op donderdag 10 januari 1760 in Tilburg, 52 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 12 januari 1760 te Tilburg.
Notitie bij Anthonij Peter: doopakte: Anthonius Petri Petri Corsten
trouwboek: Anthonij Peter Colen

Adressen:
vanaf 1731 tot 1732    Tilburg Veldhoven
1760    Tilburg Veldhoven
Anthonij Peter trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 9 november 1731 in Tilburg met Barbara de Ruijter, 26 jaar oud, nadat zij op vrijdag 19 oktober 1731 in Tilburg in ondertrouw zijn gegaan. Barbara is geboren in 1705, dochter van Joannis (Jan) de Ruijter en Aldegonda Peters van Westerhoven. Zij is gedoopt op vrijdag 31 juli 1705 in Breda. Barbara is overleden in 1764, 59 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 13 oktober 1764 te Tilburg.
Adressen:
1705    Breda
vanaf 1731 tot 1764    Tilburg Veldhoven

Kinderen van Anthonij Peter en Barbara:
1 Petrus Anthonij Coolen, geboren in 1732. Hij is gedoopt op zaterdag 19 juli 1732 in Tilburg. Petrus Anthonij is overleden op een onbekende dag in december 1732, 0 dagen oud. Hij is begraven op zaterdag 6 december 1732 te Tilburg.
2 Johannes Anthonij (Jan) Coolen, geboren in 1734 ⇒ volgt 1.1.2.1.
3 Maria Theresia Anthonij (Theresia) Coolen, geboren in 1736. Zij is gedoopt op woensdag 2 mei 1736 in Tilburg.
Adres:
Tilburg Veldhoven
Theresia:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op zondag 4 november 1764 in Tilburg met Peter Jan de Kort, ongeveer 28 jaar oud, nadat zij op zaterdag 20 oktober 1764 in ondertrouw zijn gegaan. Peter Jan is geboren omstreeks 1736 in Tilburg, zoon van Johannes de Kort. Peter Jan is overleden omstreeks 1767, ongeveer 31 jaar oud.
Notitie bij Peter Jan: ook: de Cort, de Kort
Adres:
Tilburg Veldhoven

(2) trouwde, 33 jaar oud, op zondag 16 juli 1769 in Tilburg met Nicolaas Hendrick Smeulders, 57 jaar oud, nadat zij op zaterdag 1 juli 1769 in ondertrouw zijn gegaan. Nicolaas Hendrick is geboren in 1712, zoon van Hendrick Anthonij Mulders en Adriana van de Graef. Hij is gedoopt op dinsdag 14 juni 1712 in Tilburg.
Notitie bij Nicolaas Hendrick: ook: Mulders, Smeulders
Adres:
vanaf 1737 tot 1769    Tilburg Veldhoven

(3) trouwde, 52 jaar oud, op maandag 4 augustus 1788 in Tilburg met Johannes Lambert Jongbloed, 56 jaar oud, nadat zij op zaterdag 19 juli 1788 in ondertrouw zijn gegaan. Johannes Lambert is geboren in 1732. Hij is gedoopt op donderdag 15 mei 1732 in Tilburg. Johannes Lambert is overleden in 1792, 60 jaar oud. Hij is begraven op maandag 26 maart 1792 te Tilburg.
4 Petrus Anthonij Coolen, geboren in 1737. Hij is gedoopt op vrijdag 8 november 1737 in Tilburg. Petrus Anthonij is overleden op een onbekende dag in december 1737, 0 dagen oud. Hij is begraven op donderdag 19 december 1737 te Tilburg.
5 Aldegundis Anthonij Coolen, geboren in 1739. Zij is gedoopt op vrijdag 16 januari 1739 in Tilburg.
6 Petrus Anthonij Coolen, geboren in 1746. Hij is gedoopt op vrijdag 7 oktober 1746 in Tilburg.

1.1.2.1 Johannes Anthonij (Jan) Coolen is geboren in 1734, zoon van Anthonij Peter Coolen en Barbara de Ruijter. Hij is gedoopt op zaterdag 17 april 1734 in Tilburg. Jan is overleden in 1798, 64 jaar oud. Hij is begraven op maandag 24 december 1798 te Tilburg.
Adres:
vanaf 1760 tot 1798    Tilburg Veldhoven
Jan:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op zondag 5 oktober 1760 in Tilburg met Willemijna Norbart (Willemijn) van de Pas, 28 jaar oud, nadat zij op zaterdag 20 september 1760 in Tilburg in ondertrouw zijn gegaan. Willemijna Norbart is geboren in 1732, dochter van Norbert Peter van de Pas en Joanna Willem van Woensel. Zij is gedoopt op zaterdag 5 april 1732 in Tilburg. Willemijn is overleden in 1774, 42 jaar oud. Zij is begraven op maandag 31 januari 1774 te Tilburg.
Adres:
vanaf 1760 tot 1774    Tilburg Veldhoven

(2) trouwde, 42 jaar oud, op maandag 4 november 1776 in Tilburg met Maria Elissen, 32 jaar oud, nadat zij op zaterdag 19 oktober 1776 in Tilburg in ondertrouw zijn gegaan. Maria is geboren in 1744, dochter van Jan Jan Peter Elissen en Jenneke Jan de Wit. Zij is gedoopt op vrijdag 20 maart 1744 in Tilburg. Maria is overleden vóór 1798, ten hoogste 54 jaar oud.
Notitie bij Maria: Karel van Hest / Peter Coolen: gedoopt 20 maart 1744

Kinderen van Jan en Willemijn:
1 Antonius Coolen, geboren in 1761 ⇒ volgt 1.1.2.1.1.
2 Wilhelmus Coolen, geboren in 1763 ⇒ volgt 1.1.2.1.2.
3 Anna Barbera Coolen, geboren in 1765. Zij is gedoopt op vrijdag 20 december 1765 in Tilburg. Anna Barbera is overleden op maandag 14 maart 1768 in Tilburg, 3 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 16 maart 1768 te Tilburg.
4 Antonius Norbertus Coolen, geboren in 1770. Hij is gedoopt op dinsdag 29 mei 1770 in Tilburg. Antonius Norbertus is overleden op vrijdag 2 augustus 1771 in Tilburg, 1 jaar oud.
Kinderen van Jan en Maria:
1 Wilhelmus Coolen, geboren in 1777. Hij is gedoopt op vrijdag 17 oktober 1777 in Tilburg.
2 Helena Coolen, geboren in 1779. Zij is gedoopt op maandag 23 augustus 1779 in Tilburg. Helena is overleden op dinsdag 11 januari 1848 in Tilburg, 69 jaar oud. Helena trouwde, 23 jaar oud, op maandag 13 september 1802 in Tilburg met Adriaan van den Heuvel, 22 jaar oud, nadat zij op zaterdag 28 augustus 1802 in ondertrouw zijn gegaan. Adriaan is geboren in 1780, zoon van Hendrik Willem van den Heuvel en Adriana Adriaan de Brouwer. Hij is gedoopt op zaterdag 19 augustus 1780 in Tilburg. Adriaan is overleden op woensdag 17 maart 1869 in Tilburg, 89 jaar oud.
3 Henricus Coolen, geboren in 1782. Hij is gedoopt op vrijdag 6 december 1782 in Tilburg.
4 Joanna Maria Coolen, geboren in 1786. Zij is gedoopt op maandag 4 september 1786 in Tilburg.
5 Joannes Antonius (Jan Antonie) Coolen, geboren in 1789 ⇒ volgt 1.1.2.1.3.

1.1.2.1.1 Antonius Coolen is geboren in 1761, zoon van Johannes Anthonij (Jan) Coolen en Willemijna Norbart (Willemijn) van de Pas. Hij is gedoopt op vrijdag 21 augustus 1761 in Tilburg. Antonius is overleden in 1786, 25 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 13 juni 1786 te Tilburg.
Notitie bij Antonius: Gedoopt op 21 augustus 1761, bron: Peter Coolen / Karel van Hest
Begraven op 15 juni 1786 te Tilburg, bron: Peter Coolen / Karel van Hest

Overleden voor 14 april 1806, bron:Tilburg Huwelijken bij Schepenen 1806

Adres:
1786    Tilburg Veldhoven
Antonius begon een relatie, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1781 met Maria Woutrina Willem (Maria Catharina) Cleijsen, ongeveer 38 jaar oud. Maria Woutrina Willem is geboren in 1743, dochter van Willem Walter Cleijsen en Lucia Jasper (Seijke) Langenbergh. Zij is gedoopt op dinsdag 25 juni 1743 in Tilburg. Maria Catharina is overleden in 1800, 57 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 27 september 1800 te Tilburg.
Notitie bij Maria Catharina: Genoemd bij doop: Maria Walthera Kleijsen

Bij doop kinderen: Maria Magdalena (1774) en Maria Lucia (1777): Maria Catherina Cleijsen.

Heet in register van begravenen: Maria Catharina Kleijsen weduwe van Nicolaas de Kock.

Adressen:
1766    Tilburg Hasselt
1800    Tilburg Reit

Kind van Antonius en Maria Catharina:
1 Norbert Anthonij Coolen, geboren in 1782 ⇒ volgt 1.1.2.1.1.1.Augustus 1782, 11. Norbertus illeg: Maria Catharina Kleijsen, et, ut in partu declaravit, Antonii Colen.
Bron: Tilburg - RK Doopboek 1775-1810 - register 11 folio 51v

1.1.2.1.1.1 Norbert Anthonij Coolen is geboren in 1782, zoon van Antonius Coolen en Maria Woutrina Willem (Maria Catharina) Cleijsen. Hij is gedoopt op zondag 11 augustus 1782 in Tilburg. Norbert Anthonij is overleden op vrijdag 28 april 1820 om 00:30 in Tilburg, 38 jaar oud. Hij is begraven op maandag 1 mei 1820 te Tilburg.
Notitie bij Norbert Anthonij: Ouders waren niet getrouwd ten tijde van de doop.

Augustus 1782
11. Norbertus, onwettig kind van Maria Catharina Kleijsen en, zoals tijdens de bevalling genoemd, Antonius Colen.
[Tilburg RK dopen 1775-1810 inv.nr. 11 p. 51v]

De overlijdensakte van Norbert Kolen meldt als ouders:
Maria Catharina Klijsen en Antonie Kolen.
[Tilburg BS overlijden 1820 akte 104]

Ook in de voogdij-akten is er bewijs dat Antonius de vader is van Norbert:
203. Jan Baptist Vermeer momboir en Dionisius Leenhouwers toesiender over het minderjarige kind van wijlen Anthony Coolen daar moeder van is Maria Wouterina Cleysen. Actum 18 october 1788.
[Eden van voogden in Tilburg. Oud-rechterlijk archief, inv.nr. 670, 671 en 672, 1712-1810]

Adressen:
1808    No. 47, Tilburg Hasselt
1813    No. 499, Tilburg Hasselt
vanaf 1817 tot 1820    No. 480, Tilburg Hasselt
Beroep:
wever
Norbert Anthonij trouwde, 23 jaar oud, op maandag 14 april 1806 in Tilburg met Geertrui Weijtens, 26 jaar oud, nadat zij op zaterdag 29 maart 1806 in ondertrouw zijn gegaan. Geertrui is geboren in 1780, dochter van Jacob Wijtens en Maria Elisabeth Jan Mutsaerts. Zij is gedoopt op donderdag 6 april 1780 in Tilburg. Geertrui is overleden op dinsdag 2 april 1844 om 12:00 in Tilburg, 64 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 5 april 1844 te Tilburg.
Adres:
Tilburg Hasselt

Kinderen van Norbert Anthonij en Geertrui:
1 Waltherus Coolen, geboren in 1807. Hij is gedoopt op woensdag 28 januari 1807 in Tilburg. Waltherus is overleden op maandag 21 maart 1808, 1 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 22 maart 1808 te Tilburg.
2 Joanna Cornelia Coolen, geboren in 1808. Zij is gedoopt op dinsdag 20 december 1808 in Tilburg. Joanna Cornelia is overleden op vrijdag 18 april 1828 om 11:30 in Tilburg, 20 jaar oud.
Adres:
1828    No. 498, Tilburg Hasselt
Beroep:
spinster
Joanna Cornelia bleef ongehuwd.
3 Martinus Coolen, geboren in 1810. Hij is gedoopt op zondag 6 mei 1810 in Tilburg. Martinus is overleden op zondag 6 juni 1813 om 11:00 in Tilburg, 3 jaar oud.
Adres:
Tilburg Hasselt
4 Johannes Coolen, geboren op maandag 2 maart 1812 in Tilburg. Johannes is overleden op zondag 25 juli 1813 om 01:00 in Tilburg, 1 jaar oud.
Adres:
Tilburg Hasselt
5 Helena Maria Coolen, geboren op zondag 9 januari 1814 in Tilburg. Helena Maria is overleden op zaterdag 31 oktober 1846 om 11:00 in Tilburg, 32 jaar oud.
Adres:
Tilburg Hasselt
Beroep:
spinster
Helena Maria bleef ongehuwd.
6 Johannes Coolen, geboren op zaterdag 13 mei 1815 in Tilburg. Johannes is overleden op woensdag 30 april 1817 om 11:00 in Tilburg, 1 jaar oud.
7 Maria Theresia Coolen, geboren op dinsdag 30 september 1817 in Tilburg. Maria Theresia is overleden op donderdag 25 december 1817 om 05:00 in Tilburg, 2 maanden oud.
8 Jan Baptist Coolen, geboren op donderdag 3 december 1818 in Tilburg ⇒ volgt 1.1.2.1.1.1.1.

1.1.2.1.1.1.1 Jan Baptist Coolen is geboren op donderdag 3 december 1818 in Tilburg, zoon van Norbert Anthonij Coolen en Geertrui Weijtens. Jan Baptist is overleden op donderdag 22 november 1883 om 06:00 in Tilburg, 64 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 24 november 1883 te Tilburg.
Adressen:
vanaf 1849 tot 1859    No. 993, Tilburg Hasselt
vanaf 1860 tot 1870    F.92, Tilburg Hasselt
vanaf 1870 tot 1880    F.40, Tilburg Hasselt
vanaf 1880 tot 1890    F.87, Tilburg Hasselt
Beroepen:
wever
wegwerker
1845    wollewever
Jan Baptist trouwde, 26 jaar oud, op maandag 28 april 1845 in Oisterwijk met Maria Cornelia de Bakker, 28 jaar oud, nadat zij op zaterdag 12 april 1845 in ondertrouw zijn gegaan. Maria Cornelia is geboren op maandag 10 maart 1817 om 07:00 in Oisterwijk, dochter van Cornelis Gosewinus de Bakker en Joanna Maria de Kort. Maria Cornelia is overleden op donderdag 5 oktober 1899 om 21:00 in Tilburg, 82 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 7 oktober 1899 te Tilburg.
Adressen:
vanaf 1848 tot 1883    Tilburg Hasselt
1899    Tilburg Reitse Hoeven
Beroep:
1845    landbouwster

Kinderen van Jan Baptist en Maria Cornelia:
1 Maria Geertruda Coolen 2 wevershuisje aan het Lijnsheike No. 6 3 Augustinus Joannes van Hest
1 Maria Geertruda Coolen (afb. 1 en 2), geboren op zondag 15 februari 1846 in Tilburg. Maria Geertruda is overleden op woensdag 1 september 1909 om 04:00 in Tilburg, 63 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 4 september 1909 te Tilburg.
Adres:
Tilburg Heikant
Beroep:
winkelierster
Maria Geertruda trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 5 februari 1874 in Tilburg met Augustinus Johannes van Hest (afb. 3), 31 jaar oud. Augustinus Johannes is geboren op vrijdag 4 november 1842 in Tilburg, zoon van Johannes Baptist van Hest en Johanna Maria Verhoeven. Augustinus Johannes is overleden op maandag 6 februari 1922 om 15:00 in Tilburg, 79 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 9 februari 1922 te Tilburg.
Adressen:
Tilburg West-Heijkant
Tilburg Heikant
vanaf 1889 tot 1919    Lijnsheike 6, Tilburg
Beroepen:
koopman
klepperman
wever
venter
2 n.n. Coolen, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 8 april 1848 om 19:00 in Tilburg.
3 Cornelis Coolen, geboren op donderdag 8 maart 1849 om 15:00 in Tilburg ⇒ volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.
4 Maria Elisabeth Coolen, geboren op vrijdag 27 juni 1851 in Tilburg ⇒ volgt 1.1.2.1.1.1.1.2.
5 Norbertus Antonius Coolen, geboren op donderdag 28 december 1854 in Tilburg. Norbertus Antonius is overleden op donderdag 13 april 1876 om 15:00 in Tilburg, 21 jaar oud. Hij is begraven op maandag 17 april 1876 te Tilburg.
Adres:
1876    Tilburg Hasselt
Beroep:
wever
Norbertus Antonius bleef ongehuwd.
6 Petrus Cornelis Coolen, geboren op zondag 28 maart 1858 in Tilburg ⇒ volgt 1.1.2.1.1.1.1.3.
7 Adrianus Coolen, geboren op zondag 20 oktober 1861 in Tilburg. Adrianus is overleden op maandag 6 mei 1889 om 16:00 in Tilburg, 27 jaar oud.
Adres:
Tilburg Hasselt
Beroep:
wever
Adrianus bleef ongehuwd.

4 Cornelis Coolen5 Bidprentje
Regina Cornelia van Dooren
1.1.2.1.1.1.1.1 Cornelis Coolen (afb. 4) is geboren op donderdag 8 maart 1849 om 15:00 in Tilburg, zoon van Jan Baptist Coolen en Maria Cornelia de Bakker. Cornelis is overleden op zondag 16 augustus 1925 om 10:30 in Tilburg, 76 jaar oud.
Adressen:
vanaf 30-04-1874 tot 1880    F. 167, Tilburg Hasselt
vanaf 1880 tot 1890    F.199, Tilburg Hasselt
vanaf 1890 tot 1900    F.107, Tilburg Hasselt
vanaf 1900 tot 05-11-1900    F.151, Tilburg Hasselt (waarschijnlijk: Reitsche Hoevenstraat 3)
vanaf 05-11-1900 tot 1910    F. 222, Tilburg Hasselt (Hasseltstraat 54)
vanaf 1910 tot 1922    Hasseltstraat 54, Tilburg
Beroepen:
wever
wollenstoffenwever
Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 30 april 1874 in Tilburg met Regina Cornelia van Dooren (afb. 5), 28 jaar oud. Regina Cornelia is geboren op vrijdag 18 juli 1845 om 07:00 in Tilburg, dochter van Wilhelmus (Willem) van Dooren en Johanna Hoefmans. Regina Cornelia is overleden op woensdag 26 december 1900 om 22:00 in Tilburg, 55 jaar oud.

Kinderen van Cornelis en Regina Cornelia:
6 Wilhelmus Schoenmakers en Maria Cornelia Coolen
1 Maria Cornelia (Maria) Coolen (afb. 6), geboren op maandag 15 februari 1875 om 08:00 in Tilburg. Maria is overleden op zaterdag 25 december 1954 om 07:30 in Tilburg, 79 jaar oud.
Gouden bruiloft:
23-04-1952    Gouden bruiloft van het echtpaar Willem Schoenmakers en Maria Coolen.
Maria trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 23 april 1902 in Tilburg met Wilhelmus (Willem) Schoenmakers, 21 jaar oud. Wilhelmus is geboren op zaterdag 10 juli 1880 om 07:00 in Tilburg, zoon van Antonius Schoenmakers en Johanna van Gorp. Willem is overleden op vrijdag 7 oktober 1955 om 04:00 in Tilburg, 75 jaar oud.
Adressen:
1903    Tilburg Heikant
1904    Tilburg Hasselt
1906    Hasseltstraat, Tilburg
vanaf 1910 tot 04-09-1913    Hasseltstraat 41, Tilburg
vanaf 05-09-1913 tot 1922    Hasseltstraat 73, Tilburg
vanaf 1928 tot 1943    Hasseltstraat 129, Tilburg
Beroepen:
voller
fabriekswerker
Gouden bruiloft:
23-04-1952    Gouden bruiloft van het echtpaar Willem Schoenmakers en Maria Coolen.
2 Johanna Coolen, geboren op vrijdag 14 januari 1876 om 03:00 in Tilburg. Johanna is overleden op donderdag 20 november 1969 in Tilburg, 93 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 25 november 1969 te Tilburg.
Adres:
1937    Hoefstraat 13, Tilburg
Beroep:
wolpluister
Johanna bleef ongehuwd.
3 Norbertus Antonius Coolen, geboren op woensdag 19 september 1877 om 15:00 in Tilburg ⇒ volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.
4 Franciscus Wilhelmus (Willem) Coolen, geboren op zaterdag 29 maart 1879 om 20:30 in Tilburg ⇒ volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.2.
5 Joannes Baptista Coolen, geboren op maandag 7 februari 1881 om 20:00 in Tilburg ⇒ volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.3.
6 Maria Elisabeth Cornelia Coolen, geboren op maandag 20 november 1882 om 21:00 in Tilburg. Maria Elisabeth Cornelia is overleden op maandag 26 november 1962 om 14:00 in Tilburg, 80 jaar oud.
Adres:
1963    Lange Nieuwstraat 200, Tilburg
Maria Elisabeth Cornelia trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 19 januari 1916 in Tilburg met Joannes Cornelius Mermans, 34 jaar oud. Joannes Cornelius is geboren op zondag 19 juni 1881 om 01:00 in Tilburg, zoon van Petrus Mermans en Hendrika van den Hout. Joannes Cornelius is overleden op woensdag 15 augustus 1962 om 13:00 in Udenhout, 81 jaar oud.
Adressen:
Tilburg Veldhoven
vanaf 1911 tot 1919    Veldstraat 49, Tilburg
vanaf 1922 tot 1958    Veldstraat 69, Tilburg
Beroep:
schrobbelaar
7 Catharina Maria Coolen, geboren op woensdag 3 december 1884 om 01:00 in Tilburg. Catharina Maria is overleden op dinsdag 3 juni 1947 om 04:00 in Tilburg, 62 jaar oud.
Beroep:
fabriekswerkster
Catharina Maria trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 16 april 1913 in Tilburg met Wilhelmus Smarius, 26 jaar oud. Wilhelmus is geboren op donderdag 13 januari 1887 om 19:00 in Tilburg, zoon van Petrus Smarius en Cornelia Schoenmakers. Wilhelmus is overleden op maandag 15 juni 1964 in Tilburg, 77 jaar oud.
Adressen:
1922    Hasseltstraat 78, Tilburg
vanaf 1928 tot 1958    Hoefstraat 13, Tilburg
Beroepen:
schoenmaker
schoenzwikker
8 Wilhelmina Johanna Coolen, geboren op zondag 30 januari 1887 om 16:00 in Tilburg. Wilhelmina Johanna is overleden op zondag 12 april 1970 in Tilburg, 83 jaar oud.
Beroep:
stopster
Wilhelmina Johanna trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 22 juli 1914 in Tilburg met Johannes (Jan) van Hout, 26 jaar oud. Johannes is geboren op woensdag 29 februari 1888 om 22:30 in Hilvarenbeek, zoon van Johannes van Hout en Johanna Bleijs. Jan is overleden op vrijdag 27 augustus 1982 in Tilburg, 94 jaar oud.
Adres:
vanaf 1910 tot 1920    Hasseltstraat 14, Tilburg
Beroep:
schrobbelaar

7 Norbertus Antonius Coolen8 Anna Cornelia van Berkel
1.1.2.1.1.1.1.1.1 Norbertus Antonius Coolen (afb. 7) is geboren op woensdag 19 september 1877 om 15:00 in Tilburg, zoon van Cornelis Coolen en Regina Cornelia van Dooren. Norbertus Antonius is overleden op zondag 3 juni 1973 in Tilburg, 95 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 6 juni 1973 te Tilburg.
Adressen:
vanaf 1911 tot 30-05-1920    Hoefstraat 104, Tilburg
vanaf 31-05-1920 tot 1963    Hasseltstraat 53, Tilburg
Beroepen:
getouwsteller
fabriekwerker
1900    wever
Norbertus Antonius trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 27 april 1904 in Tilburg met Anna Cornelia van Berkel (afb. 8), 30 jaar oud. Anna Cornelia is geboren op woensdag 18 juni 1873 om 10:00 in Tilburg, dochter van Johannes Cornelis van Berkel en Johanna Maria van den Brekel. Anna Cornelia is overleden op dinsdag 2 juli 1946 om 12:30 in Tilburg, 73 jaar oud.
Beroep:
dienstmeid

Kinderen van Norbertus Antonius en Anna Cornelia:
1 Cornelis Reginus Wilhelmus Coolen, geboren op vrijdag 24 maart 1905 om 22:00 in Tilburg ⇒ volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.
2 Johannes Cornelis Coolen, geboren op maandag 23 april 1906 om 21:00 in Tilburg ⇒ volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.2.
3 Albertus Reginus Antonius Coolen, geboren op dinsdag 3 september 1907 om 03:30 in Tilburg ⇒ volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.3.
4 Anna Cornelia Adriana Coolen, geboren op donderdag 21 januari 1909 in Tilburg. Anna Cornelia Adriana is overleden op donderdag 23 november 1989 in Tilburg, 80 jaar oud. Anna Cornelia Adriana trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 5 juli 1932 in Tilburg met Petrus Adrianus de Leuw, 24 jaar oud. Petrus Adrianus is geboren op dinsdag 22 oktober 1907 om 23:00 in Tilburg, zoon van Petrus Theodorus Cornelis de Leuw en Johanna Maria van Gestel. Petrus Adrianus is overleden op donderdag 17 december 1992 in Tilburg, 85 jaar oud.
Adres:
Hasseltstraat 98, Tilburg
Beroep:
timmerman
5 Adrianus Cornelius Bernardus Coolen, geboren op maandag 10 oktober 1910 in Tilburg. Adrianus Cornelius Bernardus is overleden op dinsdag 15 augustus 1911 in Tilburg, 10 maanden oud.

9 Cornelis Coolen10 Philomena Schellekens
1.1.2.1.1.1.1.1.1.1 Cornelis Reginus Wilhelmus Coolen (afb. 9) is geboren op vrijdag 24 maart 1905 om 22:00 in Tilburg, zoon van Norbertus Antonius Coolen en Anna Cornelia van Berkel. Cornelis Reginus Wilhelmus is overleden op dinsdag 26 maart 1985 in Goirle, 80 jaar oud.
Adres:
vanaf 1933    van Beijlandtstraat 75, Tilburg
Beroep:
wollenstoffenwever
Cornelis Reginus Wilhelmus trouwde, 28 jaar oud, op dinsdag 20 juni 1933 in Tilburg met Philomena Josephina Schellekens (afb. 10), 26 jaar oud. Philomena Josephina is geboren op zondag 9 juni 1907 om 20:00 in Tilburg, dochter van Franciscus Henricus Schellekens en Maria Norberta Horsten. Philomena Josephina is overleden op maandag 8 oktober 1990 in Goirle, 83 jaar oud.

Kinderen van Cornelis Reginus Wilhelmus en Philomena Josephina:
1 Norbertus Cornelis Coolen °.
2 Maria Norberta Coolen °.

11 Johannes Cornelis Coolen en Magdalena Schijvens
1.1.2.1.1.1.1.1.1.2 Johannes Cornelis Coolen (afb. 11) is geboren op maandag 23 april 1906 om 21:00 in Tilburg, zoon van Norbertus Antonius Coolen en Anna Cornelia van Berkel. Johannes Cornelis is overleden op woensdag 20 december 1961 in Tilburg, 55 jaar oud.
Adres:
vanaf 1933    Nijmegen
Beroepen:
drijfriemenmaker
verzekeringsagent
Johannes Cornelis trouwde, 27 jaar oud, op maandag 25 september 1933 in Tilburg met Magdalena Maria Schijvens, 26 jaar oud. Magdalena Maria is geboren op maandag 31 december 1906 om 21:00 in Tilburg, dochter van Cornelius Johannes Schijvens en Joanna Catharina Henrica van Abeelen. Magdalena Maria is overleden op dinsdag 27 augustus 1963 in Tilburg, 56 jaar oud.

12 Albertus Coolen
1.1.2.1.1.1.1.1.1.3 Albertus Reginus Antonius Coolen (afb. 12) is geboren op dinsdag 3 september 1907 om 03:30 in Tilburg, zoon van Norbertus Antonius Coolen en Anna Cornelia van Berkel. Albertus Reginus Antonius is overleden op zaterdag 2 januari 1965 in Tilburg, 57 jaar oud.
Adres:
vanaf 1935    Molenbochtstraat 72, Tilburg
Beroep:
getouwsteller
Albertus Reginus Antonius trouwde, 28 jaar oud, op maandag 23 september 1935 in Tilburg met Joanna Huberta Linkels, 23 jaar oud. Joanna Huberta is geboren op vrijdag 22 december 1911 in Tilburg, dochter van Petrus Adrianus Linkels en Joanna Cornelia Verhagen. Joanna Huberta is overleden op dinsdag 5 maart 2002 in Tilburg, 90 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 8 maart 2002 te Tilburg.

13 Franciscus Wilhelmus Coolen14 Franciscus Wilhelmus Coolen15 Cornelia van Hest
1.1.2.1.1.1.1.1.2 Franciscus Wilhelmus (Willem) Coolen (afb. 13 en 14) is geboren op zaterdag 29 maart 1879 om 20:30 in Tilburg, zoon van Cornelis Coolen en Regina Cornelia van Dooren. Willem is overleden op vrijdag 21 maart 1969 in Tilburg, 89 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 25 maart 1969 te Tilburg.
Adressen:
vanaf 1907 tot 17-04-1910    Hasseltstraat 122, Tilburg
vanaf 18-04-1910 tot 1937    Diepenstraat 24, Tilburg
vanaf 1953 tot 1963    Diepenstraat 54, Tilburg
Beroepen:
1900    arbeider
1907    fabriekswerker
vanaf 1911 tot 1940    selfactingsteller
1953    muziekhandelaar
Willem trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 24 juli 1907 in Tilburg met Cornelia Catharina van Hest (afb. 15), 25 jaar oud. Cornelia Catharina is geboren op zondag 16 april 1882 om 07:00 in Tilburg, dochter van Martinus van Hest en Elisabeth Jansen. Cornelia Catharina is overleden op vrijdag 25 september 1964 in Tilburg, 82 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 29 september 1964 te Tilburg.
Beroep:
1907    naaister

Kinderen van Willem en Cornelia Catharina:
1 Cornelis Wilhelmus Maria (Cees) Coolen, geboren op donderdag 7 mei 1908 om 23:30 in Tilburg ⇒ volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.2.1.
2 Maria Elisabeth Cornelia Martina (Betsy) Coolen, geboren op vrijdag 24 september 1909 om 23:00 in Tilburg. Betsy is overleden op vrijdag 31 oktober 1997 in Tilburg, 88 jaar oud. Betsy trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 9 november 1940 in Tilburg met Antonius Adrianus (Toon) Gijsbers, 33 jaar oud. Antonius Adrianus is geboren op zaterdag 9 november 1907 in Tilburg, zoon van Jan Francis Gijsbers en Johanna Verdaat. Toon is overleden op woensdag 27 mei 1998 in Tilburg, 90 jaar oud.
Adressen:
vanaf 1937 tot 1943    Bosscheweg 307, Tilburg
vanaf 1943 tot 1953    Heile Schoorstraat 34, Tilburg
vanaf 1943 tot 1963    Bosscheweg 298, Tilburg
Beroepen:
garagebedrijf
automonteur
1940    autohandelaar
3 Joannes Cornelius Wilhelmus (Jan) Coolen, geboren op dinsdag 26 september 1911 om 02:00 in Tilburg ⇒ volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.2.2.
4 Martinus Petrus Cornelis (Tinus) Coolen, geboren op zaterdag 10 januari 1914 om 05:00 in Tilburg ⇒ volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.2.3.
5 Bernardus Cornelius Wilhelmus (Bernard) Coolen, geboren op maandag 1 november 1915 in Tilburg ⇒ volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.2.4.
6 Gerardus Martinus Wilhelmus (Gerard) Coolen, geboren op zondag 21 juli 1918 in Tilburg ⇒ volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.2.5.

1.1.2.1.1.1.1.1.2.1 Cornelis Wilhelmus Maria (Cees) Coolen is geboren op donderdag 7 mei 1908 om 23:30 in Tilburg, zoon van Franciscus Wilhelmus (Willem) Coolen en Cornelia Catharina van Hest. Cees is overleden op donderdag 28 maart 2002 in Tilburg, 93 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 3 april 2002 te Tilburg.
Adres:
vanaf 1953 tot 1963    Tongerlose Hoefstraat 51, Tilburg
Beroep:
twernersbaas
Jubileum:
1954    15 jaar Wollenstoffenfabriek Triborgh
Cees trouwde, 27 jaar oud, op maandag 13 januari 1936 in Tilburg met Catharina Antonia (Toos) Joosen, 26 jaar oud. Catharina Antonia is geboren op dinsdag 5 oktober 1909 in Tilburg, dochter van Johannes Baptist Joosen en Johanna Maria Josephina van Oudenhoven. Toos is overleden op donderdag 7 februari 1991 in Tilburg, 81 jaar oud.

Kinderen van Cees en Toos:
1 Wilhelmus J.C. Coolen °.
2 Maria J.C.A. Coolen °.
3 Antonius C.M. Coolen °.

1.1.2.1.1.1.1.1.2.2 Joannes Cornelius Wilhelmus (Jan) Coolen is geboren op dinsdag 26 september 1911 om 02:00 in Tilburg, zoon van Franciscus Wilhelmus (Willem) Coolen en Cornelia Catharina van Hest. Jan is overleden op woensdag 23 december 1987 in Tilburg, 76 jaar oud.
Adres:
vanaf 1953 tot 1963    Blazoenstraat 53, Tilburg
Beroep:
wever
Jan trouwde, minstens 28 jaar oud, na 1939 met Antonia Wilhelmina Gertruda (Ton) Brocken, minstens 22 jaar oud. Antonia Wilhelmina Gertruda is geboren op donderdag 15 november 1917 in Tilburg, dochter van Johannes Baptist Brocken en Johanna Maria van Berkel. Ton is overleden op dinsdag 23 april 2002 in Tilburg, 84 jaar oud. Zij is gecremeerd op zaterdag 27 april 2002 te Tilburg.

Kind van Jan en Ton:
1 Wilhelmus J.B.C.M. Coolen °.

1.1.2.1.1.1.1.1.2.3 Martinus Petrus Cornelis (Tinus) Coolen is geboren op zaterdag 10 januari 1914 om 05:00 in Tilburg, zoon van Franciscus Wilhelmus (Willem) Coolen en Cornelia Catharina van Hest. Tinus is overleden op zondag 25 juli 1976 in Tilburg, 62 jaar oud.
Adressen:
vanaf 26-04-1939    Veliusstraat 20, Tilburg
vanaf 1953 tot 1958    Jan Tooropstraat 3, Tilburg
1963    Bredascheweg 179, Tilburg
Beroep:
schilder
Tinus trouwde met Cornelia Maria Antonia van Alphen °. Zij is een dochter van Adrianus van Alphen en Anna Catharina van Hest.

Kind van Tinus en Cornelia Maria Antonia:
1 Wilhelmus A.M.M. (William) Coolen, geboren op zaterdag 4 mei 1940 in Tilburg ⇒ volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.2.3.1.

1.1.2.1.1.1.1.1.2.3.1 Wilhelmus A.M.M. (William) Coolen is geboren op zaterdag 4 mei 1940 in Tilburg, zoon van Martinus Petrus Cornelis (Tinus) Coolen en Cornelia Maria Antonia van Alphen. William is overleden op woensdag 21 mei 1980 in Tilburg, 40 jaar oud. William trouwde met Ria Trouw °.

16 Bernard Coolen17 Jo van Gestel en Bernard Coolen
1.1.2.1.1.1.1.1.2.4 Bernardus Cornelius Wilhelmus (Bernard) Coolen (afb. 16) is geboren op maandag 1 november 1915 in Tilburg, zoon van Franciscus Wilhelmus (Willem) Coolen en Cornelia Catharina van Hest. Hij is gedoopt op dinsdag 2 november 1915 in Tilburg. Bernard is overleden op vrijdag 15 november 2002 in Tilburg, 87 jaar oud.
Adressen:
vanaf 18-04-1910 tot 11-02-1936    Diepenstraat 24, Tilburg
vanaf 12-02-1936 tot 1963    Pijlijserstraat 48, Tilburg
2002    Meulemansstraat 45, Tilburg
Beroep:
wever
Bernard trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 12 februari 1936 in Tilburg met Joanna Theodora Josephina (Jo) van Gestel (afb. 17), 19 jaar oud. Joanna Theodora Josephina is geboren op donderdag 2 november 1916 in Tilburg, dochter van Henricus Wilhelmus van Gestel en Martina Anna Francisca Buster. Jo is overleden op zaterdag 1 juni 2002 in Tilburg, 85 jaar oud. Zij is gecremeerd op donderdag 6 juni 2002 te Tilburg.

Kinderen van Bernard en Jo:
1 Cornelia Maria Martina (Corrie) Coolen °. Corrie trouwde met Henk Brouwers. Henk is geboren op maandag 7 oktober 1935 in Oosterhout. Henk is overleden op woensdag 12 september 2001 in Tilburg, 65 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 15 september 2001 te Tilburg.
18 Piet Haans en Tiny Coolen19 Piet Haans, machinist
2 Martina Cornelia Louisa Josephina (Tiny) Coolen °. Tiny trouwde op woensdag 7 september 1960 in Tilburg met Petrus Maria Theresia (Piet) Haans (afb. 18 en 19), 25 jaar oud. Petrus Maria Theresia is geboren op donderdag 11 oktober 1934 in Tilburg, zoon van Franciscus Adrianus (Frans) Haans en Maria van de Meerendonk. Piet is overleden op dinsdag 20 maart 2007 om 22:55 in Eindhoven, 72 jaar oud. Hij is gecremeerd op maandag 26 maart 2007 te Heeze.
Adressen:
vanaf 11-10-1934 tot 07-09-1960    Veldhovenplein 23, Tilburg
vanaf 07-09-1960 tot 31-05-1961    Pijlijserstraat 52, Tilburg
vanaf 01-06-1961 tot 30-06-1979    Borrendammehof 18 II, Amsterdam
vanaf 01-07-1979    Kluizenaarstraat 55, Eindhoven
Beroepen:
vanaf 01-01-1956 tot 31-05-1961    electricien
vanaf 01-06-1961 tot 31-12-1994    machinist Nederlandse Spoorwegen
Dienstplicht:
vanaf 01-04-1954 tot 31-12-1955    
vanaf 21-08-1958 tot 18-09-1958    
3 Antonius Bernardus Johannes (Ton) Coolen ° ⇒ volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.2.4.1.

1.1.2.1.1.1.1.1.2.4.1 Antonius Bernardus Johannes (Ton) Coolen °, zoon van Bernardus Cornelius Wilhelmus (Bernard) Coolen en Joanna Theodora Josephina (Jo) van Gestel. Ton:
(1) trouwde met M.A.F.L. (Marinette) Michielsen °.
(2) ging samenwonen met Henriette van Dun °.

Kinderen van Ton en Marinette:
1 Erna Coolen °. Erna trouwde met Leon Spierings °.
2 Corine Coolen °. Corine trouwde met Jan Verhoeven °.
3 Marion Coolen °. Marion trouwde met Harold van Zeeland °.
4 Patrick Coolen, geboren op vrijdag 2 juni 1972 in Tilburg. Patrick is overleden op zaterdag 22 november 2003 in Tilburg, 31 jaar oud.


1.1.2.1.1.1.1.1.2.5 Gerardus Martinus Wilhelmus (Gerard) Coolen is geboren op zondag 21 juli 1918 in Tilburg, zoon van Franciscus Wilhelmus (Willem) Coolen en Cornelia Catharina van Hest. Gerard is overleden op zaterdag 7 februari 2004 in Tilburg, 85 jaar oud.
Notitie bij Gerard: Heeft een muziekhandel aan de Capucijnenstraat.
Adres:
vanaf 1953 tot 1963    Capucijnenstraat 3, Tilburg
Beroep:
muziekhandelaar
Gerard trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 28 juli 1946 in Tilburg met Maria Louisa Edualda (Riet) Brokken, ongeveer 26 jaar oud. Maria Louisa Edualda is geboren op dinsdag 9 maart 1920 in Tilburg, dochter van Joannes Arnoldus Franciscus Brokken en Adriana Catharina Theodulphia Jansen. Riet is overleden op dinsdag 20 mei 2003 in Tilburg, 83 jaar oud. Zij is gecremeerd op vrijdag 23 mei 2003 te Tilburg.

1.1.2.1.1.1.1.1.3 Joannes Baptista Coolen is geboren op maandag 7 februari 1881 om 20:00 in Tilburg, zoon van Cornelis Coolen en Regina Cornelia van Dooren. Joannes Baptista is overleden op zondag 13 januari 1929 om 05:00 in Tilburg, 47 jaar oud.
Adressen:
vanaf 22-06-1911 tot 02-09-1919    1e Kuiperzijstraat 12, Tilburg
vanaf 02-09-1919 tot 13-11-1932    Veldstraat 38, Tilburg
vanaf 14-11-1932 tot 13-01-1929    Korte Hoefstraat 19, Tilburg
Beroepen:
appreteur
1900    magazijnknecht
Joannes Baptista trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 21 juni 1911 in Tilburg met Maria Henrica Donders, 26 jaar oud. Maria Henrica is geboren op donderdag 14 mei 1885 om 03:00 in Tilburg, dochter van Andreas Donders en Cornelia van den Hout. Maria Henrica is overleden op woensdag 3 maart 1971 in Tilburg, 85 jaar oud.
Adressen:
vanaf 1910 tot 22-06-1911    Veldstraat 49, Tilburg
vanaf 22-06-1911 tot 02-09-1919    1e Kuiperzijstraat 12, Tilburg
vanaf 02-09-1919 tot 13-11-1932    Veldstraat 38, Tilburg
vanaf 14-11-1932 tot 22-06-1934    Korte Hoefstraat 19, Tilburg
vanaf 23-06-1934 tot 1937    Minister Mutsaersstraat 8, Tilburg
1953    Veldstraat 38, Tilburg
vanaf 1958 tot 1963    Hoefstraat 132, Tilburg
Beroep:
stopster

Kinderen van Joannes Baptista en Maria Henrica:
1 Regina Maria Cornelia (Regien) Coolen, geboren op vrijdag 26 april 1912 in Tilburg. Regien is overleden op woensdag 4 november 1998 in Tilburg, 86 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 7 november 1998 te Tilburg. Regien trouwde met Laurentius Adrianus Maria (Louis) Brants. Laurentius Adrianus Maria is geboren op donderdag 24 januari 1907 in Tilburg, zoon van Petrus Hendrikus Brants en Anna Maria van Doormaal. Louis is overleden op vrijdag 12 februari 1999 in Tilburg, 92 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 17 februari 1999 te Tilburg.
2 Andreas Cornelis Adrianus (André) Coolen, geboren op zaterdag 28 juni 1913 in Tilburg ⇒ volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.3.1.
3 Cornelia Johanna Regina Maria Coolen °. Cornelia Johanna Regina Maria trouwde met Antonius Maria Johannes (Toon) Pigmans. Antonius Maria Johannes is geboren op vrijdag 31 mei 1918 in Tilburg, zoon van Wilhelmus Franciscus Vincentius Pigmans en Petronilla van de Wouw. Toon is overleden op vrijdag 27 maart 1992 in Tilburg, 73 jaar oud.
4 Bernardina Petronella Coolen °.
5 Cornelis Johannes Bernardus Coolen °.

1.1.2.1.1.1.1.1.3.1 Andreas Cornelis Adrianus (André) Coolen is geboren op zaterdag 28 juni 1913 in Tilburg, zoon van Joannes Baptista Coolen en Maria Henrica Donders. André is overleden op donderdag 12 februari 1981 in Tilburg, 67 jaar oud. André trouwde met Wilhelmina Kuijpers.

20 Maria Elisabeth Coolen21 Antonius Verheijen
1.1.2.1.1.1.1.2 Maria Elisabeth Coolen (afb. 20 en 21) is geboren op vrijdag 27 juni 1851 in Tilburg, dochter van Jan Baptist Coolen en Maria Cornelia de Bakker. Maria Elisabeth is overleden op donderdag 26 november 1914 om 18:00 in Tilburg, 63 jaar oud. Zij is begraven op zondag 29 november 1914 te Tilburg.
Adres:
Tilburg Hasselt
Maria Elisabeth:
(1) begon een relatie, ongeveer 17 jaar oud, omstreeks 1868 met N.N..
(2) trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 22 april 1875 in Tilburg met Antonius Verheijen, 31 jaar oud. Antonius is geboren op dinsdag 5 september 1843 in Alphen, zoon van Jan Baptist Verheijen en Johanna Maria Pas. Antonius is overleden op dinsdag 27 januari 1931 om 19:00 in Tilburg, 87 jaar oud.
Beroep:
fabriekswerker

Kind van Maria Elisabeth en N.N.:
1 Johanna Maria Coolen, geboren op maandag 19 april 1869 in Tilburg. Johanna Maria is overleden op zaterdag 17 juli 1869 in Tilburg, 2 maanden oud.
Kinderen van Maria Elisabeth en Antonius:
1 Adriana Maria Verheijen, geboren op dinsdag 4 juli 1876 in Tilburg. Adriana Maria is overleden op zaterdag 13 oktober 1951 in Tilburg, 75 jaar oud.
Beroep:
fabriekswerkster
Adriana Maria trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 28 augustus 1901 in Tilburg met Dionisius Cornelis Manni, 24 jaar oud. Dionisius Cornelis is geboren op vrijdag 3 augustus 1877 in Tilburg. Dionisius Cornelis is overleden op dinsdag 24 februari 1959 in Tilburg, 81 jaar oud.
Beroep:
fabriekswerker
2 Jan Baptist Verheijen, geboren op vrijdag 24 augustus 1877 in Tilburg.
3 Jan Baptist Verheijen, geboren op maandag 19 januari 1880 in Tilburg.

22 Petrus Cornelis Coolen23 Wilhelmina van de Wouw
1.1.2.1.1.1.1.3 Petrus Cornelis Coolen (afb. 22) is geboren op zondag 28 maart 1858 in Tilburg, zoon van Jan Baptist Coolen en Maria Cornelia de Bakker. Petrus Cornelis is overleden op vrijdag 6 maart 1942 om 21:00 in Tilburg, 83 jaar oud.
Adressen:
1888    Tilburg Hasselt
vanaf 1895 tot 1900    Tilburg Goirke
vanaf 1911 tot 17-07-1916    Hasseltstraat 238, Tilburg
vanaf 18-07-1916 tot 21-05-1920    Herstalschestraat 11, Tilburg
vanaf 22-05-1920 tot 1937    Veldstraat 41, Tilburg
Beroep:
wever
Gouden bruiloft:
19-04-1932    Gouden bruiloft van het echtpaar Petrus Coolen en Wilhelmina v.d. Wouw.
(Nieuwe Tilburgse Courant 19 maart 1932 en 20 april 1932)
Petrus Cornelis trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 19 april 1882 in Tilburg met Wilhelmina van de Wouw (afb. 23), 24 jaar oud. Wilhelmina is geboren op vrijdag 5 maart 1858 in Tilburg, dochter van Francis van de Wouw en Maria Catharina van Laerhoven. Wilhelmina is overleden op maandag 18 november 1940 om 01:30 in Tilburg, 82 jaar oud.
Adres:
Tilburg Hasselt

Kinderen van Petrus Cornelis en Wilhelmina:
1 Joannes Baptista Coolen, geboren op maandag 15 januari 1883 in Tilburg ⇒ volgt 1.1.2.1.1.1.1.3.1.
2 Franciscus Josephus Coolen, geboren op vrijdag 16 mei 1884 in Tilburg ⇒ volgt 1.1.2.1.1.1.1.3.2.
3 Norbertus Antonius Coolen, geboren op maandag 24 augustus 1885 in Tilburg ⇒ volgt 1.1.2.1.1.1.1.3.3.
4 Adrianus Cornelius Coolen, geboren op zaterdag 13 augustus 1887 in Tilburg. Adrianus Cornelius is overleden op woensdag 8 februari 1888 in Tilburg, 5 maanden oud.
5 Antonius Adrianus Coolen, geboren op vrijdag 7 september 1888 in Tilburg ⇒ volgt 1.1.2.1.1.1.1.3.4.
6 Adrianus Coolen, geboren op maandag 12 januari 1891 in Tilburg ⇒ volgt 1.1.2.1.1.1.1.3.5.
7 Cornelius Vincentius Coolen, geboren op woensdag 19 juli 1893 in Tilburg. Cornelius Vincentius is overleden op zaterdag 28 september 1895 in Tilburg, 2 jaar oud.
8 Martinus Coolen, geboren op zaterdag 31 augustus 1895 in Tilburg. Martinus is overleden op donderdag 11 april 1912 om 17:00 in Tilburg, 16 jaar oud.
Beroep:
draadmaker
9 Maria Cornelia Coolen, geboren op dinsdag 24 mei 1898 in Tilburg. Maria Cornelia is overleden op dinsdag 30 maart 1965 in Tilburg, 66 jaar oud.
Beroep:
stukkenstopster
Maria Cornelia trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 22 augustus 1922 in Tilburg met Wilhelmus Cornelius Maria van Dijk, 26 jaar oud. Wilhelmus Cornelius Maria is geboren op dinsdag 3 september 1895 in Tilburg, zoon van Johannes van Dijk en Johanna Maria van Straaten.
10 n.n. Coolen, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 13 juli 1900 in Tilburg.
11 Cornelius Coolen, geboren op woensdag 12 november 1902 in Tilburg. Cornelius is overleden op vrijdag 14 november 1902 in Tilburg, 2 dagen oud.

24 Joannes Baptist Coolen25 gezin Jan Coolen en Cornelia Kuijpers26 Cornelia Maria Kuijpers
1.1.2.1.1.1.1.3.1 Joannes Baptista Coolen (afb. 24 en 25) is geboren op maandag 15 januari 1883 in Tilburg, zoon van Petrus Cornelis Coolen en Wilhelmina van de Wouw. Joannes Baptista is overleden op donderdag 26 september 1957 in Tilburg, 74 jaar oud.
Adressen:
tot 05-07-1910    van Bijlandtstraat 76, Tilburg
vanaf 05-07-1910 tot 1931    Hasseltstraat 208, Tilburg
vanaf 1934 tot 1957    Jan Grewenstraat 24, Tilburg
Beroep:
wever
Gouden bruiloft:
16-05-1956    Gouden bruiloft van het echtpaar J. Coolen en C. Kuipers.
(Nieuwe Tilburgse Courant 5 mei 1956)
Joannes Baptista trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 16 mei 1906 in Tilburg met Cornelia Maria Kuijpers (afb. 26), 24 jaar oud. Cornelia Maria is geboren op dinsdag 6 december 1881 in Tilburg, dochter van Waltherus Kuijpers en Adriana Maria Donders. Cornelia Maria is overleden op zaterdag 16 oktober 1976 in Tilburg, 94 jaar oud.
Notitie bij Cornelia Maria: ook: Cuypers

Kinderen van Joannes Baptista en Cornelia Maria:
1 Petrus Johannes Franciscus Coolen, geboren op zaterdag 9 februari 1907 in Tilburg ⇒ volgt 1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.
2 Maria Catharina Theresia Coolen, geboren op zaterdag 5 december 1908 in Tilburg. Maria Catharina Theresia is overleden op zondag 12 september 1909 om 08:00 in Tilburg, 9 maanden oud.
3 Franciscus Johannes Waltherus Coolen, geboren op maandag 27 februari 1911 in Tilburg ⇒ volgt 1.1.2.1.1.1.1.3.1.2.
4 Waltherus Petrus Johannes (Wout) Coolen, geboren op zondag 19 januari 1913 in Tilburg ⇒ volgt 1.1.2.1.1.1.1.3.1.3.
5 Martinus Franciscus Johannes (Tinus) Coolen, geboren op woensdag 30 september 1914 in Tilburg ⇒ volgt 1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.
6 Maria Catharina Wilhelmina Coolen, geboren op zondag 15 oktober 1916 in Tilburg. Maria Catharina Wilhelmina is overleden op zondag 29 oktober 2000 in Tilburg, 84 jaar oud. Maria Catharina Wilhelmina trouwde met Antonius Jacobus Bertens °.
7 Norberta Maria Elisabeth Coolen °. Norberta Maria Elisabeth trouwde met [onzeker] Theodorus Josephus Bernardus Petrus (Theo) van Berkel. Theodorus Josephus Bernardus Petrus is geboren op vrijdag 30 januari 1920 in Tilburg, zoon van Wilhelmus van Berkel en Johanna Hendriks. Theo is overleden op zaterdag 26 oktober 1991 in Tilburg, 71 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 30 oktober 1991 te Tilburg.
8 Cornelis Johannes Waltherus Coolen, geboren op zaterdag 17 april 1920 in Tilburg ⇒ volgt 1.1.2.1.1.1.1.3.1.5.
9 Agatha Coolen °. Agatha trouwde met Johannes (Jan) Sparidans. Johannes is geboren omstreeks 1923. Jan is overleden op dinsdag 22 maart 2005 in Tilburg, ongeveer 82 jaar oud.
10 Ludovicus Laurentius Joannes (Louis) Coolen ° ⇒ volgt 1.1.2.1.1.1.1.3.1.6.

1.1.2.1.1.1.1.3.1.1 Petrus Johannes Franciscus Coolen is geboren op zaterdag 9 februari 1907 in Tilburg, zoon van Joannes Baptista Coolen en Cornelia Maria Kuijpers. Petrus Johannes Franciscus is overleden op zaterdag 2 december 1967 in Tilburg, 60 jaar oud.
Beroep:
1934    wolwever
Petrus Johannes Franciscus trouwde, 27 jaar oud, op maandag 23 april 1934 in Tilburg met Norberta Joanna Wilhelmina (Bep) Beerens, 25 jaar oud. Norberta Joanna Wilhelmina is geboren op vrijdag 2 oktober 1908 om 06:00 in Tilburg, dochter van Vincentius Joannes Beerens en Jacoba Buster. Bep is overleden op vrijdag 25 oktober 2002 in Tilburg, 94 jaar oud.
Beroep:
1934    kettingscheerster

1.1.2.1.1.1.1.3.1.2 Franciscus Johannes Waltherus Coolen is geboren op maandag 27 februari 1911 in Tilburg, zoon van Joannes Baptista Coolen en Cornelia Maria Kuijpers. Franciscus Johannes Waltherus is overleden op zondag 1 maart 1959 in Tilburg, 48 jaar oud.
Adres:
Pastoor Schutjesstraat 54, Tilburg
Beroep:
wever
Franciscus Johannes Waltherus trouwde met Johanna Maria van Dijk. Johanna Maria is geboren op woensdag 9 augustus 1916 in Tilburg. Johanna Maria is overleden op maandag 14 december 1992 in Tilburg, 76 jaar oud.

Kinderen van Franciscus Johannes Waltherus en Johanna Maria:
1 Jeanne (Sjan) Coolen, geboren op donderdag 28 juli 1949 in Tilburg. Sjan is overleden op zaterdag 15 maart 1997 in Tilburg, 47 jaar oud. Sjan trouwde met Theodorus Cornelis (Theo) de Grauw °. Hij is een zoon van Theodorus Christoffel Antonius (Thé) de Graauw en Johanna Adriana Maria Klemans.
2 Corrie Coolen °.

27 Wout Coolen en Annie Sebregts (1942)28 Wout Coolen,
uitreiking medaille door burgermeester in 1967
29 Annie Sebregts
(foto 1925)
30 Annie Sebregts en Wout Coolen
1.1.2.1.1.1.1.3.1.3 Waltherus Petrus Johannes (Wout) Coolen (afb. 27 en 28) is geboren op zondag 19 januari 1913 in Tilburg, zoon van Joannes Baptista Coolen en Cornelia Maria Kuijpers. Wout is overleden op donderdag 8 april 1993 in Tilburg, 80 jaar oud.
Adres:
vanaf 1953 tot 1963    Weverstraat 5, Tilburg
Beroep:
wever
Wout trouwde, 29 jaar oud, op dinsdag 11 augustus 1942 in Tilburg met Johanna Wilhelmina Francisca (Annie) Sebregts (afb. 29 en 30), 27 jaar oud. Johanna Wilhelmina Francisca is geboren op vrijdag 26 februari 1915 in Tilburg, dochter van Norbertus (Bart) Sebregts en Maria Anna (Ant) Beerens. Annie is overleden op zaterdag 22 april 1995 in Tilburg, 80 jaar oud.

Kinderen van Wout en Annie:
1 Johannes (Jantje) Coolen, geboren op woensdag 3 november 1943 in Tilburg. Jantje is overleden op vrijdag 6 april 1945 in Tilburg, 1 jaar oud (oorzaak: ongeval).
2 Aloysius (Louis) Coolen ° ⇒ volgt 1.1.2.1.1.1.1.3.1.3.1.
3 Johannes (Jan) Coolen ° ⇒ volgt 1.1.2.1.1.1.1.3.1.3.2.
4 Norbertus (Bert) Coolen ° ⇒ volgt 1.1.2.1.1.1.1.3.1.3.3.
5 Cornelia (Corry) Coolen °. Corry trouwde met Augustinus (Gust) de Kock °.
6 Josephina (José) Coolen °. José trouwde met Franciscus Dionysius Maria (Frans) Manni °. Hij is een zoon van Antonius Joannes Dionysius Manni en Johanna Paulina Voeten.
7 Ageeth Coolen, geboren op vrijdag 29 december 1950 in Tilburg. Ageeth is overleden op zondag 18 januari 1987 in Tilburg, 36 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 22 januari 1987 te Tilburg. Ageeth trouwde met Ivo Salvetti °. Hij is een zoon van Ivo Salvetti en Maria Margaretha van Beek.
8 Maria Coolen °. Maria trouwde met Harrie Vermeer °. Hij is een zoon van Gerardus Johannes Vermeer en Wilhelmina Cornelia van Roesel.

1.1.2.1.1.1.1.3.1.3.1 Aloysius (Louis) Coolen °, zoon van Waltherus Petrus Johannes (Wout) Coolen en Johanna Wilhelmina Francisca (Annie) Sebregts. Louis trouwde met Jeanne van den Hout °. Zij is een dochter van Joannes Martinus Hubertus (Jan) van den Hout en Petronella Johanna Hendrika (Nellie) van der Horst.

Kinderen van Louis en Jeanne:
1 Jurgen Coolen ° ⇒ volgt 1.1.2.1.1.1.1.3.1.3.1.1.
2 Patrick Coolen ° ⇒ volgt 1.1.2.1.1.1.1.3.1.3.1.2.

1.1.2.1.1.1.1.3.1.3.1.1 Jurgen Coolen °, zoon van Aloysius (Louis) Coolen en Jeanne van den Hout. Jurgen trouwde met Linda Lens °. Zij is een dochter van C. Lens en M.J. Matthijssen.

Kind van Jurgen en Linda:
1 Lara Coolen °.

1.1.2.1.1.1.1.3.1.3.1.2 Patrick Coolen °, zoon van Aloysius (Louis) Coolen en Jeanne van den Hout. Patrick ging samenwonen met Sandy van Hees °. Zij is een dochter van M.F.A.N. van Hees en J.N. Kouthoofd.

1.1.2.1.1.1.1.3.1.3.2 Johannes (Jan) Coolen °, zoon van Waltherus Petrus Johannes (Wout) Coolen en Johanna Wilhelmina Francisca (Annie) Sebregts. Jan trouwde met Marjan van Mierlo °.

Kinderen van Jan en Marjan:
1 Bram Coolen °.
2 Jeroen Coolen °.

1.1.2.1.1.1.1.3.1.3.3 Norbertus (Bert) Coolen °, zoon van Waltherus Petrus Johannes (Wout) Coolen en Johanna Wilhelmina Francisca (Annie) Sebregts. Bert:
(1) trouwde met José van Oudheusden °. Zij is een dochter van Jacobus van Oudheusden en Maria van der Sanden.
(2) trouwde met Maria Francisca (Ria) van den Berg °.

Kinderen van Bert en José:
1 Stephan Coolen °.
2 Edwin Coolen °.


31 Tinus Coolen en Jo van Boxtel (1966)
1.1.2.1.1.1.1.3.1.4 Martinus Franciscus Johannes (Tinus) Coolen (afb. 31) is geboren op woensdag 30 september 1914 in Tilburg, zoon van Joannes Baptista Coolen en Cornelia Maria Kuijpers. Tinus is overleden op woensdag 26 september 1979 in Tilburg, 64 jaar oud.
Adres:
Jan Grewenstraat 22, Tilburg
Beroep:
wever
Tinus trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 14 oktober 1941 in Tilburg met Johanna Petronella Maria (Jo) van Boxtel, 24 jaar oud. Johanna Petronella Maria is geboren op maandag 18 december 1916 in Goirle, dochter van Cornelis Joseph Maria (Kees) van Boxtel en Maria Johanna Luijten. Jo is overleden op maandag 1 januari 2007 in Tilburg, 90 jaar oud. Zij is gecremeerd op vrijdag 5 januari 2007 te Tilburg.

Kinderen van Tinus en Jo:
1 Maria Coolen °. Maria trouwde met Sjef °.
2 Jan Coolen ° ⇒ volgt 1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.1.
3 Julia Coolen °. Julia trouwde met Thijn °.
4 Theo Coolen ° ⇒ volgt 1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.2.
5 Cornelia Maria Johanna Coolen, geboren op donderdag 13 augustus 1942 in Tilburg. Cornelia Maria Johanna is overleden op vrijdag 21 juli 2006 in Oisterwijk, 63 jaar oud. Cornelia Maria Johanna trouwde met Adriaan Arnold Joseph (Ad) Peffer °.

1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.1 Jan Coolen °, zoon van Martinus Franciscus Johannes (Tinus) Coolen en Johanna Petronella Maria (Jo) van Boxtel. Jan trouwde met Nellie °.

1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.2 Theo Coolen °, zoon van Martinus Franciscus Johannes (Tinus) Coolen en Johanna Petronella Maria (Jo) van Boxtel. Theo trouwde met Willy °.

1.1.2.1.1.1.1.3.1.5 Cornelis Johannes Waltherus Coolen is geboren op zaterdag 17 april 1920 in Tilburg, zoon van Joannes Baptista Coolen en Cornelia Maria Kuijpers. Cornelis Johannes Waltherus is overleden op donderdag 29 juli 1999 in Tilburg, 79 jaar oud. Cornelis Johannes Waltherus trouwde, 28 jaar oud, op dinsdag 4 mei 1948 in Tilburg met Henrica Antonia Joanna Stokkermans, 27 jaar oud. Henrica Antonia Joanna is geboren op vrijdag 1 oktober 1920 in Tilburg, dochter van Josephus Cornelius Stokkermans en Johanna Maria van Dijk. Henrica Antonia Joanna is overleden op zondag 2 oktober 1994 in Tilburg, 74 jaar oud.

1.1.2.1.1.1.1.3.1.6 Ludovicus Laurentius Joannes (Louis) Coolen °, zoon van Joannes Baptista Coolen en Cornelia Maria Kuijpers. Louis trouwde met Johanna Otten °.

Kinderen van Louis en Johanna:
1 Johannes (Jan) Coolen °.
2 Josephus (Sjef) Coolen °.
3 Franciscus (Frans) Coolen °.

1.1.2.1.1.1.1.3.2 Franciscus Josephus Coolen is geboren op vrijdag 16 mei 1884 in Tilburg, zoon van Petrus Cornelis Coolen en Wilhelmina van de Wouw. Franciscus Josephus is overleden op vrijdag 1 juni 1928 om 00:30 in Tilburg, 44 jaar oud.
Adressen:
Reitsestraat, Tilburg
vanaf 1910 tot 12-01-1913    Industriestraat 204, Tilburg
vanaf 13-01-1913 tot 27-07-1916    Mönchengladbach (D)
vanaf 28-07-1916 tot 06-10-1916    Vernisstraat 55, Tilburg
vanaf 07-10-1916 tot 21-09-1917    Vernisstraat 59, Tilburg
vanaf 22-09-1917    Hoeksche Dwarsstraat 3, Tilburg
Beroep:
schoenmaker
Franciscus Josephus trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 13 april 1904 in Tilburg met Anna Elisabeth Mutsaers, 23 jaar oud. Anna Elisabeth is geboren op dinsdag 13 juli 1880 in Tilburg, dochter van Hendrikus Norbertus Mutsaers en Maria Nicolasina van Huijgevoort. Anna Elisabeth is overleden op vrijdag 29 april 1955 om 06:00 in Tilburg, 74 jaar oud.
Beroep:
schoenstikster

Kinderen van Franciscus Josephus en Anna Elisabeth:
1 Maria Wilhelmina Cornelia Coolen, geboren op zondag 26 juni 1904 om 16:00 in Tilburg. Maria Wilhelmina Cornelia is overleden op zaterdag 5 maart 1983 in Tilburg, 78 jaar oud. Maria Wilhelmina Cornelia trouwde met Antonius Marinus Cornelis van der Put. Antonius Marinus Cornelis is geboren op woensdag 25 oktober 1899 in Dongen, zoon van Nicolaas van der Put en Adriana Maria Smulders. Antonius Marinus Cornelis is overleden op donderdag 19 mei 1988 in Tilburg, 88 jaar oud.
2 Henricus Petrus Maria Coolen, geboren op dinsdag 15 augustus 1905 om 03:30 in Tilburg. Henricus Petrus Maria is overleden op woensdag 7 februari 1906 om 15:00 in Tilburg, 5 maanden oud.
3 Petrus Johannes Franciscus Coolen, geboren op zondag 23 mei 1909 in Tilburg. Petrus Johannes Franciscus is overleden op donderdag 26 augustus 1909 om 19:00 in Tilburg, 3 maanden oud.

1.1.2.1.1.1.1.3.3 Norbertus Antonius Coolen is geboren op maandag 24 augustus 1885 in Tilburg, zoon van Petrus Cornelis Coolen en Wilhelmina van de Wouw. Norbertus Antonius is overleden op woensdag 13 september 1944 om 17:30 in Tilburg, 59 jaar oud.
Adres:
1909    Houtstraat 59, Tilburg
Beroep:
1909    wollenstoffenwever
Norbertus Antonius trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 16 juni 1909 in Tilburg met Maria Elisabeth Vermeer, 25 jaar oud. Maria Elisabeth is geboren op zondag 15 juli 1883 in Tilburg, dochter van Engelbertus Arnoldus Vermeer en Elisabeth Roti.
Beroep:
1909    schoenstikster

1.1.2.1.1.1.1.3.4 Antonius Adrianus Coolen is geboren op vrijdag 7 september 1888 in Tilburg, zoon van Petrus Cornelis Coolen en Wilhelmina van de Wouw. Antonius Adrianus is overleden op woensdag 28 augustus 1968 in Tilburg, 79 jaar oud.
Adressen:
vanaf 25-04-1913 tot 1915    Goirke 53, Tilburg
vanaf 1915 tot 19-11-1916    Wilhelminapark 115, Tilburg
vanaf 20-11-1916 tot 12-12-1919    Hoefstraat 126, Tilburg
vanaf 13-12-1919    Oude Hoekschestraat 14, Tilburg
Beroep:
schoenmaker
Antonius Adrianus trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 29 december 1915 in Tilburg met Maria Agatha van den Dries, 23 jaar oud. Maria Agatha is geboren op woensdag 2 maart 1892 in Tilburg, dochter van Norbertus van den Dries en Anna Martina Zomers. Maria Agatha is overleden op vrijdag 22 december 1967 in Tilburg, 75 jaar oud.

1.1.2.1.1.1.1.3.5 Adrianus Coolen is geboren op maandag 12 januari 1891 in Tilburg, zoon van Petrus Cornelis Coolen en Wilhelmina van de Wouw. Adrianus is overleden op vrijdag 14 september 1956 in Udenhout, 65 jaar oud.
Adressen:
tot 15-02-1915    Leodwarsstraat 49, Tilburg
vanaf 15-02-1915 tot 28-10-1915    Mönchengladbach (D)
vanaf 29-10-1915 tot 28-03-1916    Leodwarsstraat 72, Tilburg
vanaf 29-03-1916    1e Kuiperzijstraat 26, Tilburg
Beroep:
wollenstoffenwever
Adrianus trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 7 mei 1913 in Tilburg met Francisca van Dongen, 22 jaar oud. Francisca is geboren op woensdag 17 december 1890 in Tilburg, dochter van Cornelis van Dongen en Maria Anna Graafmans. Francisca is overleden op dinsdag 17 november 1953 in Tilburg, 62 jaar oud.

Kinderen van Adrianus en Francisca:
1 Maria Wilhelmina (Miet) Coolen, geboren op vrijdag 14 augustus 1914 in Tilburg. Miet is overleden op donderdag 14 januari 1993 in Tilburg, 78 jaar oud. Miet trouwde, minstens 22 jaar oud, na 1936 met Cornelius Gerardus (Cees) Bekkers, minstens 33 jaar oud. Cornelius Gerardus is geboren op maandag 20 juli 1903 in Tilburg, zoon van Josephus Cornelis Bekkers en Maria Adriana Smulders. Cees is overleden op dinsdag 25 januari 1977 in Tilburg, 73 jaar oud.
2 Cornelia Coolen °.
3 Petrus Martinus (Piet) Coolen, geboren op woensdag 19 december 1917 in Tilburg ⇒ volgt 1.1.2.1.1.1.1.3.5.1.
4 Antonius Martinus Coolen, geboren op woensdag 19 december 1917 in Tilburg ⇒ volgt 1.1.2.1.1.1.1.3.5.2.
5 Johannes Adrianus Martinus (Jan) Coolen, geboren op vrijdag 1 september 1922 in Tilburg ⇒ volgt 1.1.2.1.1.1.1.3.5.3.
6 Helena Adriana Maria Coolen °.
7 Franciscus Adrianus Coolen, geboren op zaterdag 7 december 1929 in Tilburg. Franciscus Adrianus is overleden op maandag 6 juni 1932 in Tilburg, 2 jaar oud.
8 Anna Cornelia Maria Coolen °.

1.1.2.1.1.1.1.3.5.1 Petrus Martinus (Piet) Coolen is geboren op woensdag 19 december 1917 in Tilburg, zoon van Adrianus Coolen en Francisca van Dongen. Piet is overleden op vrijdag 26 juni 1998 in Tilburg, 80 jaar oud. Piet trouwde met Henrica Josephina Wilhelmina (Rika) Luijbregts. Henrica Josephina Wilhelmina is geboren op maandag 18 februari 1918 in Tilburg, dochter van Wilhelmus Luijbregts en Petronella Maria Elisabeth van Dongen. Rika is overleden op zondag 30 juni 1985 in Tilburg, 67 jaar oud.

1.1.2.1.1.1.1.3.5.2 Antonius Martinus Coolen is geboren op woensdag 19 december 1917 in Tilburg, zoon van Adrianus Coolen en Francisca van Dongen. Antonius Martinus is overleden op zondag 17 november 1991 in Tilburg, 73 jaar oud. Antonius Martinus trouwde met Helena Maria (Mia) Jetten. Helena Maria is geboren op vrijdag 16 januari 1920 in ’s Gravenhage. Mia is overleden op woensdag 2 februari 1977 in Tilburg, 57 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 5 februari 1977 te Tilburg.

1.1.2.1.1.1.1.3.5.3 Johannes Adrianus Martinus (Jan) Coolen is geboren op vrijdag 1 september 1922 in Tilburg, zoon van Adrianus Coolen en Francisca van Dongen. Jan is overleden op maandag 1 januari 2001 in Tilburg, 78 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 6 januari 2001 te Tilburg. Jan trouwde met Maria Henrica Anna van Heeswijk °.

1.1.2.1.2 Wilhelmus Coolen is geboren in 1763, zoon van Johannes Anthonij (Jan) Coolen en Willemijna Norbart (Willemijn) van de Pas. Hij is gedoopt op dinsdag 11 oktober 1763 in Tilburg. Wilhelmus is overleden op zaterdag 14 januari 1826 in Tilburg, 63 jaar oud.
Adres:
Tilburg Oostheikant
Beroep:
wolspinner
Wilhelmus trouwde, 26 jaar oud, op zondag 9 mei 1790 in Tilburg met Johanna Cornelia van de Meer, 30 jaar oud, nadat zij op zaterdag 24 april 1790 in Tilburg in ondertrouw zijn gegaan. Johanna Cornelia is geboren in 1759, dochter van Godefridus Peter (Govert) van de Meer en Maria Adriaan Oerlemans. Zij is gedoopt op dinsdag 25 december 1759 in Tilburg. Johanna Cornelia is overleden op vrijdag 30 oktober 1840 in Tilburg, 81 jaar oud.
Adres:
1840    Tilburg Veldhoven

Kind van Wilhelmus en Johanna Cornelia:
1 Wilhelmus Coolen, geboren in 1794 ⇒ volgt 1.1.2.1.2.1.

1.1.2.1.2.1 Wilhelmus Coolen is geboren in 1794, zoon van Wilhelmus Coolen en Johanna Cornelia van de Meer. Hij is gedoopt op zondag 23 februari 1794 in Tilburg. Wilhelmus is overleden op zaterdag 18 maart 1865 in Tilburg, 71 jaar oud.
Adres:
No. 1432, Tilburg Oost-Heikant
Beroepen:
koopman
dagloner
Wilhelmus:
(1) trouwde, 40 jaar oud, op donderdag 19 februari 1835 in Tilburg met Johanna Maas, 23 jaar oud. Johanna is geboren op maandag 30 december 1811 in Tilburg, dochter van Peter Peter Maas en Maria Anna Rumoldus Leijten. Johanna is overleden op zaterdag 10 oktober 1835 in Tilburg, 23 jaar oud.
Beroep:
naaister

(2) trouwde, 43 jaar oud, op donderdag 18 mei 1837 in Tilburg met Anna Cornelia (Cornelia) de Jong, 38 jaar oud. Anna Cornelia is geboren in 1798, dochter van Dingeman de Jong en Cornelia van Gils. Zij is gedoopt op zaterdag 24 november 1798 in Tilburg. Cornelia is overleden op woensdag 3 juni 1885 in Tilburg, 87 jaar oud. Wilhelmus bleef kinderloos.

1.1.2.1.3 Joannes Antonius (Jan Antonie) Coolen is geboren in 1789, zoon van Johannes Anthonij (Jan) Coolen en Maria Elissen. Hij is gedoopt op vrijdag 17 april 1789 in Tilburg. Jan Antonie is overleden op dinsdag 2 november 1824 in Loon op Zand, 35 jaar oud.
Beroep:
arbeider
Jan Antonie:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 6 april 1815 in Loon op Zand met Elisabeth Koks, 25 jaar oud. Elisabeth is geboren in 1789, dochter van Wilhelmus Norbertus (Willem) Koks en Johanna Johannes Pennings. Zij is gedoopt op donderdag 1 oktober 1789 in Vlijmen. Elisabeth is overleden op woensdag 16 december 1818 in Loon op Zand, 29 jaar oud.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 25 mei 1820 in Loon op Zand met Maria Dingemans, 37 jaar oud. Maria is geboren in 1782, dochter van Jan Dingemans en Johanna Verhoeven. Zij is gedoopt op woensdag 10 juli 1782 in Loon op Zand.


index:  A  B  C  D  E  G  H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  V  W  Z  


Nellie (privé)
Sjef (privé)
Thijn (privé)
Willy (privé)

Abeelen van, Joanna Catharina Henrica (*15-03-1882, †22-02-1939)
Alphen van, Adrianus (*20-01-1880, †05-01-1952)
Alphen van, Cornelia Maria Antonia (privé)
Anthonis, Jenneken Jan Adriaen

Bakker de, Cornelis Gosewinus (*1761, †18-01-1823)
Bakker de, Maria Cornelia (*10-03-1817, †05-10-1899)
Beek van, Maria Margaretha (*24-06-1921, †23-02-1992)
Beer de, Adriaen Willem (*±1679)
Beer de, Norbertus (*1708)
Beerens, Maria Anna (*08-04-1873, †17-02-1960)
Beerens, Norberta Joanna Wilhelmina (*02-10-1908, †25-10-2002)
Beerens, Vincentius Joannes (*05-04-1878, †02-03-1941)
Bekkers, Cornelius Gerardus (*20-07-1903, †25-01-1977)
Bekkers, Josephus Cornelis
Berg van den, Maria Francisca (privé)
Bergh van den, Peter Adriaan (*1692)
Berghmans van den, Adrianus Jan (*±1655)
Berkel van, Anna Cornelia (*18-06-1873, †02-07-1946)
Berkel van, Johanna Maria (*17-08-1880)
Berkel van, Johannes Cornelis (*05-04-1850, †<1915)
Berkel van, Theodorus Josephus Bernardus Petrus (*30-01-1920, †26-10-1991)
Berkel van, Wilhelmus (*16-10-1888)
Bertens, Antonius Jacobus (privé)
Bleijs, Johanna (*13-12-1855, †28-07-1927)
Boxtel van, Cornelis Joseph Maria (*14-07-1888)
Boxtel van, Johanna Petronella Maria (*18-12-1916, †01-01-2007)
Brants, Laurentius Adrianus Maria (*24-01-1907, †12-02-1999)
Brants, Petrus Hendrikus (*28-02-1873, †16-07-1945)
Brekel van den, Johanna Maria (*01-09-1850, †18-05-1915)
Brocken, Antonia Wilhelmina Gertruda (*15-11-1917, †23-04-2002)
Brocken, Johannes Baptist (*16-07-1883)
Brokken, Joannes Arnoldus Franciscus (*09-09-1894)
Brokken, Maria Louisa Edualda (*09-03-1920, †20-05-2003)
Brouwer de, Adriana Adriaan (*±1755, †±1809)
Brouwers, Henk (*07-10-1935, †12-09-2001)
Buel van, Mayken Jan Willems
Buster, Jacoba (*31-10-1878, †30-03-1965)
Buster, Martina Anna Francisca (*09-08-1890, †27-05-1965)

Cleijsen, Maria Woutrina Willem (*1743, †1800)
Cleijsen, Willem Walter (*1701)
Cocq de, Petrus Wilhelmus (*1714, †<1756)
Cocq de, Wilhelmus Adrianus
Coolen, Adrianus (*20-10-1861, †06-05-1889)
Coolen, Adrianus (*12-01-1891, †14-09-1956)
Coolen, Adrianus Cornelius (*13-08-1887, †08-02-1888)
Coolen, Adrianus Cornelius Bernardus (*10-10-1910, †15-08-1911)
Coolen, Agatha (privé)
Coolen, Ageeth (*29-12-1950, †18-01-1987)
Coolen, Albertus Reginus Antonius (*03-09-1907, †02-01-1965)
Coolen, Aldegundis Anthonij (*1739)
Coolen, Aloysius (privé)
Coolen, Andreas Cornelis Adrianus (*28-06-1913, †12-02-1981)
Coolen, Anna Barbera (*1765, †14-03-1768)
Coolen, Anna Cornelia Adriana (*21-01-1909, †23-11-1989)
Coolen, Anna Cornelia Maria (privé)
Coolen, Anthonij Peter (*1708, †10-01-1760)
Coolen, Antonius (*1761, †1786)
Coolen, Antonius Adrianus (*07-09-1888, †28-08-1968)
Coolen, Antonius Bernardus Johannes (privé)
Coolen, Antonius C.M. (privé)
Coolen, Antonius Martinus (*19-12-1917, †17-11-1991)
Coolen, Antonius Norbertus (*1770, †02-08-1771)
Coolen, Bernardina Petronella (privé)
Coolen, Bernardus Cornelius Wilhelmus (*01-11-1915, †15-11-2002)
Coolen, Bram (privé)
Coolen, Catharina Maria (*03-12-1884, †03-06-1947)
Coolen, Corine (privé)
Coolen, Cornelia (*1700, †<1759)
Coolen, Cornelia (privé)
Coolen, Cornelia (privé)
Coolen, Cornelia Johanna Regina Maria (privé)
Coolen, Cornelia Maria Johanna (*13-08-1942, †21-07-2006)
Coolen, Cornelia Maria Martina (privé)
Coolen, Cornelia Peter Gerit (*±1646, †±1688)
Coolen, Cornelis (*08-03-1849, †16-08-1925)
Coolen, Cornelis Johannes Bernardus (privé)
Coolen, Cornelis Johannes Waltherus (*17-04-1920, †29-07-1999)
Coolen, Cornelis Reginus Wilhelmus (*24-03-1905, †26-03-1985)
Coolen, Cornelis Wilhelmus Maria (*07-05-1908, †28-03-2002)
Coolen, Cornelius (*12-11-1902, †14-11-1902)
Coolen, Cornelius Vincentius (*19-07-1893, †28-09-1895)
Coolen, Corrie (privé)
Coolen, Edwin (privé)
Coolen, Erna (privé)
Coolen, Franciscus (privé)
Coolen, Franciscus Adrianus (*07-12-1929, †06-06-1932)
Coolen, Franciscus Johannes Waltherus (*27-02-1911, †01-03-1959)
Coolen, Franciscus Josephus (*16-05-1884, †01-06-1928)
Coolen, Franciscus Wilhelmus (*29-03-1879, †21-03-1969)
Coolen, Gerardus Martinus Wilhelmus (*21-07-1918, †07-02-2004)
Coolen, Gertrudis (*1703, †1710)
Coolen, Helena (*1779, †11-01-1848)
Coolen, Helena Adriana Maria (privé)
Coolen, Helena Maria (*09-01-1814, †31-10-1846)
Coolen, Henricus (*1782)
Coolen, Henricus Petrus Maria (*15-08-1905, †07-02-1906)
Coolen, Jan (privé)
Coolen, Jan Baptist (*03-12-1818, †22-11-1883)
Coolen, Jan Peter de Oude (*1658)
Coolen, Jeanne (*28-07-1949, †15-03-1997)
Coolen, Jeroen (privé)
Coolen, Joanna Cornelia (*1808, †18-04-1828)
Coolen, Joanna Maria (*1786)
Coolen, Joanna Peter (*1706, †1740)
Coolen, Joannes Antonius (*1789, †02-11-1824)
Coolen, Joannes Baptista (*07-02-1881, †13-01-1929)
Coolen, Joannes Baptista (*15-01-1883, †26-09-1957)
Coolen, Joannes Cornelius Wilhelmus (*26-09-1911, †23-12-1987)
Coolen, Johanna (*14-01-1876, †20-11-1969)
Coolen, Johanna Maria (*19-04-1869, †17-07-1869)
Coolen, Johannes (privé)
Coolen, Johannes (*02-03-1812, †25-07-1813)
Coolen, Johannes (*13-05-1815, †30-04-1817)
Coolen, Johannes (*03-11-1943, †06-04-1945)
Coolen, Johannes (privé)
Coolen, Johannes Adrianus Martinus (*01-09-1922, †01-01-2001)
Coolen, Johannes Anthonij (*1734, †1798)
Coolen, Johannes Cornelis (*23-04-1906, †20-12-1961)
Coolen, Josephina (privé)
Coolen, Josephus (privé)
Coolen, Julia (privé)
Coolen, Jurgen (privé)
Coolen, Lara (privé)
Coolen, Ludovicus Laurentius Joannes (privé)
Coolen, Maria (privé)
Coolen, Maria (privé)
Coolen, Maria Catharina Theresia (*05-12-1908, †12-09-1909)
Coolen, Maria Catharina Wilhelmina (*15-10-1916, †29-10-2000)
Coolen, Maria Cornelia (*15-02-1875, †25-12-1954)
Coolen, Maria Cornelia (*24-05-1898, †30-03-1965)
Coolen, Maria Elisabeth (*27-06-1851, †26-11-1914)
Coolen, Maria Elisabeth Cornelia (*20-11-1882, †26-11-1962)
Coolen, Maria Elisabeth Cornelia Martina (*24-09-1909, †31-10-1997)
Coolen, Maria Geertruda (*15-02-1846, †01-09-1909)
Coolen, Maria J.C.A. (privé)
Coolen, Maria Jan (*1695)
Coolen, Maria Norberta (privé)
Coolen, Maria Theresia (*30-09-1817, †25-12-1817)
Coolen, Maria Theresia Anthonij (*1736)
Coolen, Maria Wilhelmina (*14-08-1914, †14-01-1993)
Coolen, Maria Wilhelmina Cornelia (*26-06-1904, †05-03-1983)
Coolen, Marion (privé)
Coolen, Martina Cornelia Louisa Josephina (privé)
Coolen, Martinus (*1810, †06-06-1813)
Coolen, Martinus (*31-08-1895, †11-04-1912)
Coolen, Martinus Franciscus Johannes (*30-09-1914, †26-09-1979)
Coolen, Martinus Petrus Cornelis (*10-01-1914, †25-07-1976)
Coolen, n.n. (*08-04-1848, †08-04-1848)
Coolen, n.n. (*13-07-1900, †13-07-1900)
Coolen, Norbert Anthonij (*1782, †28-04-1820)
Coolen, Norberta Maria Elisabeth (privé)
Coolen, Norbertus (privé)
Coolen, Norbertus Antonius (*28-12-1854, †13-04-1876)
Coolen, Norbertus Antonius (*19-09-1877, †03-06-1973)
Coolen, Norbertus Antonius (*24-08-1885, †13-09-1944)
Coolen, Norbertus Cornelis (privé)
Coolen, Patrick (*02-06-1972, †22-11-2003)
Coolen, Patrick (privé)
Coolen, Peter Gerit
Coolen, Petrus Anthonij (*1732, †?-12-1732)
Coolen, Petrus Anthonij (*1737, †?-12-1737)
Coolen, Petrus Anthonij (*1746)
Coolen, Petrus Cornelis (*28-03-1858, †06-03-1942)
Coolen, Petrus Johannes Franciscus (*09-02-1907, †02-12-1967)
Coolen, Petrus Johannes Franciscus (*23-05-1909, †26-08-1909)
Coolen, Petrus Martinus (*19-12-1917, †26-06-1998)
Coolen, Regina Maria Cornelia (*26-04-1912, †04-11-1998)
Coolen, Stephan (privé)
Coolen, Theo (privé)
Coolen, Waltherus (*1807, †21-03-1808)
Coolen, Waltherus Petrus Johannes (*19-01-1913, †08-04-1993)
Coolen, Wilhelmina Johanna (*30-01-1887, †12-04-1970)
Coolen, Wilhelmus (*1763, †14-01-1826)
Coolen, Wilhelmus (*1777)
Coolen, Wilhelmus (*1794, †18-03-1865)
Coolen, Wilhelmus A.M.M. (*04-05-1940, †21-05-1980)
Coolen, Wilhelmus J.B.C.M. (privé)
Coolen, Wilhelmus J.C. (privé)
Corsten, Maria Catharina (*1723, †1725)
Corsten, Peter Peter (*1670, †1710)
Corsten, Peter Peter (*1697, †1724)
Corsten, Petronilla Peter (*1721, †1782)
Corsten, Petrus (*1719, †<1735)
Corsten, Petrus (*1724, †1741)

Dijk van, Johanna Maria (*11-12-1880, †21-06-1959)
Dijk van, Johanna Maria (*09-08-1916, †14-12-1992)
Dijk van, Johannes (*22-02-1851, †31-07-1928)
Dijk van, Wilhelmus Cornelius Maria (*03-09-1895)
Dingemans, Jan
Dingemans, Maria (*1782)
Donders, Adriana Maria (*25-07-1852)
Donders, Andreas (*15-08-1850, †17-01-1901)
Donders, Maria Henrica (*14-05-1885, †03-03-1971)
Dongen van, Cornelis (*12-02-1837, †26-01-1908)
Dongen van, Francisca (*17-12-1890, †17-11-1953)
Dongen van, Petronella Maria Elisabeth (*01-07-1876)
Dooren van, Regina Cornelia (*18-07-1845, †26-12-1900)
Dooren van, Wilhelmus (*04-06-1816, †16-08-1885)
Doormaal van, Anna Maria (*17-01-1874, †28-01-1942)
Dries van den, Maria Agatha (*02-03-1892, †22-12-1967)
Dries van den, Norbertus (*19-05-1859, †28-12-1927)
Dun van, Henriette (privé)

Elissen, Jan Jan Peter
Elissen, Maria (*1744, †<1798)

Gestel van, Henricus Wilhelmus (*14-07-1892, †29-05-1972)
Gestel van, Joanna Theodora Josephina (*02-11-1916, †01-06-2002)
Gestel van, Johanna Maria (*07-10-1866)
Gijsbers, Antonius Adrianus (*09-11-1907, †27-05-1998)
Gijsbers, Jan Francis (*30-10-1869)
Gils van, Cornelia (*±1768, †24-03-1830)
Gorp van, Johanna (*16-09-1848, †26-03-1906)
Graafmans, Maria Anna (*10-05-1851, †24-07-1930)
Graauw de, Theodorus Christoffel Antonius (*11-03-1915, †09-03-2002)
Graef van de, Adriana (*±1669)
Grauw de, Theodorus Cornelis (privé)

Haans, Franciscus Adrianus (*25-04-1897, †02-06-1981)
Haans, Petrus Maria Theresia (*11-10-1934, †20-03-2007)
Hees van, M.F.A.N. (privé)
Hees van, Sandy (privé)
Heeswijk van, Maria Henrica Anna (privé)
Hendriks, Johanna (*25-07-1888)
Hensen, Marij Peter Anthonis (*1672, †>1731)
Hensen, Petrus Antonis Peters (*1637)
Hest van, Anna Catharina (*08-04-1884)
Hest van, Augustinus Johannes (*04-11-1842, †06-02-1922)
Hest van, Cornelia Catharina (*16-04-1882, †25-09-1964)
Hest van, Johannes Baptist (*24-11-1812, †12-12-1888)
Hest van, Martinus (*23-03-1847, †07-06-1927)
Heuvel van den, Adriaan (*1780, †17-03-1869)
Heuvel van den, Hendrik Willem (*1752, †29-04-1807)
Hoefmans, Johanna (*22-10-1820, †17-02-1894)
Hoof van, Adriaan Peter (*1700, †1731)
Hooff van, Peter Peter
Horst van der, Petronella Johanna Hendrika (*12-12-1912, †09-08-1985)
Horsten, Maria Norberta (*28-04-1868, †22-04-1942)
Hout van den, Cornelia (*21-03-1854, †20-05-1912)
Hout van den, Hendrika (*28-06-1855, †<1884)
Hout van den, Jeanne (privé)
Hout van den, Joannes Martinus Hubertus (*03-11-1904, †07-07-1961)
Hout van, Johannes (*09-02-1855, †17-11-1901)
Hout van, Johannes (*29-02-1888, †27-08-1982)
Huijgevoort van, Maria Nicolasina (*22-04-1838, †21-10-1883)

Jacobs, Corstiaen Jan
Jacobs, Peter Corst Jan (*±1647, †1669)
Jansen, Adriana Catharina Theodulphia (*26-06-1894, †07-05-1984)
Jansen, Elisabeth (*18-07-1845, †30-07-1922)
Jetten, Helena Maria (*16-01-1920, †02-02-1977)
Jonckers, Peternel Jan Willem (*±1664, †1715)
Jong de, Anna Cornelia (*1798, †03-06-1885)
Jong de, Dingeman (*±1761, †13-08-1816)
Jongbloed, Johannes Lambert (*1732, †1792)
Joosen, Catharina Antonia (*05-10-1909, †07-02-1991)
Joosen, Johannes Baptist (*07-07-1868, †05-09-1946)

Klemans, Johanna Adriana Maria (*17-02-1917, †09-04-1992)
Kock de, Augustinus (privé)
Koks, Elisabeth (*1789, †16-12-1818)
Koks, Wilhelmus Norbertus
Kort de, Joanna Maria (*1779, †27-06-1848)
Kort de, Johannes
Kort de, Peter Jan (*±1736, †±1767)
Kouthoofd, J.N. (privé)
Kuijpers, Cornelia Maria (*06-12-1881, †16-10-1976)
Kuijpers, Waltherus (*03-06-1849)
Kuijpers, Wilhelmina

Laerhoven van, Maria Catharina (*20-05-1831)
Langenbergh, Lucia Jasper (*±1717, †<1763)
Leijten, Maria Anna Rumoldus
Lens, C. (privé)
Lens, Linda (privé)
Leuw de, Petrus Adrianus (*22-10-1907, †17-12-1992)
Leuw de, Petrus Theodorus Cornelis (*27-02-1868, †21-12-1954)
Linkels, Joanna Huberta (*22-12-1911, †05-03-2002)
Linkels, Petrus Adrianus (*14-02-1876, †31-10-1939)
Luijbregts, Henrica Josephina Wilhelmina (*18-02-1918, †30-06-1985)
Luijbregts, Wilhelmus (*30-03-1875)
Luijten, Maria Johanna (*04-03-1890, †04-10-1936)

Maas, Johanna (*30-12-1811, †10-10-1835)
Maas, Peter Peter (*±1789)
Manni, Antonius Joannes Dionysius (*20-10-1905, †21-08-1978)
Manni, Dionisius Cornelis (*03-08-1877, †24-02-1959)
Manni, Franciscus Dionysius Maria (privé)
Matthijssen, M.J. (privé)
Meer van de, Godefridus Peter (*±1736)
Meer van de, Johanna Cornelia (*1759, †30-10-1840)
Meerendonk van de, Maria (*16-02-1904, †18-09-1968)
Mermans, Joannes Cornelius (*19-06-1881, †15-08-1962)
Mermans, Petrus (*21-05-1849, †26-03-1921)
Michielsen, M.A.F.L. (privé)
Mierlo van, Marjan (privé)
Mulders, Hendrick Anthonij (*±1665)
Mutsaars, Adriaan Adriaan (*±1723)
Mutsaers, Anna Elisabeth (*13-07-1880, †29-04-1955)
Mutsaers, Hendrikus Norbertus (*14-12-1837, †>1906)
Mutsaerts, Maria Elisabeth Jan (*1742, †06-12-1815)

N.N.,

Oerlemans, Maria Adriaan (*±1736, †1788)
Otten, Johanna (privé)
Oudenhoven van, Johanna Maria Josephina (*11-03-1872, †18-03-1952)
Oudheusden van, Jacobus (privé)
Oudheusden van, José (privé)

Pas, Johanna Maria
Pas van de, Norbert Peter (*1704, †1784)
Pas van de, Willemijna Norbart (*1732, †1774)
Peffer, Adriaan Arnold Joseph (privé)
Pennings, Johanna Johannes
Peters, Elisabeth Peter (*±1640, †1676)
Pigmans, Antonius Maria Johannes (*31-05-1918, †27-03-1992)
Pigmans, Wilhelmus Franciscus Vincentius
Put van der, Antonius Marinus Cornelis (*25-10-1899, †19-05-1988)
Put van der, Nicolaas (*01-03-1870)

Roesel van, Wilhelmina Cornelia (privé)
Roti, Elisabeth (*22-03-1860)
Ruijter de, Barbara (*1705, †1764)
Ruijter de, Joannis (†1733)

Salvetti, Ivo (*03-11-1909, †05-01-1970)
Salvetti, Ivo (privé)
Sanden van der, Maria (privé)
Schellekens, Franciscus Henricus (*21-01-1868, †11-08-1939)
Schellekens, Philomena Josephina (*09-06-1907, †08-10-1990)
Schijvens, Cornelius Johannes (*12-01-1882, †26-08-1960)
Schijvens, Magdalena Maria (*31-12-1906, †27-08-1963)
Schoenmakers, Antonius (*07-11-1844, †02-04-1910)
Schoenmakers, Cornelia (*07-08-1851, †29-06-1930)
Schoenmakers, Wilhelmus (*10-07-1880, †07-10-1955)
Sebregts, Johanna Wilhelmina Francisca (*26-02-1915, †22-04-1995)
Sebregts, Norbertus (*05-01-1869, †20-03-1950)
Segers, Adriana Adriaen (*±1656)
Smarius, Petrus (*09-08-1861, †03-03-1931)
Smarius, Wilhelmus (*13-01-1887, †15-06-1964)
Smeulders, Nicolaas Hendrick (*1712)
Smulders, Adriana Maria (*22-07-1865)
Smulders, Maria Adriana
Sparidans, Johannes (*±1923, †22-03-2005)
Spierings, Leon (privé)
Stokkermans, Henrica Antonia Joanna (*01-10-1920, †02-10-1994)
Stokkermans, Josephus Cornelius (*30-03-1879, †08-04-1962)
Straaten van, Johanna Maria (*10-11-1859, †05-05-1937)

Trouw, Ria (privé)

Verdaat, Johanna (*05-11-1873, †20-03-1952)
Verhagen, Joanna Cornelia (*14-04-1878, †21-06-1951)
Verheijen, Adriana Maria (*04-07-1876, †13-10-1951)
Verheijen, Antonius (*05-09-1843, †27-01-1931)
Verheijen, Jan Baptist
Verheijen, Jan Baptist (*24-08-1877)
Verheijen, Jan Baptist (*19-01-1880)
Verhoeven, Jan (privé)
Verhoeven, Jenneke Marij Adriaan (*±1683)
Verhoeven, Johanna
Verhoeven, Johanna Maria (*04-12-1809, †09-05-1875)
Vermeer, Engelbertus Arnoldus (*24-12-1855)
Vermeer, Gerardus Johannes (privé)
Vermeer, Harrie (privé)
Vermeer, Maria Elisabeth (*15-07-1883)
Voeten, Johanna Paulina (*01-07-1905, †10-10-1977)
Voskens, Adriana Michiel Peters

Weijtens, Geertrui (*1780, †02-04-1844)
Westerhoven van, Aldegonda Peters (†1729)
Wijtens, Jacob (*1746, †18-02-1822)
Willemen, Joanna Geert
Wit de, Jenneke Jan
Woensel van, Joanna Willem (*1708, †1750)
Wouw van de, Francis (*12-11-1828)
Wouw van de, Petronilla
Wouw van de, Wilhelmina (*05-03-1858, †18-11-1940)

Zeeland van, Harold (privé)
Zomers, Anna Martina (*20-09-1861, †11-01-1921)


In verband met de bescherming van de privacy worden van de met ° gemerkte personen niet alle gegevens weergegeven.
Bronvermeldingen kunnen worden opgevraagd bij fiches onder de desbetreffende persoon.

Gegenereerd op 30 november 2020 met Aldfaer versie 4.2

<genealogie van de familie Haans>