index

stamboom familie Sebregts (Tilburg)


genealogie van Henricus (Handerick) ZibbenI Henricus (Handerick) Zibben. Handerick trouwde met Mariken Meus Pluijms.

Kinderen van Handerick en Mariken Meus:
1 Henricus Henrix Zibben, geboren omstreeks 1585 ⇒ volgt II-a.
2 Johannes Henricus Zibben, geboren omstreeks 1590 ⇒ volgt II-b.
3 Willem Handerick Sibben, geboren omstreeks 1595 ⇒ volgt II-c.
4 Anna Henrick Zibben, geboren in 1601. Zij is gedoopt op maandag 12 maart 1601 in Diessen.
5 Cornelis Henrick Zibben, geboren in 1602. Hij is gedoopt op een onbekende dag in januari 1602 in Diessen.

II-a Henricus Henrix Zibben is geboren omstreeks 1585, zoon van Henricus (Handerick) Zibben en Mariken Meus Pluijms. Henricus Henrix is overleden op woensdag 25 januari 1640 in Diessen, ongeveer 55 jaar oud. Henricus Henrix:
(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op woensdag 8 oktober 1608 in Diessen met Heijlwiga Dries Willems, nadat zij op zondag 28 september 1608 in ondertrouw zijn gegaan.
(2) trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op dinsdag 22 november 1616 in Diessen met Agnes Philippus Pauwels, nadat zij op zondag 6 november 1616 in ondertrouw zijn gegaan. Agnes Philippus is overleden op zaterdag 18 augustus 1640 in Diessen.

Kinderen van Henricus Henrix en Heijlwiga Dries:
1 Catharina Henricus Zibben, geboren in 1609. Zij is gedoopt op zondag 16 augustus 1609 in Diessen.
2 Andreas Henricus Zibben, geboren in 1611. Hij is gedoopt op dinsdag 20 september 1611 in Diessen.
Kinderen van Henricus Henrix en Agnes Philippus:
1 Paulus Henricus (Pauwels Handerick) Sibben, geboren in 1617 ⇒ volgt III-a.
2 Petrus Henricus Zibben, geboren in 1619 ⇒ volgt III-b.
3 Maria Henricus Zibben, geboren in 1621. Zij is gedoopt op vrijdag 28 mei 1621 in Diessen.
4 Philippus Henricus Zibben, geboren in 1621. Hij is gedoopt op vrijdag 28 mei 1621 in Diessen.
5 Martinus Henricus Zibben, geboren in 1623. Hij is gedoopt op zondag 1 oktober 1623 in Diessen.

II-b Johannes Henricus Zibben is geboren omstreeks 1590, zoon van Henricus (Handerick) Zibben en Mariken Meus Pluijms. Johannes Henricus trouwde, ten hoogste 27 jaar oud, vσσr 1617 met Johanna.

Kinderen van Johannes Henricus en Johanna:
1 Martinus Johannes Zibben, geboren in 1617. Hij is gedoopt op dinsdag 14 november 1617 in Diessen.
2 Johannes Johannes Zibben, geboren in 1620. Hij is gedoopt op zaterdag 26 september 1620 in Diessen.
3 Catharina Johannes Zibben, geboren in 1623. Zij is gedoopt op vrijdag 7 april 1623 in Diessen.
4 Joanna Johannes Zibben, geboren in 1630. Zij is gedoopt op zaterdag 23 februari 1630 in Diessen.
5 Martinus Johannes Zibben, geboren in 1636. Hij is gedoopt op zaterdag 19 juli 1636 in Diessen.


huwelijk Willem Sibben en Barbara Philips (Diessen RK trouwboek 1600-1624)

II-c Willem Handerick Sibben is geboren omstreeks 1595, zoon van Henricus (Handerick) Zibben en Mariken Meus Pluijms. Willem Handerick is overleden op zondag 11 augustus 1630 in Diessen, ongeveer 35 jaar oud.
Notitie bij Willem Handerick: ook genaamd: Sibben, Zibben
Notariele Akte:
1681    "den hertganck Diessen"

kinderen Willem Handerick Sibben
bezittingen: huis, hof
aenstede 4 lop
land in de Donck 32 r
noch inde Donck 1 lop 42 r
groese den dries achter de stede 1 lop 6 r
noch een driesken daer bij gelegen 20 r
een eusel ..
facit: 6:6:0 3 oort

Latere aantekening: de kinderen Merten Willems Sibben c.s.

Bron: Dorpsbestuur Diessen Verpondingsregister 1681 folio 168v
(bewerkt door Ad Hoozemans)
.
Willem Handerick trouwde met Barbara Philips, nadat zij op zondag 27 september 1620 in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zaterdag 10 oktober 1620 in Diessen. Barbara is overleden op zondag 11 augustus 1630 in Diessen.

Kinderen van Willem Handerick en Barbara:
1 Martinus Wilhelmuszn (Merten) Sibben, geboren in 1621 ⇒ volgt III-c.
2 Philippus Willems Sibben, geboren in 1623 ⇒ volgt III-d.
3 Gerardus Wilhelmuszn Sibben, geboren in 1625. Hij is gedoopt op woensdag 19 februari 1625 in Diessen.
4 Catharina Wilhelmusdr Sibben, geboren in 1626. Zij is gedoopt op zondag 22 november 1626 in Diessen.
5 Anna Wilhelmusdr Sibben, geboren in 1629. Zij is gedoopt op donderdag 8 maart 1629 in Diessen.

III-a Paulus Henricus (Pauwels Handerick) Sibben is geboren in 1617, zoon van Henricus Henrix Zibben en Agnes Philippus Pauwels. Hij is gedoopt op woensdag 13 september 1617 in Diessen.
Notariele Akte:
1681    Pauwels Handerick Sibben, tochtenaar
bezittingen: huis, hof, aangelag
aengelaegh 2 lop 22 r / twee eijck 2 lop 20 r / de Teepel 3 lop 16 r
groese in de anestede 1 lop 5 r / inden Tepel 42 r
een quade wei genaamd den Bunt ..
noch een eusel int Broeck ..
facit:7:16:0 2 oort
Latere aantekening: modo Cornelis Pauwels met zijn zuster
Bron: Dorpsbestuur Diessen Verpondingsregister1681 folio 209v
Pauwels Handerick trouwde, 26 jaar oud, op maandag 8 februari 1644 in Diessen met Gertruda Gerardus Johannes, nadat zij op zaterdag 30 januari 1644 in Diessen in ondertrouw zijn gegaan.

Kinderen van Pauwels Handerick en Gertruda Gerardus Johannes:
1 Cornelis Pauwelszn Sebregts, geboren in Diessen ⇒ volgt IV-a.
2 n.n. Sibben.
Notitie bij n.n.: Blijkens het Verpondingsregister van het Dorpsbestuur Diessen uit 1681 folio 209v had Cornelis Pauwelszn Sibben een zuster.

III-b Petrus Henricus Zibben is geboren in 1619, zoon van Henricus Henrix Zibben en Agnes Philippus Pauwels. Hij is gedoopt op vrijdag 26 juli 1619 in Diessen. Petrus Henricus trouwde, 30 jaar oud, op dinsdag 26 april 1650 in Hilvarenbeek met Margareta Petersdr Goijaerts.

III-c Martinus Wilhelmuszn (Merten) Sibben is geboren in 1621, zoon van Willem Handerick Sibben en Barbara Philips. Hij is gedoopt op zaterdag 16 oktober 1621 in Diessen. Merten trouwde, 29 jaar oud, op dinsdag 18 oktober 1650 in Diessen met Anna Joannes Francken.

Kinderen van Merten en Anna Joannes:
1 Barbara Martinusdr (Berbel) Sibben, geboren in 1651. Zij is gedoopt op zondag 22 januari 1651 in Diessen. Berbel is overleden op vrijdag 30 oktober 1676 in Weesten, 25 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 30 oktober 1676 te Weesten.
2 Maria Martinusdr Sibben, geboren in 1652. Zij is gedoopt op vrijdag 27 december 1652 in Diessen.
3 Wilhelmus Martinuszn Sibben, geboren in 1655. Hij is gedoopt op woensdag 13 januari 1655 in Diessen.
4 Gerardus Martinuszn (Geert Mertenzn) Sibben, geboren in 1657 ⇒ volgt IV-b.
5 Joanna Martinusdr Sibben, geboren in 1661. Zij is gedoopt op maandag 21 maart 1661 in Diessen.

III-d Philippus Willems Sibben is geboren in 1623, zoon van Willem Handerick Sibben en Barbara Philips. Hij is gedoopt op maandag 21 augustus 1623 in Diessen. Philippus Willems is overleden vσσr 12 december 1690, ten hoogste 67 jaar oud.
Notitie bij Philippus Willems: ook: Sibben, Zibben, Zebrechts
Philippus Willems trouwde met Helwig Govaerts de Loy. Helwig Govaerts is overleden in 1711. Zij is begraven op maandag 5 januari 1711 te Diessen.

Kinderen van Philippus Willems en Helwig Govaerts:
1 Jan Phlipszn Wilms Sebregts, geboren in 1660 ⇒ volgt IV-c.
2 Mechtildis Philippus Guilielmus (Mechel) Sebregts, geboren in 1662. Zij is gedoopt op donderdag 31 augustus 1662 in Diessen.
Notitie bij Mechel: ook: Mechel Phlipsen Sebrechts
Mechel trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 25 juli 1690 in Hilvarenbeek met Christianus Hubertus Corstiaens, 29 jaar oud. Christianus Hubertus is geboren in 1660, zoon van Hubertus Christianuszn Hubertus Loijen en Maria Petrusdr Damen. Hij is gedoopt op zaterdag 27 november 1660 in Hilvarenbeek.
Notitie bij Christianus Hubertus: Er is ook een Christianus Hubertuszn gedoopt op 6 mei 1667 Hilvarenbeek van dezelfde ouders.

IV-a Cornelis Pauwelszn Sebregts is geboren in Diessen, zoon van Paulus Henricus (Pauwels Handerick) Sibben en Gertruda Gerardus Johannes. Cornelis Pauwelszn is overleden na 1727.
Notariele Akte:
04-05-1696    transportakte 04 mei 1696
verkoper: Jan Jan Vrancken
koper: Cornelis Paulus Sebrechts
onroerend goed: aanstede met huis
plaats: Haghorst
bijzonderheden: Pieter van Andel als in curatie hebbende de insolvente en geabandoneerde goederen van wijlen Jan Jan Vrancken
Bron: Schepenbank Hilvarenbeek inv.nr. 71 folio 254
Cornelis Pauwelszn trouwde op zaterdag 27 oktober 1696 in Hilvarenbeek met Catharina Claes (Cathalijn) Otten, nadat zij op zaterdag 29 september 1696 in Hilvarenbeek in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 28 oktober 1696 in Diessen. Catharina Claes is geboren in Diessen. Cathalijn is overleden in 1726. Zij is begraven op maandag 16 september 1726 te Diessen.
Notitie bij Cathalijn: akte van erfdeling 23 februari 1707
verkoper: Nicolaas Otten zijn erfgenamen
plaats: Diessen, toponiem: Heuvel
bijzonderheden: Gerrit, Peter Nicolaas Otten, Claes Otten, Andries en Cornelis Nicolaas Otten, Anneken Nicolaas Otten weduwe van Hendrick van Diessen, de onmondige kinderen van wijlen Servaes Melis en Cathalijn Nicolaas Otten, Cornelis Paulis Sebrechts als tweede man van Cathalijn Nicolaas Otten en hun nakinderen, Gerrit van Osch Marie Nicolaas Otten, brouwerij op den Heuvel in de Kerkstraat, Nicolaas Otten bezat minimaal 9 huizen 1 bierbrouwerij en vele percelen grond te Diessen en omstreken
Bron: Schepenbank Hilvarenbeek inv.nr. 72 folio 345v


Kinderen van Cornelis Pauwelszn en Cathalijn:
1 Servaas Cornelis Sebregts, geboren in 1699 ⇒ volgt V-a.
2 Clasina Cornelis Sebregts, geboren in 1701. Zij is gedoopt op zaterdag 12 maart 1701 in Diessen. Clasina Cornelis is overleden in 1745, 44 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 20 maart 1745 te Diessen. Clasina Cornelis trouwde, 24 jaar oud, op zondag 20 januari 1726 in Hilvarenbeek met Adriaen Jan Hessels, ongeveer 30 jaar oud, nadat zij op zaterdag 5 januari 1726 in Hilvarenbeek in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op maandag 21 januari 1726 in Hilvarenbeek. Adriaen Jan is geboren omstreeks 1696 in Hilvarenbeek.
3 Joanna Cornelis (Jenneken) Sebregts, geboren in 1703. Zij is gedoopt op dinsdag 10 april 1703 in Diessen. Jenneken is overleden in 1765, 62 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 12 maart 1765 te Diessen. Jenneken trouwde, 21 jaar oud, op zondag 11 februari 1725 in Hilvarenbeek met Laurens Wouter Cools, 37 jaar oud, nadat zij op zaterdag 27 januari 1725 in Hilvarenbeek in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dinsdag 13 februari 1725 in Diessen. Laurens Wouter is geboren in 1687 in Diessen, zoon van Wouter Cornelis Cools en Jacomina Steven Bunnen. Hij is gedoopt op maandag 20 oktober 1687 in Diessen. Laurens Wouter is overleden vσσr 1765, ten hoogste 78 jaar oud.

IV-b Gerardus Martinuszn (Geert Mertenzn) Sibben is geboren in 1657, zoon van Martinus Wilhelmuszn (Merten) Sibben en Anna Joannes Francken. Hij is gedoopt op maandag 20 augustus 1657 in Diessen. Geert Mertenzn:
(1) trouwde met Maria Geert Mertens. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op maandag 21 oktober 1680 in Diessen. Maria Geert is overleden vσσr 1685.
(2) trouwde met Digna Wauters van Beers. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 20 mei 1685 in Diessen.

Kind van Geert Mertenzn en Digna Wauters:
1 Willem Geert Mertens Sebrechts, geboren in 1686 ⇒ volgt V-b.

IV-c Jan Phlipszn Wilms Sebregts is geboren in 1660, zoon van Philippus Willems Sibben en Helwig Govaerts de Loy. Hij is gedoopt op vrijdag 2 juli 1660 in Diessen. Jan Phlipszn Wilms is overleden vσσr 1722, ten hoogste 62 jaar oud.
Notitie bij Jan Phlipszn Wilms: ook: Jan Flips Sebrechts
voornaam ook: Jan Peter

Adressen:
1684    Diessen
1694    Hilvarenbeek
1704    Diessen
Jan Phlipszn Wilms:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zondag 19 maart 1684 in Diessen met Maria Jacobus Lambrechts, nadat zij op zaterdag 26 februari 1684 in Diessen in ondertrouw zijn gegaan. Maria Jacobus is geboren in Diessen. Maria Jacobus is overleden vσσr 1694.
Adres:
1684    Diessen

(2) trouwde, 33 jaar oud, op zondag 4 april 1694 in Hilvarenbeek met Paula Joannes Maes, ongeveer 24 jaar oud, nadat zij op zaterdag 20 maart 1694 in Hilvarenbeek in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dinsdag 6 april 1694 in Hilvarenbeek. Paula Joannes is geboren omstreeks 1670 in Hilvarenbeek. Paula Joannes is overleden op zondag 20 november 1729 in Diessen, ongeveer 59 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 22 november 1729 te Diessen.
Adres:
1694    Hilvarenbeek

Kinderen van Jan Phlipszn Wilms en Maria Jacobus:
1 Joannes Joanneszn Sebregts, geboren in 1687. Hij is gedoopt op donderdag 2 januari 1687 in Hilvarenbeek.
2 Jan Janssen Sebregts, geboren in 1690 ⇒ volgt V-c.
3 Henricus Joanneszn Sebregts, geboren in 1692. Hij is gedoopt op donderdag 7 februari 1692 in Hilvarenbeek. Henricus Joanneszn is overleden in 1722, 30 jaar oud. Hij is begraven op zondag 23 augustus 1722 te Diessen.
Kinderen van Jan Phlipszn Wilms en Paula Joannes:
1 Maria Philippusdr Sebregts, geboren in 1695. Zij is gedoopt op donderdag 12 mei 1695 in Hilvarenbeek.
2 Christianus Joanneszn Sebregts, geboren in 1697. Hij is gedoopt op dinsdag 30 april 1697 in Hilvarenbeek.
3 Adrianus Joanneszn Sebregts, geboren in 1699. Hij is gedoopt op zaterdag 21 februari 1699 in Hilvarenbeek.
4 Anthonij Jan Sebregts, geboren in 1701 ⇒ volgt V-d.
5 Catharina Sebregts, geboren in 1704. Zij is gedoopt op donderdag 25 september 1704 in Diessen.

V-a Servaas Cornelis Sebregts is geboren in 1699, zoon van Cornelis Pauwelszn Sebregts en Catharina Claes (Cathalijn) Otten. Hij is gedoopt op donderdag 29 januari 1699 in Diessen. Servaas Cornelis is overleden op vrijdag 18 januari 1793 in Diessen, 94 jaar oud. Hij is begraven op maandag 21 januari 1793 te Diessen.
Notariele Akte:
30-04-1736    Transportakte 30 april 1736
verkoper: Servaas Cornelis Sebregts
koper: Gerrit Servaas Meelis
onroerende goederen: huis, schuur, schop
plaats: Diessen, toponiem: Heuvel
bijzonderheden: verkoper verkoopt zijn gerechte helft in drie zevende part van de goederen, verkoper aangekomen bij versterf van zijn vader Cornelis Paulus Sebregts
Bron: Schepenbank Hilvarenbeek inv.nr. 76 folio 323v
Servaas Cornelis trouwde, 33 jaar oud, op zondag 20 juli 1732 in Hilvarenbeek met Anna Maria Peijs, ongeveer 25 jaar oud, nadat zij op zaterdag 5 juli 1732 in Hilvarenbeek in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 20 juli 1732 in Diessen. Anna Maria is geboren omstreeks 1707 in Ham. Anna Maria is overleden in 1776, ongeveer 69 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 8 mei 1776 te Diessen.
Notitie bij Anna Maria: ook: Peijs, Peijsen, Pais

Kinderen van Servaas Cornelis en Anna Maria:
1 Maria Catharina Sebregts, geboren in 1733. Zij is gedoopt op maandag 23 februari 1733 in Diessen. Maria Catharina is overleden op zondag 22 december 1816 in Diessen, 83 jaar oud. Maria Catharina bleef ongehuwd.
2 Andreas Servatius Sebregts, geboren in 1734. Hij is gedoopt op vrijdag 15 oktober 1734 in Diessen.
3 Gerardus Servatius (Gerrit Servaas) Zebrechts, geboren omstreeks 1739 in Diessen ⇒ volgt VI-a.

V-b Willem Geert Mertens Sebrechts is geboren in 1686, zoon van Gerardus Martinuszn (Geert Mertenzn) Sibben en Digna Wauters van Beers. Hij is gedoopt op zondag 6 januari 1686 in Diessen.
Notitie bij Willem Geert Mertens: ook: Sebrechts, Mertens
Willem Geert Mertens trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 22 november 1712 in Diessen met Maria Adriaen Joosten Mallens.

Kinderen van Willem Geert Mertens en Maria Adriaen Joosten:
1 Henderina Willem Sebrechts. Henderina Willem trouwde met Geeraert Jonckers, nadat zij op zaterdag 25 oktober 1749 in Moergestel in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 9 november 1749 in Moergestel. Geeraert is geboren in Diessen. Geeraert is overleden in 1771. Hij is begraven op dinsdag 4 juni 1771 te Diessen.
2 Maria Willem Zeebregts, geboren in 1713. Zij is gedoopt op vrijdag 17 november 1713 in Diessen.
Notitie bij Maria Willem: ook: Sebrechs, Zeebregts
Adressen:
1739    Tilburg Hoeven
1740    Diessen
vanaf 1740    Oisterwijk
Maria Willem trouwde, 25 jaar oud, op zondag 13 september 1739 in Tilburg met Jan van den Brekel, ongeveer 27 jaar oud, nadat zij op zaterdag 29 augustus 1739 in Tilburg in ondertrouw zijn gegaan. Jan is geboren omstreeks 1712 in Oisterwijk.
Adres:
1739    Heukelom
3 Joannes Wilhelmus (Jan) Zebreghts, geboren in 1715 ⇒ volgt VI-b.

V-c Jan Janssen Sebregts is geboren in 1690, zoon van Jan Phlipszn Wilms Sebregts en Maria Jacobus Lambrechts. Hij is gedoopt op woensdag 8 februari 1690 in Hilvarenbeek.
Notitie bij Jan Janssen: ook: Zebreghts, Sebrechs, Seebreghs
Adressen:
tot 1717    Hilvarenbeek
vanaf 1717    Oirschot
Jan Janssen trouwde, 26 jaar oud, op zondag 7 februari 1717 in Oirschot met Jenneken Anthonij Verheijen, 27 jaar oud, nadat zij op zaterdag 23 januari 1717 in Oirschot in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 7 februari 1717 in Oirschot. Jenneken Anthonij is geboren in 1689. Zij is gedoopt op vrijdag 25 februari 1689 in Oirschot.
Notitie bij Jenneken Anthonij: ook: Verheijen, Verheijden, Vercleijden
Adres:
1717    Oirschot

Kinderen van Jan Janssen en Jenneken Anthonij:
1 Antonius Sebregts, geboren in 1717. Hij is gedoopt op woensdag 22 december 1717 in Oirschot.
2 Joannes Sebregts, geboren in 1717. Hij is gedoopt op woensdag 22 december 1717 in Oirschot.
3 Christina Sebregts, geboren in 1720. Zij is gedoopt op donderdag 21 maart 1720 in Diessen.

V-d Anthonij Jan Sebregts is geboren in 1701, zoon van Jan Phlipszn Wilms Sebregts en Paula Joannes Maes. Hij is gedoopt op zondag 20 maart 1701 in Hilvarenbeek. Anthonij Jan is overleden vσσr 1748, ten hoogste 47 jaar oud.
Notitie bij Anthonij Jan: achternaam ook: Philipsen
Adressen:
vanaf 1737 tot 1743    Tilburg Oostheijkant
vanaf 1740 tot 1745    Tilburg Veldhoven
Anthonij Jan trouwde, 35 jaar oud, op zondag 3 maart 1737 in Tilburg met Petronilla Peter Cornelis Janssen, 25 jaar oud, nadat zij op zaterdag 16 februari 1737 in Tilburg in ondertrouw zijn gegaan. Petronilla Peter Cornelis is geboren in 1711, dochter van Peter Cornelis Jan van Ercken en Dijmpna Jan Janse (Digna) Pijnenborch. Zij is gedoopt op donderdag 18 juni 1711 in Tilburg.
Adressen:
1737    Tilburg Oostheijkant
1748    Tilburg Loven

Kinderen van Anthonij Jan en Petronilla Peter Cornelis:
1 Paulus Sebregts, geboren in 1737. Hij is gedoopt op maandag 25 november 1737 in Tilburg.
2 Petrus Antonij Philipsen Sebregts, geboren in 1739. Hij is gedoopt op dinsdag 28 april 1739 in Tilburg. Petrus Antonij Philipsen is overleden in 1740, 1 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 15 oktober 1740 te Tilburg.
3 Digna Antonij Philipsen Sebregts, geboren in 1739. Zij is gedoopt op dinsdag 28 april 1739 in Tilburg. Digna Antonij Philipsen is overleden in 1740, 1 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 19 oktober 1740 te Tilburg.
4 Joannes Antonij Sebregts, geboren in 1740. Hij is gedoopt op maandag 31 oktober 1740 in Tilburg. Joannes Antonij is overleden in 1754, 14 jaar oud. Hij is begraven op maandag 11 november 1754 te Tilburg.
Adres:
1754    Tilburg West-Heikant
5 Petrus Antonij Sebregts, geboren in 1742. Hij is gedoopt op donderdag 6 september 1742 in Tilburg. Petrus Antonij is overleden in 1743, 1 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 6 juni 1743 te Tilburg.
6 Cornelis Antonij Sebregts, geboren in 1743 ⇒ volgt VI-c.
7 Adrianus Antonij Sebregts, geboren in 1745. Hij is gedoopt op woensdag 28 april 1745 in Tilburg. Adrianus Antonij is overleden in 1745, 0 dagen oud. Hij is begraven op zaterdag 10 juli 1745 te Tilburg.
Notitie bij Adrianus Antonij: Onduidelijk is het of het hier een jongen of meisje betreft. De doopakte spreekt van een zoon, terwijl de begraaflijst meldt "Adriana Anthonij Sebrechts".
8 Henricus Antonij (Hendrik) Sebregts, geboren in 1746 ⇒ volgt VI-d.

VI-a Gerardus Servatius (Gerrit Servaas) Zebrechts is geboren omstreeks 1739 in Diessen, zoon van Servaas Cornelis Sebregts en Anna Maria Peijs. Gerrit Servaas is overleden op vrijdag 13 augustus 1819 in Diessen, ongeveer 80 jaar oud.
Notitie bij Gerrit Servaas: ook: Sebregts, Zebregs, Sebrechts, Zebrechts
Gerrit Servaas trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op zondag 22 september 1765 in Hilvarenbeek met Adriana Willem Jansen, 22 jaar oud, nadat zij op zaterdag 7 september 1765 in Hilvarenbeek in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op maandag 30 september 1765 in Diessen. Adriana Willem is geboren in 1743, dochter van Willem Jansen en Anna Maria Smachten. Zij is gedoopt op maandag 4 maart 1743 in Hoogeloon. Adriana Willem is overleden op dinsdag 12 juni 1821 in Diessen, 78 jaar oud.

Kinderen van Gerrit Servaas en Adriana Willem:
1 Wilhelmina Zebrechts, geboren in 1767. Zij is gedoopt op donderdag 7 mei 1767 in Diessen. Wilhelmina is overleden in 1767, 0 dagen oud. Zij is begraven op dinsdag 16 juni 1767 te Diessen.
2 Maria Zebrechts, geboren in 1768. Zij is gedoopt op zondag 15 mei 1768 in Diessen. Maria is overleden op woensdag 19 oktober 1836 in Tilburg, 68 jaar oud. Maria trouwde, 34 jaar oud, op maandag 18 april 1803 in Tilburg met Adriaan Martinus van Gool, 31 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dezelfde datum in Goirle. Adriaan Martinus is geboren in 1772 in Goirle, zoon van Martinus Jan (Marten) van Goirle en Antonetta Jan (Antonia) van Iersel. Hij is gedoopt op dinsdag 24 maart 1772 in Goirle. Adriaan Martinus is overleden op zaterdag 23 september 1826 in Tilburg, 54 jaar oud.
3 Joanna Cornelia Zebrechts, geboren in 1771. Zij is gedoopt op zondag 21 april 1771 in Diessen.
4 Willebrordus Zebrechts, geboren in 1772 ⇒ volgt VII-a.
5 Gerardus Sebregts, geboren omstreeks 1774 in Diessen ⇒ volgt VII-b.
6 Andreas Zebregs, geboren in 1778 ⇒ volgt VII-c.
7 Cornelius Zebrechts, geboren in 1782. Hij is gedoopt op zondag 16 juni 1782 in Diessen.
8 Joanna Zebrechts, geboren in 1782. Zij is gedoopt op zondag 16 juni 1782 in Diessen.
9 Marinus Zebrechts, geboren in 1784. Hij is gedoopt op woensdag 8 september 1784 in Diessen.
10 Anna Maria Zebregs, geboren in 1786. Zij is gedoopt op woensdag 2 augustus 1786 in Diessen. Anna Maria is overleden op donderdag 23 mei 1867 in Tilburg, 81 jaar oud.
Adres:
1867    Tilburg Veldhoven
Anna Maria trouwde, 22 jaar oud, op maandag 28 november 1808 in Tilburg met Jacobus Ludovicus van de Winckel, 33 jaar oud, nadat zij op zaterdag 12 november 1808 in ondertrouw zijn gegaan. Jacobus Ludovicus is geboren in 1775, zoon van Adrianus Jacobus van de Winckel en Johanna Cornelia de Beer. Hij is gedoopt op donderdag 28 september 1775 in Tilburg. Jacobus Ludovicus is overleden op zondag 28 maart 1841 in Diessen, 66 jaar oud.
Adressen:
vanaf 1775 tot 1809    Tilburg
vanaf 1809 tot 1841    Diessen
Beroepen:
1808    landbouwersknecht
1841    veldwachter
11 Joannes Zebrechts, geboren in 1788. Hij is gedoopt op zaterdag 16 augustus 1788 in Diessen.

VI-b Joannes Wilhelmus (Jan) Zebreghts is geboren in 1715, zoon van Willem Geert Mertens Sebrechts en Maria Adriaen Joosten Mallens. Hij is gedoopt op donderdag 2 mei 1715 in Diessen. Jan trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 7 april 1739 in Hilvarenbeek met Mechtildis Joannes (Mechel) van Orten, nadat zij op maandag 2 november 1739 in Hilvarenbeek in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dinsdag 7 april 1739 in Diessen. Mechtildis Joannes is geboren in Reusel.

Kinderen van Jan en Mechel:
1 Maria Zebreghts, geboren in 1740. Zij is gedoopt op woensdag 20 januari 1740 in Diessen.
2 Maria Zebreghts, geboren in 1744. Zij is gedoopt op dinsdag 26 mei 1744 in Diessen.
3 Adriana Zebreghts, geboren in 1744. Zij is gedoopt op maandag 31 augustus 1744 in Diessen.
4 Cornelius Zebreghts, geboren in 1753. Hij is gedoopt op maandag 8 januari 1753 in Diessen.

VI-c Cornelis Antonij Sebregts is geboren in 1743, zoon van Anthonij Jan Sebregts en Petronilla Peter Cornelis Janssen. Hij is gedoopt op vrijdag 27 december 1743 in Tilburg. Cornelis Antonij is overleden vσσr 1815, ten hoogste 72 jaar oud.
Notitie bij Cornelis Antonij: ook: Zeebregts
Adres:
1785    Tilburg Westheijkant
Cornelis Antonij trouwde, 33 jaar oud, op maandag 27 januari 1777 in Tilburg met Anna Cornelia Jan (Cornelia) van den Brekel, 31 jaar oud, nadat zij op zaterdag 11 januari 1777 in ondertrouw zijn gegaan. Anna Cornelia Jan is geboren in 1745 in Haaren, dochter van [waarschijnlijk] Jan van den Brekel en [waarschijnlijk] Maria Willem Zeebregts. Zij is gedoopt op dinsdag 2 februari 1745 in Oisterwijk. Cornelia is overleden in 1783, 38 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 23 mei 1783 te Tilburg.
Notitie bij Cornelia: ook: Brekelmans
Adressen:
tot 09-04-1771    Haaren
vanaf 09-04-1771    Oisterwijk
vanaf 1777    Tilburg
1783    Tilburg West Heikant

Kinderen van Cornelis Antonij en Cornelia:
1 Adriaan Cornelis Sebregts, geboren in 1778 in Tilburg ⇒ volgt VII-d.
2 Antonius Sebregts, geboren in 1779 ⇒ volgt VII-e.
3 Joannes Sebregts, geboren in 1782. Hij is gedoopt op woensdag 2 januari 1782 in Tilburg. Joannes is overleden in 1784, 2 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 16 september 1784 te Tilburg.
4 Petrus Sebregts, geboren in 1783. Hij is gedoopt op zondag 2 maart 1783 in Tilburg. Petrus is overleden in 1785, 2 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 4 juni 1785 te Tilburg.

VI-d Henricus Antonij (Hendrik) Sebregts is geboren in 1746, zoon van Anthonij Jan Sebregts en Petronilla Peter Cornelis Janssen. Hij is gedoopt op zaterdag 22 oktober 1746 in Tilburg. Hendrik is overleden op dinsdag 31 augustus 1824 in Tilburg, 78 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: ook: Zeebregts
In de overlijdensakte worden als ouders genoemd:
Antonie Sebregts en Cornelia van Asveld.

Adressen:
1786    Tilburg West Heijkant
1796    Tilburg Reit
1824    Tilburg Oerle
Beroep:
1824    particulier
Hendrik:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op zondag 13 april 1777 in Loon op Zand met Cornelia Dirkse (Joanna) Beunis, 21 jaar oud, nadat zij op zaterdag 29 maart 1777 in Loon op Zand in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zaterdag 12 april 1777 in Loon op Zand. Cornelia Dirkse is geboren in 1755, dochter van Theodorus Tieleman (Dirk) Beunis en Maria Thomas de Swart. Zij is gedoopt op donderdag 2 oktober 1755 in Loon op Zand. Joanna is overleden in 1786, 31 jaar oud. Zij is begraven op maandag 28 augustus 1786 te Tilburg.
Notitie bij Joanna: ook: Beunen, Beunisse, Bunnissen
Adres:
1786    Tilburg West Heijkant

(2) trouwde met Anna Adriaan Basters, nadat zij op zaterdag 31 maart 1787 in Loon op Zand in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op maandag 16 april 1787 in Loon op Zand. Anna Adriaan is geboren in 1755, dochter van Adrianus Basters en Maria van Broechoven. Zij is gedoopt op vrijdag 26 september 1755 in Loon op Zand. Anna Adriaan is overleden in 1796, 41 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 12 november 1796 te Tilburg.
Notitie bij Anna Adriaan: ook: Basters, Baasters

Kinderen van Hendrik en Joanna:
1 Petronilla Sebregts, geboren in 1778. Zij is gedoopt op dinsdag 24 februari 1778 in Tilburg.
2 Hendrik Hendrik Zebregs, geboren in 1779 ⇒ volgt VII-f.
3 Cornelis Sebregts, geboren in 1781 ⇒ volgt VII-g.
4 Anthonetta Sebregts, geboren in 1783. Zij is gedoopt op maandag 22 december 1783 in Tilburg. Anthonetta is overleden in 1789, 6 jaar oud. Zij is begraven op maandag 18 mei 1789 te Tilburg.
5 Anna Maria (Maria) Sebregts, geboren in 1786. Zij is gedoopt op zaterdag 1 juli 1786 in Tilburg. Maria is overleden in 1787, 1 jaar oud. Zij is begraven op maandag 8 januari 1787 te Tilburg.
Kinderen van Hendrik en Anna Adriaan:
1 Cornelis Hendrik Sebregts, geboren in 1788 ⇒ volgt VII-h.
2 Adrianus (Adriaan) Sebregts, geboren in 1790. Hij is gedoopt op woensdag 19 mei 1790 in Tilburg. Adriaan is overleden in 1790, 0 dagen oud. Hij is begraven op dinsdag 25 mei 1790 te Tilburg.
3 Antonius Sebregts, geboren in 1791. Hij is gedoopt op zondag 22 mei 1791 in Tilburg.
4 Jan Anthonie Sebregts, geboren omstreeks 1792. Jan Anthonie is overleden in 1793, ongeveer 1 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 2 april 1793 te Tilburg.
Notitie bij Jan Anthonie: Is mogelijk het kind gedoopt als Antonius op 22 mei 1791
5 n.n. Sebregts, levenloos geboren kind, geboren in 1793. n.n. is begraven op zaterdag 23 maart 1793 te Tilburg.
6 Adriana Maria Sebregts, geboren in 1794. Zij is gedoopt op zondag 20 juli 1794 in Tilburg.

VII-a Willebrordus Zebrechts is geboren in 1772, zoon van Gerardus Servatius (Gerrit Servaas) Zebrechts en Adriana Willem Jansen. Hij is gedoopt op maandag 23 november 1772 in Diessen.
Notitie bij Willebrordus: ook: Sebregs, Zebrechts
Willebrordus trouwde, 29 jaar oud, op zondag 9 mei 1802 in Hilvarenbeek met Catharina Antonius Maas, 34 jaar oud, nadat zij op zaterdag 24 april 1802 in Hilvarenbeek in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op maandag 10 mei 1802 in Diessen. Catharina Antonius is geboren in 1767 in Bergeijk, dochter van Antonius Maes en Maria Wilhelmus Ivo. Zij is gedoopt op dinsdag 26 mei 1767 in Bergeijk.
Notitie bij Catharina Antonius: ook: Maes

Kinderen van Willebrordus en Catharina Antonius:
1 Joannes Sebregs, geboren in 1805 ⇒ volgt VIII-a.
2 Joanna Sebregs, geboren in 1807. Zij is gedoopt op zondag 6 december 1807 in Diessen.

VII-b Gerardus Sebregts is geboren omstreeks 1774 in Diessen, zoon van Gerardus Servatius (Gerrit Servaas) Zebrechts en Adriana Willem Jansen. Gerardus is overleden op vrijdag 29 augustus 1851 in Diessen, ongeveer 77 jaar oud.
Beroep:
timmerman
Gerardus trouwde, ongeveer 55 jaar oud, op zondag 26 juli 1829 in Hilvarenbeek met Johanna Moonen, 45 jaar oud. Johanna is geboren in 1784, dochter van Nicolaas Anthonie Moonen en Maria Joannes Schepens. Zij is gedoopt op donderdag 19 februari 1784 in Hilvarenbeek. Johanna is overleden op zaterdag 15 juni 1861 in Diessen, 77 jaar oud.

VII-c Andreas Zebregs is geboren in 1778, zoon van Gerardus Servatius (Gerrit Servaas) Zebrechts en Adriana Willem Jansen. Hij is gedoopt op donderdag 23 april 1778 in Diessen. Andreas is overleden op woensdag 22 augustus 1838 om 16:00 in Tilburg, 60 jaar oud.
Adres:
1838    No. 252, Tilburg Korvel
Beroepen:
leidekker
droogscheerder
voermansknecht
Andreas trouwde, 32 jaar oud, op maandag 11 juni 1810 in Tilburg met Gertruda (Geertruij) de Loos, 29 jaar oud. Gertruda is geboren in 1780. Zij is gedoopt op dinsdag 26 september 1780 in Oisterwijk. Geertruij is overleden op vrijdag 1 februari 1850 in Tilburg, 70 jaar oud.
Beroep:
ventster

Kinderen van Andreas en Geertruij:
1 Adrianus Sebregts, geboren op zaterdag 9 maart 1811 in Tilburg ⇒ volgt VIII-b.
2 Anna Cornelia Zebregs, geboren op donderdag 2 september 1813 in Tilburg. Anna Cornelia is overleden op zaterdag 20 juni 1885 in Udenhout, 71 jaar oud.
Notitie bij Anna Cornelia: Tussen 1880-1909 ingeschreven in Bevolkingsregister van Udenhout .
Beroep:
lakenpluister
Anna Cornelia trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 11 april 1839 in Tilburg met Gerardus de Groot, 32 jaar oud. Gerardus is geboren in 1806, zoon van Johannes de Groot en Antonia Maria van den Brekel. Hij is gedoopt op woensdag 1 oktober 1806 in Tilburg. Gerardus is overleden op maandag 12 maart 1877 in Tilburg, 71 jaar oud.
Beroep:
spinner
3 Hendrika Zebregs, geboren op donderdag 30 mei 1816 in Tilburg. Hendrika is overleden op vrijdag 12 januari 1894 in Tilburg, 77 jaar oud.
Beroep:
naaister
Hendrika trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 7 mei 1840 in Tilburg met Hendrikus van Berkel, 24 jaar oud. Hendrikus is geboren op maandag 8 april 1816 in Tilburg, zoon van Gerardus van Berkel en Arnolda Maaijen.
Beroep:
droogscheerder
4 Hendrikus (Hendrik) Sebrechts, geboren op zaterdag 2 september 1820 in Tilburg. Hendrik is overleden op vrijdag 2 november 1855 om 21:00 in Tilburg, 35 jaar oud.
Adres:
1855    Tilburg Kerk
Beroep:
smid
Hendrik bleef ongehuwd.
5 Norbert Zebregs, geboren op woensdag 9 april 1823 in Tilburg ⇒ volgt VIII-c.

VII-d Adriaan Cornelis Sebregts is geboren in 1778 in Tilburg, zoon van Cornelis Antonij Sebregts en Anna Cornelia Jan (Cornelia) van den Brekel. Hij is gedoopt op maandag 2 februari 1778 in Tilburg. Adriaan Cornelis is overleden in 1804 in Tilburg, 26 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 20 oktober 1804 te Tilburg.
Adres:
1804    Tilburg Westhijkant
Beroepen:
landbouwer
boer
Adriaan Cornelis trouwde, 22 jaar oud, op maandag 29 september 1800 in Tilburg met Maria Norberta (Norberta) Segers, 23 jaar oud, nadat zij op zaterdag 13 september 1800 in ondertrouw zijn gegaan. Maria Norberta is geboren in 1776, dochter van Wilhelmus Jan Segers en Johanna Snoeren. Zij is gedoopt op maandag 23 december 1776 in Tilburg. Norberta is overleden op vrijdag 7 juni 1839 in Tilburg, 63 jaar oud.
Beroep:
spinster

Kinderen van Adriaan Cornelis en Norberta:
1 Cornelis Sebregts, geboren in 1801 ⇒ volgt VIII-d.
2 Wilhelmus Sebregts, geboren in 1802 ⇒ volgt VIII-e.
3 Adriana Sebregts, geboren in 1805. Zij is gedoopt op zondag 12 mei 1805 in Tilburg. Adriana is overleden op donderdag 16 februari 1882 in Tilburg, 77 jaar oud. Adriana trouwde, 21 jaar oud, op maandag 16 oktober 1826 in Tilburg met Willem Nicolaas van Dijck, 59 jaar oud. Willem Nicolaas is geboren in 1767, zoon van Nicolaas Marcelis van Dijck en Anna Willem Verschueren. Hij is gedoopt op maandag 4 mei 1767 in Tilburg. Willem Nicolaas is overleden op maandag 20 mei 1839 in Tilburg, 72 jaar oud.
Adres:
Tilburg Oostheikant
Beroepen:
wever
fabrikant

VII-e Antonius Sebregts is geboren in 1779, zoon van Cornelis Antonij Sebregts en Anna Cornelia Jan (Cornelia) van den Brekel. Hij is gedoopt op vrijdag 22 januari 1779 in Tilburg. Antonius is overleden op maandag 21 januari 1833 in Tilburg, 54 jaar oud.
Adressen:
vanaf 1816 tot 1828    Tilburg Stokhasselt
1833    Tilburg Westheikant
Beroep:
schoenmaker
Antonius trouwde, 36 jaar oud, op woensdag 27 september 1815 in Tilburg met Petronella Donders, 41 jaar oud. Petronella is geboren in 1774, dochter van Jacobus Francis (Jacob) Donders en Adriana Jan Bergmans. Zij is gedoopt op donderdag 9 juni 1774 in Tilburg. Petronella is overleden op donderdag 17 januari 1828 in Tilburg, 54 jaar oud.
Beroep:
spinster

Kind van Antonius en Petronella:
1 Cornelis Sebregs, geboren op zaterdag 16 november 1816 om 16:30 in Tilburg ⇒ volgt VIII-f.

VII-f Hendrik Hendrik Zebregs is geboren in 1779, zoon van Henricus Antonij (Hendrik) Sebregts en Cornelia Dirkse (Joanna) Beunis. Hij is gedoopt op woensdag 12 mei 1779 in Tilburg. Hendrik Hendrik is overleden op zondag 2 december 1855 om 23:00 in Tilburg, 76 jaar oud.
Adressen:
vanaf 1811 tot 1833    No. 488, Tilburg Hasselt
vanaf 1833 tot 1855    Tilburg Hasselt
vanaf 1849 tot 1855    No. 897, Tilburg Hasselt
Beroep:
landbouwer
Hendrik Hendrik trouwde, 28 jaar oud, op maandag 2 mei 1808 in Tilburg met Adriana Mutsaers, 32 jaar oud, nadat zij op zaterdag 16 april 1808 in ondertrouw zijn gegaan. Adriana is geboren in 1776, dochter van Augustinus Nicolaas (Joost) Mutsaers en Adriana Jan (Adriaantje) de Jong. Zij is gedoopt op zondag 28 januari 1776 in Tilburg. Adriana is overleden op dinsdag 20 augustus 1833 om 15:00 in Tilburg, 57 jaar oud.
Beroep:
landbouwster

Kinderen van Hendrik Hendrik en Adriana:
1 Maria Cornelia Sebregts, geboren in 1809. Zij is gedoopt op donderdag 2 maart 1809 in Tilburg. Maria Cornelia is overleden op maandag 12 november 1832 om 07:00 in Tilburg, 23 jaar oud.
Adres:
1832    No. 488, Tilburg Hasselt
Beroep:
landbouwster
Maria Cornelia trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 1 maart 1832 in Tilburg met Arnoldus Bertens, 27 jaar oud. Arnoldus is geboren in 1805, zoon van Arnoldus Cornelis Bertens en Maria Bergmans. Hij is gedoopt op vrijdag 25 januari 1805 in Tilburg. Arnoldus is overleden op dinsdag 1 februari 1881 in Tilburg, 76 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
Maria Cornelia bleef kinderloos. 2 Cornelis Zebregs, geboren op zaterdag 31 augustus 1811 om 07:00 in Tilburg. Cornelis is overleden op vrijdag 21 mei 1813 om 17:00 in Tilburg, 1 jaar oud.
3 Adriana Zebregs, geboren op dinsdag 15 maart 1814 in Tilburg. Adriana is overleden op maandag 21 november 1881 om 02:00 in Tilburg, 67 jaar oud. Adriana trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 28 januari 1841 in Tilburg met Norbertus Stokkermans, 31 jaar oud. Norbertus is geboren in 1809, zoon van Johannes Anthonij Stokkermans en Maria Anna van Beurden. Hij is gedoopt op zondag 4 juni 1809 in Tilburg. Norbertus is overleden op zondag 24 januari 1886 in Tilburg, 77 jaar oud.
Adres:
vanaf 1849 tot 1859    No. 897, Tilburg Hasselt
Beroepen:
landbouwer
schoenmaker
4 Cornelis Zebregs, geboren op zondag 24 augustus 1817 om 01:00 in Tilburg ⇒ volgt VIII-g.

VII-g Cornelis Sebregts is geboren in 1781, zoon van Henricus Antonij (Hendrik) Sebregts en Cornelia Dirkse (Joanna) Beunis. Hij is gedoopt op vrijdag 21 september 1781 in Tilburg. Cornelis is overleden op maandag 23 april 1838 in Loon op Zand, 57 jaar oud.
Adressen:
1807    ’s Grevenduin Capel
1834    Loon op Zand
Beroep:
bouwman
Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op zondag 8 februari 1807 in Loon op Zand met Anna Dingemans, 35 jaar oud, nadat zij op zaterdag 24 januari 1807 in Loon op Zand in ondertrouw zijn gegaan. Anna is geboren in 1771, dochter van Jan Dingemans en Johanna Verhoeven. Zij is gedoopt op dinsdag 6 augustus 1771 in Loon op Zand. Anna is overleden op zondag 23 januari 1842 in Loon op Zand, 71 jaar oud.
Adres:
1807    Loon op Zand

Kind van Cornelis en Anna:
1 Johannes Sebregts, geboren op dinsdag 3 oktober 1809 in Loon op Zand ⇒ volgt VIII-h.

VII-h Cornelis Hendrik Sebregts is geboren in 1788, zoon van Henricus Antonij (Hendrik) Sebregts en Anna Adriaan Basters. Hij is gedoopt op vrijdag 11 april 1788 in Tilburg. Cornelis Hendrik is overleden op vrijdag 8 maart 1833 in Tilburg, 45 jaar oud.
Adressen:
vanaf 1813 tot 1829    Tilburg Oerle
1833    Tilburg Berkdijk
Beroep:
landbouwer
Cornelis Hendrik trouwde, 22 jaar oud, op maandag 19 november 1810 in Tilburg met Theresia Antonie van de Langerijt, 22 jaar oud, nadat zij op zaterdag 3 november 1810 in ondertrouw zijn gegaan. Theresia Antonie is geboren in 1788, dochter van Antonius Cornelis van de Langerijt en Adriana Maria (Maria) Kouwenberg. Zij is gedoopt op woensdag 27 augustus 1788 in Tilburg. Theresia Antonie is overleden op vrijdag 4 februari 1848 in Tilburg, 60 jaar oud.
Beroep:
landbouwster

Kinderen van Cornelis Hendrik en Theresia Antonie:
1 Johannes Cornelis Sebregts, geboren op zondag 29 september 1811 in Tilburg. Johannes Cornelis is overleden op maandag 29 maart 1813 in Tilburg, 1 jaar oud.
2 Cornelis Sebregts, geboren op dinsdag 15 maart 1814 in Tilburg ⇒ volgt VIII-i.
3 Anna Sebregts, geboren op vrijdag 11 oktober 1816 in Tilburg. Anna is overleden op vrijdag 2 november 1888 in Tilburg, 72 jaar oud.
Beroep:
landbouwster
Anna trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 22 augustus 1844 in Tilburg met Petrus Duijvekam, 37 jaar oud. Petrus is geboren in 1807, zoon van Johannes Duijvekam en Cornelia van Besouw. Hij is gedoopt op woensdag 17 juni 1807 in Tilburg. Petrus is overleden op woensdag 6 juni 1888 in Tilburg, 81 jaar oud.
Beroep:
landbouwersknecht
4 Antonius Sebregts, geboren op vrijdag 17 december 1819 in Tilburg ⇒ volgt VIII-j.
5 Petronella Sebregts, geboren op zaterdag 22 juni 1822 in Tilburg. Petronella is overleden op vrijdag 6 april 1860 in Tilburg, 37 jaar oud. Petronella trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1852 in Gilze en Rijen met Cornelis van Dongen, 30 jaar oud. Cornelis is geboren op maandag 4 juni 1821 in Dongen, zoon van Hubertus van Dongen en Adriana van der Schrick. Cornelis is overleden op vrijdag 29 januari 1892 in Tilburg, 70 jaar oud.
6 Johanna Maria Sebregts, geboren op vrijdag 8 juli 1825 in Tilburg. Johanna Maria is overleden op vrijdag 7 juni 1907 in Tilburg, 81 jaar oud.
Beroep:
dienstmeid
Johanna Maria trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 13 september 1855 in Tilburg met Hendrikus Timmermans, 43 jaar oud. Hendrikus is geboren op maandag 24 februari 1812 in Tilburg, zoon van Johannes Timmermans en Maria Catharina van Kuijk. Hendrikus is overleden op zondag 29 juni 1873 in Tilburg, 61 jaar oud.
Beroep:
horlogemaker
7 Hendrika Sebregts, geboren op woensdag 24 oktober 1827 in Tilburg. Hendrika is overleden op maandag 29 juni 1829 in Tilburg, 1 jaar oud.
8 Hendrika Sebregts, geboren op zaterdag 1 mei 1830 in Tilburg. Hendrika is overleden op dinsdag 28 april 1903 in Tilburg, 72 jaar oud.
Beroepen:
1851    dienstmeid
1858    dagloonster
1868    wolpluister
Hendrika:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 2 oktober 1851 in Tilburg met Jan Baptist Boom, 29 jaar oud. Jan Baptist is geboren op dinsdag 4 december 1821 in Waalwijk, zoon van Adrianus Boom en Cornelia Brok. Jan Baptist is overleden op woensdag 9 juli 1856 in Tilburg, 34 jaar oud.
Adres:
1851    Gilze en Rijen
Beroep:
landbouwer

(2) trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 21 januari 1858 in Tilburg met Augustinus Vermons, 51 jaar oud. Augustinus is geboren in 1806, zoon van Andries Vermons en Jacoba Cornelissen. Hij is gedoopt op maandag 29 september 1806 in Tilburg. Augustinus is overleden op donderdag 23 april 1863 in Tilburg, 57 jaar oud.
Adres:
1856    Tilburg Korvel
Beroepen:
dagloner
metselaar

(3) trouwde, 38 jaar oud, op donderdag 6 augustus 1868 in Tilburg met Wilhelmus Mettes, 34 jaar oud. Wilhelmus is geboren op zaterdag 17 augustus 1833 in Aalst, zoon van Jan Mettes en Catharina Hurkmans. Wilhelmus is overleden na 1903, minstens 70 jaar oud.

VIII-a Joannes Sebregs is geboren in 1805, zoon van Willebrordus Zebrechts en Catharina Antonius Maas. Hij is gedoopt op zaterdag 29 juni 1805 in Diessen.
Notitie bij Joannes: ook: Sebregs, Sebregts
Joannes trouwde, 46 jaar oud, op vrijdag 30 april 1852 met Maria Elisabeth van der Staeij, 39 jaar oud. Maria Elisabeth is geboren op donderdag 4 juni 1812 in Oost, West en Middelbeers, dochter van Guillaume van der Staeij en Jeanne van Gils.

Kind van Joannes en Maria Elisabeth:
1 Jacobus Sebregts, geboren op zaterdag 12 maart 1853 in Oost, West en Middelbeers ⇒ volgt IX-a.

VIII-b Adrianus Sebregts is geboren op zaterdag 9 maart 1811 in Tilburg, zoon van Andreas Zebregs en Gertruda (Geertruij) de Loos. Adrianus is overleden op woensdag 20 januari 1892 in Tilburg, 80 jaar oud.
Adres:
vanaf 1873 tot 1892    Tilburg Korvel
Beroep:
smid
Adrianus:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 31 oktober 1844 in Tilburg met Johanna Cornelia van Venrooij, 37 jaar oud. Johanna Cornelia is geboren in 1807, dochter van Johannes Baptist van Venrooij en Adriana van Iersel. Zij is gedoopt op zaterdag 12 september 1807 in Tilburg. Johanna Cornelia is overleden op zondag 14 september 1873 in Tilburg, 66 jaar oud.
Beroep:
dienstmeid

(2) trouwde, 65 jaar oud, op donderdag 30 november 1876 in Tilburg met Anna Maria de Wijs, 61 jaar oud. Anna Maria is geboren op zondag 16 juli 1815 in Tilburg, dochter van Adriaen Lambert de Wijs en Petronella van Lieshout. Anna Maria is overleden op dinsdag 20 juni 1882 in Tilburg, 66 jaar oud.

VIII-c Norbert Zebregs is geboren op woensdag 9 april 1823 in Tilburg, zoon van Andreas Zebregs en Gertruda (Geertruij) de Loos. Norbert is overleden op vrijdag 26 januari 1894 in Tilburg, 70 jaar oud.
Adres:
vanaf 1864 tot 1894    Tilburg Kerk
Beroepen:
fabriekswerker
herbergier
Norbert trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 25 september 1856 in Tilburg met Johanna Maria Emmen, 29 jaar oud. Johanna Maria is geboren op zaterdag 16 juni 1827 in Tilburg, dochter van Dingeman Emmen en Wilhelmina van de Silver.
Beroep:
naaister

VIII-d Cornelis Sebregts is geboren in 1801, zoon van Adriaan Cornelis Sebregts en Maria Norberta (Norberta) Segers. Hij is gedoopt op woensdag 22 juli 1801 in Tilburg. Cornelis is overleden op zondag 15 juni 1879 in Tilburg, 78 jaar oud.
Adressen:
1829    No. 786, Tilburg West Heikant
1871    Tilburg Kerk
1879    Tilburg Goirke
Beroep:
wever
Cornelis:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op maandag 23 februari 1824 in Tilburg met Johanna Maria van de Wouw, 23 jaar oud. Johanna Maria is geboren in 1800, dochter van Wouter van de Wouw en Maria Elisabeth (Elisabeth) Wijtmans. Zij is gedoopt op woensdag 21 mei 1800 in Tilburg. Johanna Maria is overleden op zaterdag 3 oktober 1829 om 20:00 in Tilburg, 29 jaar oud.
Beroep:
spinster

(2) trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 7 januari 1830 in Tilburg met Johanna van de Pol, 30 jaar oud. Johanna is geboren in 1799, dochter van Petrus (Peter) van de Pol en Anna Jacoba van Dijk. Zij is gedoopt op maandag 18 maart 1799 in Tilburg. Johanna is overleden op vrijdag 10 februari 1871 in Tilburg, 72 jaar oud.
Beroep:
spinster

Kinderen van Cornelis en Johanna Maria:
1 Adriaan Sebregts, geboren op woensdag 1 december 1824 in Tilburg. Adriaan is overleden op maandag 15 juni 1829 in Tilburg, 4 jaar oud.
2 Maria Elisabeth Sebregts, geboren op donderdag 17 mei 1827 in Tilburg. Maria Elisabeth is overleden op zaterdag 20 november 1875 in Tilburg, 48 jaar oud.
Beroep:
fabriekswerkster
Maria Elisabeth trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 8 mei 1851 in Tilburg met Hendrik Sleegers, 31 jaar oud. Hendrik is geboren op dinsdag 6 juli 1819 in Sint Michielsgestel, zoon van Andries Sleegers en Antonia Maria van Opstal. Hendrik is overleden op woensdag 5 juli 1876 in Tilburg, 56 jaar oud.
Beroep:
kleermaker
3 n.n. Sebregts, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 3 oktober 1829 om 20:00 in Tilburg.


VIII-e Wilhelmus Sebregts is geboren in 1802, zoon van Adriaan Cornelis Sebregts en Maria Norberta (Norberta) Segers. Hij is gedoopt op maandag 25 oktober 1802 in Tilburg. Wilhelmus is overleden op donderdag 28 januari 1875 om 16:00 in Tilburg, 73 jaar oud.
Notitie bij Wilhelmus: ook: Zebregs, Sebregts
Adressen:
Tilburg West Heikant
vanaf 1860 tot 1870    G.67, Tilburg Stokhasselt
vanaf 1870 tot 1875    I.82, Tilburg Heikant (woont in bij dochter Martina Sebregts)
Beroep:
wever
Wilhelmus trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 6 juli 1825 in Tilburg met Walthera van Onsenoort, 27 jaar oud. Walthera is geboren in 1798, dochter van Martinus van Onsenoort en Johanna Maria (Adriana) Smits. Zij is gedoopt op zaterdag 3 maart 1798 in Tilburg. Walthera is overleden op zaterdag 4 februari 1860 om 07:00 in Tilburg, 62 jaar oud.
Adres:
Tilburg West Heikant
Beroep:
spinster

Kinderen van Wilhelmus en Walthera:
1 Martina Sebregts
1 Adriaan Sebregts, geboren op donderdag 25 mei 1826 om 17:00 in Tilburg ⇒ volgt IX-b.
2 Adriana Maria Sebregts, geboren op zondag 31 januari 1830 om 09:00 in Tilburg. Zij is gedoopt op maandag 1 februari 1830 in Tilburg. Adriana Maria is overleden op woensdag 10 februari 1915 om 03:00 in Tilburg, 85 jaar oud.
Beroep:
spoelster
Gouden bruiloft:
14-01-1908    Gouden bruiloft van het echtpaar Adriaan Leijten en Adriana Maria Sebregts.
Adriana Maria trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 14 januari 1858 in Tilburg met Adriaan Leijten, 26 jaar oud. Adriaan is geboren op dinsdag 16 augustus 1831 in Tilburg, zoon van Cornelis Leijten en Anna Barbara van de Sanden. Adriaan is overleden op donderdag 2 maart 1922 om 08:00 in Tilburg, 90 jaar oud.
Adres:
vanaf 1911 tot 1919    van Hogendorpstraat 64, Tilburg
Beroepen:
wever
barbier
3 Martina Sebregts (afb. 1), geboren op zondag 1 juni 1834 om 03:00 in Tilburg. Zij is gedoopt op zondag 1 juni 1834 in Tilburg. Martina is overleden op dinsdag 21 december 1920 om 15:00 in Tilburg, 86 jaar oud.
Adressen:
1900    K.1474, Tilburg Veldhoven
vanaf 1910 tot 05-05-1914    Veldhovenstraat 16, Tilburg
vanaf 06-05-1914 tot 21-07-1914    Piusplein 27, Tilburg
vanaf 22-07-1914 tot 17-01-1919    Veldhovenstraat 16, Tilburg
vanaf 18-01-1919 tot 21-12-1920    Gasthuisstraat 70 (Zusters van OLV van Barmhartigheid), Tilburg
Beroep:
naaister
Martina:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 14 april 1864 in Tilburg met Johannes Francis Somers, 31 jaar oud. Johannes Francis is geboren op zondag 13 mei 1832 in Tilburg, zoon van Antonie Somers en Maria Catharina Deckers. Johannes Francis is overleden op woensdag 2 juli 1879 in Tilburg, 47 jaar oud.
Adres:
vanaf 1870 tot 1879    I.82, Tilburg Heikant
Beroep:
wever

(2) trouwde, 47 jaar oud, op woensdag 3 mei 1882 in Tilburg met Arie Verhoek, 50 jaar oud. Arie is geboren op zaterdag 18 juni 1831 in Gouda, zoon van Nicolaas (Klaas) Verhoek en Hendrica Kuijf. Arie is overleden op maandag 12 juni 1893 in Tilburg, 61 jaar oud.
4 Johannes Sebregts, geboren op zaterdag 22 augustus 1835 in Tilburg. Johannes is overleden op maandag 24 augustus 1835 in Tilburg, 2 dagen oud.
5 Maria Elisabeth Sebregts, geboren op woensdag 30 november 1836 om 22:00 in Tilburg. Zij is gedoopt op woensdag 30 november 1836 in Tilburg. Maria Elisabeth is overleden op woensdag 6 januari 1909 om 06:30 in Tilburg, 72 jaar oud.
Beroep:
fabriekswerkster
Maria Elisabeth:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 12 april 1866 in Tilburg met Adriaan Sparidaens, 29 jaar oud. Adriaan is geboren op zondag 8 mei 1836 in Tilburg, zoon van Antonius Sparidaens en Adriana Smits. Adriaan is overleden op zaterdag 13 september 1873 om 07:00 in Tilburg, 37 jaar oud.
Beroepen:
dagloner
fabriekswerker

(2) trouwde, 45 jaar oud, op woensdag 8 november 1882 in Tilburg met Adrianus van Dijk, 67 jaar oud. Adrianus is geboren op vrijdag 3 februari 1815 in Tilburg, zoon van Cornelis Hendrikus van Dijk en Hendrica Cleijsen. Adrianus is overleden op zondag 30 augustus 1896 in Tilburg, 81 jaar oud.
Adres:
1896    Tilburg Stokhasselt
Beroep:
wever
6 Johannes Sebregts, geboren op zondag 30 september 1838 om 10:00 in Tilburg ⇒ volgt IX-c.

VIII-f Cornelis Sebregs is geboren op zaterdag 16 november 1816 om 16:30 in Tilburg, zoon van Antonius Sebregts en Petronella Donders. Cornelis is overleden op maandag 2 mei 1864 in Tilburg, 47 jaar oud.
Adres:
vanaf 1862 tot 1864    Tilburg Korvel
Beroep:
1861    militair (gepensioneerd Sergeant)
Cornelis trouwde, 44 jaar oud, op donderdag 11 april 1861 in Tilburg met Johanna Catharina Biemans, 38 jaar oud. Johanna Catharina is geboren op woensdag 1 januari 1823 in Tilburg, dochter van Adrianus Biemans en Anna Theresia Hoeken. Johanna Catharina is overleden op dinsdag 10 juni 1879 in Tilburg, 56 jaar oud.
Beroep:
wolpluister

Kinderen van Cornelis en Johanna Catharina:
1 n.n. Sebregs, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 23 februari 1862 in Tilburg.
2 Anna Cornelia Sebregs, geboren op woensdag 6 juli 1864 in Tilburg. Anna Cornelia is overleden op dinsdag 6 augustus 1867 in Tilburg, 3 jaar oud.

VIII-g Cornelis Zebregs is geboren op zondag 24 augustus 1817 om 01:00 in Tilburg, zoon van Hendrik Hendrik Zebregs en Adriana Mutsaers. Cornelis is overleden op donderdag 13 augustus 1891 om 05:00 in Tilburg, 73 jaar oud.
Beroepen:
bouwman
landbouwer
Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 28 januari 1841 in Tilburg met Josina van Zon, 25 jaar oud. Josina is geboren op donderdag 14 december 1815 in Tilburg, dochter van Adriaan van Zon en Anna Maria van de Ven. Josina is overleden op dinsdag 2 december 1890 in Tilburg, 74 jaar oud.
Beroep:
landbouwster

Kinderen van Cornelis en Josina:
1 Adriaan Zebregs, geboren op zaterdag 20 november 1841 in Tilburg ⇒ volgt IX-d.
2 Arnoldus Zebregs, geboren op vrijdag 26 april 1844 in Tilburg ⇒ volgt IX-e.
3 Cornelia Zebregs, geboren op dinsdag 13 januari 1846 in Tilburg. Cornelia is overleden op dinsdag 4 april 1922 in Tilburg, 76 jaar oud.
Beroep:
landbouwster
Cornelia:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 18 april 1872 in Tilburg met Jacobus van Hoof, 24 jaar oud. Jacobus is geboren op maandag 30 augustus 1847 in Dongen, zoon van Adriaan van Hoof en Francina in ’t Groen. Jacobus is overleden op donderdag 20 mei 1875 in Tilburg, 27 jaar oud.
Beroepen:
lakenverversknecht
tabakskerver

(2) trouwde, 40 jaar oud, op woensdag 12 januari 1887 in Tilburg met Wilhelmus Vennix, 26 jaar oud. Wilhelmus is geboren op zondag 8 juli 1860 in Oirschot, zoon van Waltherus Vennix en Petronella Scheepens. Wilhelmus is overleden op dinsdag 2 juni 1931 in Tilburg, 70 jaar oud.
Beroep:
voerman
4 Hendrikus (Hendrik) Zebregs, geboren op zondag 21 januari 1849 in Tilburg ⇒ volgt IX-f.
5 Johanna Maria Zebregs, geboren op zondag 14 september 1851 in Tilburg. Johanna Maria is overleden op donderdag 28 juli 1904 in Tilburg, 52 jaar oud.
Beroep:
landbouwster
Johanna Maria trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 10 augustus 1876 in Tilburg met Hendrikus van Lieshout, 27 jaar oud. Hendrikus is geboren op dinsdag 15 mei 1849 in Tilburg, zoon van Judocus van Lieshout en Petronella Donders. Hendrikus is overleden op zondag 8 juli 1928 in Tilburg, 79 jaar oud.
Beroep:
wever
6 Petronella Zebregs, geboren op zaterdag 1 april 1854 in Tilburg. Petronella is overleden op dinsdag 31 januari 1928 in Tilburg, 73 jaar oud.
Beroep:
landbouwster
Petronella trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 7 april 1880 in Tilburg met Cornelis Bertens, 28 jaar oud. Cornelis is geboren op maandag 12 mei 1851 in Tilburg, zoon van Simon Bertens en Anna Maria Heerkens. Cornelis is overleden op zaterdag 2 juni 1945 in Tilburg, 94 jaar oud.
Beroep:
wever
7 Cornelis Zebregs, geboren op dinsdag 22 juni 1858 in Tilburg ⇒ volgt IX-g.

VIII-h Johannes Sebregts is geboren op dinsdag 3 oktober 1809 in Loon op Zand, zoon van Cornelis Sebregts en Anna Dingemans. Hij is gedoopt op dinsdag 3 oktober 1809 in Kaatsheuvel. Johannes is overleden vσσr 1862, ten hoogste 53 jaar oud.
Beroep:
bouwman
Johannes trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 1 februari 1834 in Dongen met Adriana Verhoof, 37 jaar oud. Adriana is geboren in 1796, dochter van Laurens Norbart Verhoof en Maria Adriaen Denijs Abrahams. Zij is gedoopt op woensdag 16 november 1796 in Tilburg. Adriana is overleden op vrijdag 2 mei 1862 in Oosterhout, 66 jaar oud.

Kinderen van Johannes en Adriana:
1 Hendrik Seebregs, geboren op zondag 14 september 1834 in Dongen ⇒ volgt IX-h.
2 Josephus Sebregts, geboren op donderdag 3 november 1836 in Dongen ⇒ volgt IX-i.

VIII-i Cornelis Sebregts is geboren op dinsdag 15 maart 1814 in Tilburg, zoon van Cornelis Hendrik Sebregts en Theresia Antonie van de Langerijt. Cornelis is overleden op maandag 12 maart 1860 in Tilburg, 45 jaar oud.
Beroepen:
dagloner
landbouwer
Cornelis trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 7 april 1842 in Tilburg met Petronella Zegers, 29 jaar oud. Petronella is geboren op maandag 10 augustus 1812 in Tilburg, dochter van Johannes Zegers en Anna van Esch. Petronella is overleden op vrijdag 31 augustus 1860 in Tilburg, 48 jaar oud.
Beroep:
landbouwster

VIII-j Antonius Sebregts is geboren op vrijdag 17 december 1819 in Tilburg, zoon van Cornelis Hendrik Sebregts en Theresia Antonie van de Langerijt. Antonius is overleden op vrijdag 2 mei 1862 in Tilburg, 42 jaar oud.
Beroep:
dagloner
Antonius trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 25 mei 1853 in Tilburg met Wilhelmina Hendriks, 37 jaar oud. Wilhelmina is geboren op maandag 12 juni 1815 in Tilburg, dochter van Martinus Hendriks en Petronella van den Biggelaar. Wilhelmina is overleden op donderdag 13 april 1893 in Tilburg, 77 jaar oud.
Adres:
1893    Tilburg Kerk
Beroep:
dienstmeid

IX-a Jacobus Sebregts is geboren op zaterdag 12 maart 1853 in Oost, West en Middelbeers, zoon van Joannes Sebregs en Maria Elisabeth van der Staeij. Jacobus trouwde, 35 jaar oud, op vrijdag 13 april 1888 in Vessem met Elisabeth Beerens, 24 jaar oud. Elisabeth is geboren op vrijdag 21 augustus 1863 in Vessem, Wintelre en Knegsel, dochter van Adriaan Beerens en Anna Maria van Hees.

IX-b Adriaan Sebregts is geboren op donderdag 25 mei 1826 om 17:00 in Tilburg, zoon van Wilhelmus Sebregts en Walthera van Onsenoort. Hij is gedoopt op woensdag 26 april 1826 in Tilburg. Adriaan is overleden op dinsdag 22 december 1914 om 04:00 in Tilburg, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 december 1914.
Adressen:
vanaf 1860 tot 1865    Tilburg Stokhasselt
vanaf 1860 tot 1870    G.77, Tilburg Stokhasselt
1867    Tilburg Hasselt
1868    Tilburg Veldhoven
vanaf 1871 tot 1889    H.422, Tilburg Goirke
vanaf 1890 tot 1900    F.255, Tilburg Hasselt
vanaf 1900 tot 1910    Kapelstraat F.327, Tilburg Hasselt
vanaf 1910 tot 1914    Kapelstraat 43, Tilburg
Beroepen:
wollenwever
vanaf 1881 tot 1889    doodgraver
Adriaan trouwde, 32 jaar oud, op vrijdag 6 mei 1859 in Tilburg met Bernarda Mutsaers, 30 jaar oud. Bernarda is geboren op maandag 23 februari 1829 in Tilburg, dochter van Adriaan Mutsaers en Johanna Maria Melis. Bernarda is overleden op woensdag 22 mei 1889 om 04:00 in Tilburg, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 mei 1889.
Adressen:
1829    Tilburg Oost-Heikant
1889    Tilburg Goirke
Beroepen:
dagloonster
lakenpluister

Kinderen van Adriaan en Bernarda:
1 Petrus Wouterus Wilhelmus Sebregts, geboren op woensdag 1 februari 1860 in Tilburg. Petrus Wouterus Wilhelmus is overleden op maandag 26 maart 1923 om 09:30 in Tilburg, 63 jaar oud.
Adressen:
vanaf 1890 tot 1900    F.255, Tilburg Hasselt
vanaf 1900 tot 1910    Kapelstraat F.327, Tilburg Hasselt
vanaf 1910 tot 26-03-1923    Kapelstraat 43, Tilburg
Beroep:
wollenstoffenwever
Petrus Wouterus Wilhelmus bleef ongehuwd.
2 Cornelia Sebregts, geboren op woensdag 23 januari 1861 in Tilburg. Cornelia is overleden op vrijdag 15 januari 1932 om 16:00 in Tilburg, 70 jaar oud.
Adres:
Tilburg Korvel
Beroep:
fabriekswerkster
Cornelia trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 21 augustus 1889 in Tilburg met Aloysius Hendrikus Mutsaers, 31 jaar oud. Aloysius Hendrikus is geboren op maandag 15 februari 1858 in Tilburg, zoon van Cornelis Mutsaers en Adriana Jansen. Aloysius Hendrikus is overleden op maandag 4 november 1935 om 08:00 in Tilburg, 77 jaar oud.
Adressen:
1922    Capucijnenstraat 137, Tilburg
vanaf 1928 tot 1934    St. Annastraat 21, Tilburg
Beroep:
fabriekswerker
3 Waltherus Sebregts, geboren op donderdag 5 juni 1862 in Tilburg. Waltherus is overleden op vrijdag 5 september 1862 om 17:00 in Tilburg, 3 maanden oud.
4 Anna Sebregts, geboren op zondag 6 september 1863 in Tilburg. Anna is overleden op vrijdag 17 april 1942 om 14:00 in Tilburg, 78 jaar oud.
Adres:
vanaf 1904 tot 1919    Stokhasselt Kerkstraat 18, Tilburg
Anna trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 2 mei 1888 in Tilburg met Johannes Baptist Smeulders, 24 jaar oud. Johannes Baptist is geboren op zaterdag 2 april 1864 in Tilburg, zoon van Johannes Smeulders en Adriana Stijnen. Johannes Baptist is overleden op zondag 25 maart 1951 in Tilburg, 86 jaar oud.
Beroep:
wever
5 Martina Wouthera Sebregts, geboren op zondag 9 oktober 1864 in Tilburg. Martina Wouthera is overleden op dinsdag 29 juni 1943 om 19:30 in Tilburg, 78 jaar oud.
Adressen:
vanaf 1890 tot 1900    F.255, Tilburg Hasselt
vanaf 1900 tot 1910    Kapelstraat F.327, Tilburg Hasselt
vanaf 1910 tot 06-08-1934    Kapelstraat 43, Tilburg
vanaf 06-08-1934 tot 18-01-1938    Stokhasselt Kerkstraat 22, Tilburg
vanaf 19-01-1938    Lange Nieuwstraat 200, Tilburg (Sint Jozefgesticht)
Martina Wouthera trouwde, 58 jaar oud, op maandag 14 mei 1923 in Tilburg met Gerardus Franciscus (Frans) Smeijers, 64 jaar oud. Gerardus Franciscus is geboren op dinsdag 10 augustus 1858 in Oirschot, zoon van Josephus Smeijers en Joanna Kok. Frans is overleden op donderdag 4 december 1930 om 19:30 in Tilburg, 72 jaar oud.
Adressen:
1922    Goirkestraat 19, Tilburg
1928    Kapelstraat 43, Tilburg
Beroepen:
fabriekswerker
voerman
6 Adriana Sebregts, geboren op zaterdag 14 oktober 1865 in Tilburg. Adriana is overleden op maandag 18 maart 1867 om 08:00 in Tilburg, 1 jaar oud.
7 Adriana Sebregts, geboren op donderdag 9 mei 1867 in Tilburg. Adriana is overleden op woensdag 15 mei 1867 om 11:00 in Tilburg, 6 dagen oud.

2 Maria Anna Sebregts 3 Petrus Haans 4 Kapelstraat 20
8 Maria Anna Sebregts (afb. 2), geboren op dinsdag 24 november 1868 om 08:00 in Tilburg. Maria Anna is overleden op donderdag 7 september 1950 om 15:15 in Tilburg, 81 jaar oud.
Adres:
vanaf 1890 tot 1896    F.255, Tilburg Hasselt
Maria Anna trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 15 april 1896 in Tilburg met Petrus Haans (afb. 3 en 4), 28 jaar oud. Petrus is geboren op donderdag 8 augustus 1867 om 03:00 in Tilburg, zoon van Franciscus Haans en Maria Lucia (Lucia) Koenraad. Hij is gedoopt op donderdag 8 augustus 1867 in Tilburg. Petrus is overleden op zondag 9 december 1951 om 13:00 in Tilburg, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 december 1951.
Notitie bij Petrus: Franciscus Haans is mogelijk niet de biologische vader van Petrus. In het Doopboek 1864-1874 van parochie΄t Goirke vinden wij de volgende twee vermeldingen:

Folio 28v: 8 Aug. (sub conditioni) Petrus (illigitimus) f. Francisci Haans et Maria Lucia Koenraad s. Petronella van Dijk
[8 augustus. (onder voorwaarden gedoopt) Petrus onwettige zoon van Franciscus Haans en Maria Lucia Koenraad, getuige Petronella van Dijk.] Het woord ’onwettig’ is later toegevoegd.

Folio 134r: 8. Aug. Petrus ill. Maria Lucia Koenraad, utpote ante matrimonium eius cum Francisco Haan, qui cum non agnoscit, conceptus.

Adressen:
1867    Tilburg Reit
1872    Tilburg Hoeven
vanaf 1875 tot 1898    Tilburg Stokhasselt
vanaf 1896 tot 1900    G.29, Tilburg Stokhasselt
vanaf 1900 tot 1910    G.30, Tilburg Stokhasselt
vanaf 1906 tot 1934    Kapelstraat 20, Tilburg
vanaf 1937 tot 1951    Kapelstraat 20-22, Tilburg
Beroepen:
wollenstoffenwever
vanaf 1934 tot 1943    winkel in koloniale waren en klompen
Vermelding:
vanaf 1917 tot 1918    winkel aan de Kapelstraat 20
Dienstplicht:
uitgeloot 3 april 1896
.
9 n.n. Sebregts, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 19 juli 1871 om 09:00 in Tilburg.

IX-c Johannes Sebregts is geboren op zondag 30 september 1838 om 10:00 in Tilburg, zoon van Wilhelmus Sebregts en Walthera van Onsenoort. Hij is gedoopt op maandag 1 oktober 1838 in Tilburg. Johannes is overleden op woensdag 4 december 1889 in Tilburg, 51 jaar oud.
Adres:
1889    Tilburg Heikant
Beroep:
wever
Johannes trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 23 april 1863 in Tilburg met Cornelia van Spaendonk, 24 jaar oud. Cornelia is geboren op maandag 17 december 1838 in Tilburg, dochter van Norbertus van Spaendonk en Johanna van Abeelen. Cornelia is overleden op zaterdag 17 februari 1917 in Tilburg, 78 jaar oud.
Adres:
1911    Mariastraat 8, Tilburg

Kinderen van Johannes en Cornelia:
1 Walthera Sebregts, geboren op vrijdag 15 januari 1864 in Tilburg. Walthera is overleden op vrijdag 24 november 1933 om 05:00 in Tilburg, 69 jaar oud. Walthera trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 31 juli 1889 in Tilburg met Henricus Wilhelmus Donders, 28 jaar oud. Henricus Wilhelmus is geboren op dinsdag 25 december 1860 in Tilburg, zoon van Jan Baptist Donders en Francisca Du Pont. Henricus Wilhelmus is overleden op dinsdag 17 februari 1942 in Udenhout, 81 jaar oud.
Beroep:
dienstknecht
2 Augustinus Sebregts, geboren op woensdag 13 september 1865 in Tilburg ⇒ volgt X-a.
3 Wilhelmina Maria Sebregts, geboren op maandag 4 februari 1867 in Tilburg. Wilhelmina Maria is overleden op woensdag 27 mei 1942 om 07:00 in Tilburg, 75 jaar oud.
Adressen:
1898    Tilburg Heikant
1904    Veldstraat, Tilburg
Beroep:
weefster
Wilhelmina Maria trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 27 april 1892 in Tilburg met Henricus Theodorus Maas, 26 jaar oud. Henricus Theodorus is geboren op maandag 16 oktober 1865 in Tilburg, zoon van Adriaan Maas en Cornelia Schmitz. Henricus Theodorus is overleden op zondag 13 april 1930 om 14:00 in Tilburg, 64 jaar oud.
Beroep:
fabriekswerker
4 Norbertus (Bart) Sebregts, geboren op dinsdag 5 januari 1869 in Tilburg ⇒ volgt X-b.
5 Wilhelmus Sebregts, geboren op zaterdag 3 december 1870 in Tilburg ⇒ volgt X-c.
6 Adrianus Sebregts, geboren op maandag 5 augustus 1872 in Tilburg ⇒ volgt X-d.
7 Anna Maria Sebregts, geboren op zondag 20 februari 1876 in Tilburg. Anna Maria is overleden op zaterdag 30 januari 1937 in Tilburg, 60 jaar oud.
Beroep:
weefster
Anna Maria trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 6 augustus 1902 in Tilburg met Antonius Janssen, 24 jaar oud. Antonius is geboren op zondag 2 december 1877 in Tilburg, zoon van Cornelis Janssen en Maria Catharina Leijten.
8 Joanna Francisca Sebregts, geboren op woensdag 2 juli 1879 in Tilburg. Joanna Francisca is overleden op vrijdag 14 april 1950 in Tilburg, 70 jaar oud. Joanna Francisca trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 10 augustus 1904 in Tilburg met Joannes Franciscus Smeulders, 28 jaar oud. Joannes Franciscus is geboren op dinsdag 4 april 1876 in Tilburg, zoon van Adriaan Smeulders en Adriana Maria Verkuijlen. Joannes Franciscus is overleden op zaterdag 12 januari 1957 in Tilburg, 80 jaar oud.
Beroep:
wever

IX-d Adriaan Zebregs is geboren op zaterdag 20 november 1841 in Tilburg, zoon van Cornelis Zebregs en Josina van Zon. Adriaan is overleden op donderdag 11 april 1889 in Tilburg, 47 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
Adriaan trouwde, 0 dagen oud, op zaterdag 20 november 1841 in Tilburg met Johanna de Kock, 5 jaar oud. Johanna is geboren op dinsdag 12 juli 1836 in Tilburg, dochter van Cornelis Nobertus de Kock en Marianna van Huijkelom. Johanna is overleden op vrijdag 22 september 1922 in Tilburg, 86 jaar oud.
Beroep:
landbouwster

IX-e Arnoldus Zebregs is geboren op vrijdag 26 april 1844 in Tilburg, zoon van Cornelis Zebregs en Josina van Zon. Arnoldus is overleden op woensdag 8 februari 1911 in Tilburg, 66 jaar oud.
Beroepen:
vanaf 1873 tot 1882    wever
vanaf 1885 tot 1895    herbergier
1905    slager
Arnoldus:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 8 mei 1873 in Tilburg met Hendrina Fiers, 24 jaar oud. Hendrina is geboren op woensdag 2 augustus 1848 in Lage Mierde, dochter van Lambert Fiers en Allegonda Vingerhoeds. Hendrina is overleden op zondag 10 juli 1887 in Tilburg, 38 jaar oud.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op maandag 18 juni 1888 in Hooge en Lage Mierde met Johanna Fiers, 36 jaar oud. Johanna is geboren op maandag 22 december 1851 in Hooge en Lage Mierde, dochter van Lambert Fiers en Allegonda Vingerhoeds. Johanna is overleden op maandag 19 november 1934 in Tilburg, 82 jaar oud.

Kind van Arnoldus en Hendrina:
1 Bernardus Zebregs, geboren op vrijdag 15 oktober 1875 in Tilburg ⇒ volgt X-e.


IX-f Hendrikus (Hendrik) Zebregs is geboren op zondag 21 januari 1849 in Tilburg, zoon van Cornelis Zebregs en Josina van Zon. Hendrik is overleden op maandag 27 februari 1933 in Tilburg, 84 jaar oud.
Adressen:
1900    Wilhelminapark K.225, Tilburg Veldhoven
1910    Wilhelminapark 134, Tilburg
Beroepen:
landbouwer
voerman
Hendrik trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 7 november 1878 in Tilburg met Maria Elisabeth Philipsen, 29 jaar oud. Maria Elisabeth is geboren op woensdag 13 december 1848 in Tilburg, dochter van Michiel Philipsen en Maria Elisabeth van Hees. Maria Elisabeth is overleden op vrijdag 12 augustus 1904 in Tilburg, 55 jaar oud.
Beroep:
landbouwster

Kinderen van Hendrik en Maria Elisabeth:
1 Josina Maria Zebregs, geboren op vrijdag 5 september 1879 in Tilburg. Josina Maria is overleden op vrijdag 4 juni 1948 in Tilburg, 68 jaar oud. Josina Maria trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 20 juni 1906 in Tilburg met Cornelis Josephus van Merendonk, 35 jaar oud. Cornelis Josephus is geboren op maandag 7 november 1870 in Tilburg, zoon van Peter Hubertus van Merendonk en Adriana van der Veer. Cornelis Josephus is overleden op zondag 30 juni 1957 in Tilburg, 86 jaar oud.
Adres:
Wilhelminapark 131, Tilburg
Beroep:
houthandelaar
2 Michael Maria Zebregs, geboren op dinsdag 1 februari 1881 in Tilburg ⇒ volgt X-f.
3 Jacobus Zebregs, geboren op maandag 23 oktober 1882 in Tilburg ⇒ volgt X-g.
4 Hendricus Zebregs, geboren op woensdag 23 april 1884 in Tilburg. Hendricus is overleden op maandag 25 augustus 1884 in Tilburg, 4 maanden oud.
5 Henricus Martinus Zebregs, geboren op zondag 16 augustus 1885 in Tilburg ⇒ volgt X-h.
6 n.n. Zebregs, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 22 juli 1886 in Tilburg.
7 Elisabeth Maria Petronella Zebregs, geboren op maandag 4 maart 1889 in Tilburg. Elisabeth Maria Petronella is overleden op zaterdag 8 maart 1890 in Tilburg, 1 jaar oud.
8 Cornelius Josephus Zebregs, geboren op vrijdag 21 maart 1890 in Tilburg. Cornelius Josephus is overleden op vrijdag 28 maart 1890 in Tilburg, 7 dagen oud.

IX-g Cornelis Zebregs is geboren op dinsdag 22 juni 1858 in Tilburg, zoon van Cornelis Zebregs en Josina van Zon. Cornelis is overleden op dinsdag 30 januari 1917 in Utrecht, 58 jaar oud. Cornelis trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 15 april 1887 in Haaren met Maria van Abeelen, 37 jaar oud. Maria is geboren op vrijdag 5 april 1850 in Haaren, dochter van Andries van Abeelen en Petronella van den Oever. Maria is overleden op woensdag 1 oktober 1924 in Tilburg, 74 jaar oud.

IX-h Hendrik Seebregs is geboren op zondag 14 september 1834 in Dongen, zoon van Johannes Sebregts en Adriana Verhoof. Hendrik is overleden op dinsdag 2 februari 1892 in Dongen, 57 jaar oud. Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 6 september 1860 in Loon op Zand met Jacoba Coenraad, 25 jaar oud. Jacoba is geboren op vrijdag 20 maart 1835 in Loon op Zand, dochter van Johannes Coenraad en Johanna Horrι. Jacoba is overleden op vrijdag 10 juni 1898 in Vught, 63 jaar oud.

IX-i Josephus Sebregts is geboren op donderdag 3 november 1836 in Dongen, zoon van Johannes Sebregts en Adriana Verhoof. Josephus is overleden op maandag 13 augustus 1917 in Loon op Zand, 80 jaar oud. Josephus trouwde, 32 jaar oud, op maandag 19 april 1869 in Loon op Zand met Adriana Kops, 24 jaar oud. Adriana is geboren op dinsdag 18 februari 1845 in Loon op Zand, dochter van Egidius Kops en Maria Catharina van Dortmond. Adriana is overleden op zaterdag 23 juli 1881 in Loon op Zand, 36 jaar oud.

X-a Augustinus Sebregts is geboren op woensdag 13 september 1865 in Tilburg, zoon van Johannes Sebregts en Cornelia van Spaendonk. Augustinus is overleden op woensdag 20 mei 1931 om 12:00 in Tilburg, 65 jaar oud.
Adressen:
tot 29-11-1915    Lijnschestraat 1, Tilburg
vanaf 30-11-1915    Goirke 9, Tilburg
Beroep:
wever
Augustinus trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 24 juni 1896 in Tilburg met Lucia Janssen, 29 jaar oud. Lucia is geboren op maandag 4 februari 1867 in Tilburg, dochter van Cornelis Janssen en Maria Catharina Leijten. Lucia is overleden op vrijdag 26 november 1937 om 17:30 in Tilburg, 70 jaar oud.

Kinderen van Augustinus en Lucia:
1 Joannes Cornelius Maria Sebregts, geboren op dinsdag 25 mei 1897 in Tilburg. Joannes Cornelius Maria is overleden op woensdag 13 december 1961 om 06:00 in Sint Michielsgestel, 64 jaar oud.
Beroep:
1961    administrateur
2 Maria Catharina Sebregts, geboren op donderdag 18 augustus 1898 in Tilburg. Maria Catharina trouwde, 33 jaar oud, op maandag 31 augustus 1931 in Tilburg met Cornelis Theodorus Lommers, ongeveer 34 jaar oud. Cornelis Theodorus is geboren omstreeks 1897 in Baardwijk, zoon van Johannes Lommers en Gijsberdina van Bijnen. Cornelis Theodorus is overleden op dinsdag 30 maart 1937 in Tilburg, ongeveer 40 jaar oud.
Adres:
1937    Waalwijk
Beroep:
1937    schoenmaker
3 Henricus Woutherus (frater Luciaan) Sebregts, geboren op donderdag 29 maart 1900 in Tilburg. frater Luciaan is overleden op donderdag 27 maart 1986 in Tilburg, 85 jaar oud. Hij is begraven te Vught.
Beroep:
1937    kloosterbroeder
frater Luciaan bleef ongehuwd.
4 Cornelius Joannes Maria Sebregts, geboren op woensdag 10 juli 1901 in Tilburg. Cornelius Joannes Maria is overleden op maandag 27 december 1965 in Tilburg, 64 jaar oud. Hij is begraven te Goirle. Cornelius Joannes Maria bleef ongehuwd.
5 Hendricus Wilhelmus Sebregts, geboren op vrijdag 28 november 1902 in Tilburg ⇒ volgt XI-a.
6 Joanna Petronella Cornelia Sebregts, geboren op donderdag 21 juli 1904 in Tilburg. Joanna Petronella Cornelia is overleden op zaterdag 22 januari 1966 in Tilburg, 61 jaar oud. Joanna Petronella Cornelia trouwde, 29 jaar oud, op dinsdag 15 mei 1934 in Tilburg met Wilhelmus Joannes Antonius Rijnen, 29 jaar oud. Wilhelmus Joannes Antonius is geboren op zondag 7 augustus 1904 in Tilburg, zoon van Adrianus Rijnen en Anna Norberta Kouwenberg.
7 Cornelia Maria Catharina (Cor) Sebregts, geboren op dinsdag 2 april 1907 in Tilburg. Cor is overleden op vrijdag 30 september 1994 in Goirle, 87 jaar oud. Cor trouwde met Kees Lommers.

X-b Norbertus (Bart) Sebregts is geboren op dinsdag 5 januari 1869 in Tilburg, zoon van Johannes Sebregts en Cornelia van Spaendonk. Bart is overleden op maandag 20 maart 1950 om 05:30 in Tilburg, 81 jaar oud.
Adressen:
tot 02-03-1916    Hasseltstraat 39, Tilburg
vanaf 03-03-1916 tot 1928    Hasseltstraat 45, Tilburg
vanaf 1943 tot 1950    Hasseltstraat 205, Tilburg
Beroepen:
wever
wollenstoffenwever
Bart trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 14 juli 1897 in Tilburg met Maria Anna (Ant) Beerens, 24 jaar oud. Maria Anna is geboren op dinsdag 8 april 1873 in Tilburg, dochter van Norbertus Beerens en Maria Cornelia van Dijk. Ant is overleden op woensdag 17 februari 1960 in Tilburg, 86 jaar oud.
Adres:
vanaf 1953 tot 1958    Hasseltstraat 205, Tilburg

Kinderen van Bart en Ant:
5 Annie Sebregts
(foto 1925)
6 Annie Sebregts en Wout Coolen
1 Johannes Norbertus Maria (Jan) Sebregts, geboren op vrijdag 8 april 1898 in Tilburg ⇒ volgt XI-b.
2 Norberta Josephina Maria (Bertha) Sebregts, geboren op donderdag 23 maart 1899 in Tilburg. Bertha is overleden op zondag 25 februari 1979 in Tilburg, 79 jaar oud.
Beroep:
dagmeisje
Bertha trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 13 november 1923 in Tilburg met Karel van der Velden, 29 jaar oud. Karel is geboren op zaterdag 15 september 1894 in Tilburg, zoon van Joannes Gerardus van der Velden en Anna Maria Theresia Janssens. Karel is overleden op donderdag 17 augustus 1978 in Tilburg, 83 jaar oud. Hij is begraven op maandag 21 augustus 1978 te Tilburg.
Beroepen:
bankwerker N.S.
smid
3 Henricus Norbertus (Harry) Sebregts, geboren op vrijdag 28 december 1900 in Tilburg. Harry is overleden op donderdag 2 juli 1925 om 23:30 in Tilburg, 24 jaar oud.
Beroep:
stukkenscheerder
4 Cornelius Maria (Cees) Sebregts, geboren op vrijdag 30 mei 1902 in Tilburg ⇒ volgt XI-c.
5 Philomena Cecilia Maria (Fien) Sebregts, geboren op zaterdag 21 november 1903 in Tilburg. Fien is overleden op dinsdag 12 februari 1991 in Tilburg, 87 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 16 februari 1991 te Tilburg.
Beroep:
confectienaaister
Fien:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 12 juli 1927 in Tilburg met Petrus Cornelius Adrianus (Piet) van Poppel, 26 jaar oud. Petrus Cornelius Adrianus is geboren op dinsdag 25 september 1900 in Tilburg, zoon van Adrianus Arnoldus van Poppel en Adriana Mutsaers.
(2) trouwde, minstens 32 jaar oud, na 1935 met Petrus Johannes Schalken, minstens 39 jaar oud. Petrus Johannes is geboren op dinsdag 15 september 1896 in Waalwijk. Petrus Johannes is overleden op zondag 21 januari 1979 in Tilburg, 82 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 25 januari 1979 te Besoijen.
6 Maria Henrietta Adriana (Miet) Sebregts, geboren op vrijdag 26 mei 1905 in Tilburg. Miet is overleden op vrijdag 6 juli 1984 in Tilburg, 79 jaar oud. Miet trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 28 april 1931 in Tilburg met Henricus Petrus Cornelius (Harrie) Matheijsen, 26 jaar oud. Henricus Petrus Cornelius is geboren op dinsdag 1 november 1904 in Tilburg, zoon van Cornelis Joannes Mateijsen en Anna Barbara Thal. Harrie is overleden op dinsdag 11 maart 1975 in Tilburg, 70 jaar oud.
Beroep:
bakker
7 Franciscus Johannes Cornelius Sebregts, geboren op donderdag 15 november 1906 in Tilburg ⇒ volgt XI-d.
8 Adrianus Norbertus Johannes (Janus) Sebregts, geboren op zaterdag 27 juni 1908 in Tilburg ⇒ volgt XI-e.
9 Cornelia Josephina Antonia (Cor) Sebregts, geboren op dinsdag 15 maart 1910 in Tilburg. Cor is overleden op zondag 16 februari 1986 in Tilburg, 75 jaar oud. Zij is begraven te Berkel-Enschot. Cor:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 26 april 1932 in Tilburg met Cornelis Arnoldus Philippus de Laat, 26 jaar oud. Cornelis Arnoldus Philippus is geboren op maandag 13 november 1905 in Tilburg, zoon van Adriaan de Laat en Maria Henrica van de Ven. Cornelis Arnoldus Philippus is overleden op dinsdag 13 februari 1940 in Tilburg, 34 jaar oud.
Beroep:
broodbakker

(2) trouwde, minstens 30 jaar oud, na 1940 met Adrianus Cornelis Wouters, minstens 21 jaar oud. Adrianus Cornelis is geboren op dinsdag 16 september 1919 in Tilburg. Adrianus Cornelis is overleden op zondag 16 mei 1976 in Tilburg, 56 jaar oud. Hij is begraven te Berkel-Enschot.
10 Antonetta Maria Norberta (Net) Sebregts, geboren op woensdag 15 november 1911 in Tilburg. Net is overleden op zaterdag 17 augustus 1985 in Tilburg, 73 jaar oud.
Adres:
vanaf 17-10-1936    Leijsenhoek C 21a, Oosterhout
Net trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 8 september 1936 met Franciscus Josephus (Frans) Janssen, 26 jaar oud. Franciscus Josephus is geboren op vrijdag 3 december 1909 in Tilburg, zoon van Hubertus Janssen en Elisabeth Jacoba van Woerkom. Frans is overleden op donderdag 19 juni 1986 in Tilburg, 76 jaar oud.
11 Augustinus Norbertus (Gust) Sebregts, geboren op vrijdag 20 september 1912 in Tilburg. Gust is overleden op woensdag 25 september 1912 in Tilburg, 5 dagen oud.
12 Johanna Cornelia (Anneke) Sebregts, geboren op dinsdag 20 januari 1914 in Tilburg. Anneke is overleden op woensdag 21 januari 1914 in Tilburg, 1 dag oud.
7 Wout Coolen en Annie Sebregts (1942)8 Wout Coolen,
uitreiking medaille door burgermeester in 1967
13 Johanna Wilhelmina Francisca (Annie) Sebregts (afb. 5 en 6), geboren op vrijdag 26 februari 1915 in Tilburg. Annie is overleden op zaterdag 22 april 1995 in Tilburg, 80 jaar oud. Annie trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 11 augustus 1942 in Tilburg met Waltherus Petrus Johannes (Wout) Coolen (afb. 7 en 8), 29 jaar oud. Waltherus Petrus Johannes is geboren op zondag 19 januari 1913 in Tilburg, zoon van Joannes Baptista Coolen en Cornelia Maria Kuijpers. Wout is overleden op donderdag 8 april 1993 in Tilburg, 80 jaar oud.
Adres:
vanaf 1953 tot 1963    Weverstraat 5, Tilburg
Beroep:
wever
14 Wilhelmus Adrianus Maria (Wim) Sebregts, geboren op donderdag 7 december 1916 in Tilburg ⇒ volgt XI-f.

X-c Wilhelmus Sebregts is geboren op zaterdag 3 december 1870 in Tilburg, zoon van Johannes Sebregts en Cornelia van Spaendonk. Wilhelmus is overleden op vrijdag 12 juli 1918 om 15:00 in Tilburg, 47 jaar oud.
Adres:
1910    Kasteeldreef 27, Tilburg
Beroep:
wever
Wilhelmus trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 11 september 1901 in Tilburg met Johanna Maria de Jong, 35 jaar oud. Johanna Maria is geboren op maandag 20 augustus 1866 in Tilburg, dochter van Franciscus de Jong en Johanna van der Put. Johanna Maria is overleden op zondag 6 september 1953 in Vught, 87 jaar oud.
Beroep:
naaister

Kinderen van Wilhelmus en Johanna Maria:
1 Cornelia Maria Johanna Sebregts, geboren op zaterdag 14 juni 1902 in Tilburg. Cornelia Maria Johanna is overleden op maandag 24 september 1906 in Tilburg, 4 jaar oud.
2 Franciscus Johannes Cornelis Sebregts, geboren op dinsdag 24 mei 1904 in Tilburg ⇒ volgt XI-g.
3 Henricus Josephus Cornelis Sebregts, geboren op woensdag 20 maart 1907 in Tilburg. Henricus Josephus Cornelis is overleden op woensdag 25 december 1907 in Tilburg, 9 maanden oud.

X-d Adrianus Sebregts is geboren op maandag 5 augustus 1872 in Tilburg, zoon van Johannes Sebregts en Cornelia van Spaendonk. Adrianus is overleden op vrijdag 8 februari 1946 om 02:30 in Tilburg, 73 jaar oud.
Adres:
1910    van Hogendorpstraat 128, Tilburg
Beroep:
fabriekswerker
Adrianus trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 10 november 1897 in Tilburg met Cornelia Wilhelmina Mutsaers, 31 jaar oud. Cornelia Wilhelmina is geboren op maandag 28 mei 1866 in Tilburg, dochter van Wilhelmus Mutsaers en Adriana Maria van Hest. Cornelia Wilhelmina is overleden op donderdag 12 januari 1950 om 00:30 in Tilburg, 83 jaar oud.

Kind van Adrianus en Cornelia Wilhelmina:
1 Johannes Adrianus Wilhelmus Sebregts, geboren op zondag 11 juni 1899 in Tilburg ⇒ volgt XI-h.

X-e Bernardus Zebregs is geboren op vrijdag 15 oktober 1875 in Tilburg, zoon van Arnoldus Zebregs en Hendrina Fiers. Bernardus is overleden op woensdag 7 april 1920 in Tilburg, 44 jaar oud.
Notitie bij Bernardus: Begint rond 1919 een herberg in het pand Smidspad 42.
Adres:
Smidspad 42, Tilburg
Beroepen:
schilder
huisschilder
herbergier
Bernardus trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 7 juni 1905 in Tilburg met Maria Petronella de Kinderen, 31 jaar oud. Maria Petronella is geboren op vrijdag 27 maart 1874 in Tilburg. Maria Petronella is overleden op donderdag 10 januari 1957 in Tilburg, 82 jaar oud.
Adres:
vanaf 1910 tot 1932    Smidspad 42, Tilburg
Beroepen:
naaister
cafιhoudster

Kinderen van Bernardus en Maria Petronella:
1 Arnoldus Nicolaus Josephus Zebregs, geboren op zondag 11 maart 1906 in Tilburg. Arnoldus Nicolaus Josephus is overleden op dinsdag 21 december 1965 in Tilburg, 59 jaar oud.
Adres:
vanaf 01-09-1920    Eikenburg, Eindhoven
Beroep:
1965    huisschilder
Arnoldus Nicolaus Josephus bleef ongehuwd.
9 Cafι Haans-Zebregs - Nieuwe Tilburgsche Courant 24 juli 1939
2 Johanna Henrica Maria (Joke) Zebregs, geboren op woensdag 10 april 1907 in Tilburg. Joke is overleden op vrijdag 7 februari 1986 in Tilburg, 78 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 11 februari 1986 te Tilburg.
Adressen:
vanaf 10-09-1917 tot 14-07-1920    pensionaat, Hooge en Lage Zwaluwe
vanaf 15-07-1920    Smidspad 42, Tilburg
Joke trouwde, 29 jaar oud, op dinsdag 10 november 1936 in Tilburg met Leonardus Antonius Maria (Leo) Haans (afb. 9), 30 jaar oud. Leonardus Antonius Maria is geboren op maandag 29 oktober 1906 in Tilburg, zoon van Norbertus Josephus (Bertje) Haans en Gerardina Henrica van den Brekel. Leo is overleden op zondag 28 december 1980 in Tilburg, 74 jaar oud. Hij is gecremeerd op vrijdag 2 januari 1981 te Breda.
Notitie bij Leo: Cafι "Haans-Zebregs" aan het Smidspad in 1949.
Adressen:
1934    Groeseindstraat 84, Tilburg
vanaf 1937 tot 27-05-1938    Gouverneur Borretstraat 10, Tilburg
vanaf 28-05-1938 tot 15-06-1939    Molenbochtstraat 65, Tilburg
vanaf 16-06-1939    Smidspad 40, Tilburg
vanaf 1942 tot 1943    Smidspad 42, Tilburg
1953    Kwaadeindstraat 7, Tilburg
1980    Wandelboslaan 71, Tilburg
Beroepen:
vanaf 1934 tot 1943    kantoorbediende
vanaf 22-07-1939 tot 1946    cafιhouder
1953    garagehouder
3 Henrica Adriana Maria Zebregs °.
4 Huberta Johanna Maria Zebregs, geboren op vrijdag 4 november 1910 in Tilburg. Huberta Johanna Maria is overleden op woensdag 16 augustus 1995 in Tilburg, 84 jaar oud. Huberta Johanna Maria trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 23 augustus 1938 in Tilburg met Ludovicus Hubertus Maria Somers, 26 jaar oud. Ludovicus Hubertus Maria is geboren op zaterdag 21 oktober 1911 in Tilburg, zoon van Johannes Baptist Somers en Johanna Maria van Gurchom. Ludovicus Hubertus Maria is overleden op maandag 23 mei 1966 in Tilburg, 54 jaar oud.
Beroep:
brood- en banketbakker
5 Maria Cornelia Anthonia (Ria) Zebregs, geboren op vrijdag 19 september 1913 in Tilburg. Ria trouwde met Joannes Franciscus Antonius Norbertus (Johan) Vermeer. Joannes Franciscus Antonius Norbertus is geboren op maandag 6 juni 1910 in Tilburg, zoon van Adrianus Cornelis Vermeer en Johanna Maria Basters. Johan is overleden op vrijdag 29 januari 1982 in Tilburg, 71 jaar oud.

X-f Michael Maria Zebregs is geboren op dinsdag 1 februari 1881 in Tilburg, zoon van Hendrikus (Hendrik) Zebregs en Maria Elisabeth Philipsen. Michael Maria is overleden op woensdag 21 februari 1945 in Tilburg, 64 jaar oud.
Adressen:
tot 06-06-1911    Wilhelminapark 134, Tilburg
vanaf 07-06-1911    Kuiperstraat 34, Tilburg
Beroepen:
expediteur
vrachtrijder
landbouwer
Michael Maria trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 31 mei 1911 in Tilburg met Wilhelmina Maas, 30 jaar oud. Wilhelmina is geboren op donderdag 2 september 1880 in Tilburg, dochter van Paulus Cornelis Maas en Johanna van den Hoven. Wilhelmina is overleden op vrijdag 5 januari 1940 in Tilburg, 59 jaar oud.

X-g Jacobus Zebregs is geboren op maandag 23 oktober 1882 in Tilburg, zoon van Hendrikus (Hendrik) Zebregs en Maria Elisabeth Philipsen. Jacobus is overleden na 1924, minstens 42 jaar oud.
Notitie bij Jacobus: Koffiehuis Tramstation, Wilhelminapark 133.
Adressen:
1908    Wilhelminapark K.225, Tilburg
1910    Wilhelminapark 133, Tilburg
Beroepen:
herbergier
koffiehuishouder
Jacobus trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 14 juli 1908 in Tilburg met Petronella Helena Matthijssen, 24 jaar oud. Petronella Helena is geboren op maandag 14 juli 1884 in Oisterwijk, dochter van Josephus Matthijssen en Adriana Smulders. Petronella Helena is overleden op zaterdag 1 november 1924 in Tilburg, 40 jaar oud.

X-h Henricus Martinus Zebregs is geboren op zondag 16 augustus 1885 in Tilburg, zoon van Hendrikus (Hendrik) Zebregs en Maria Elisabeth Philipsen. Henricus Martinus is overleden op woensdag 26 september 1956 in Tilburg, 71 jaar oud.
Adres:
Wilhelminapark 134, Tilburg
Beroep:
voerman
Henricus Martinus trouwde, 31 jaar oud, op dinsdag 22 mei 1917 in Tilburg met Catharina Maria Priems, 29 jaar oud. Catharina Maria is geboren op zondag 26 juni 1887 in Tilburg, dochter van Jacobus Priems en Hendrika Heerkens. Catharina Maria is overleden op zondag 19 november 1972 in Tilburg, 85 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 22 november 1972 te Tilburg.

XI-a Hendricus Wilhelmus Sebregts is geboren op vrijdag 28 november 1902 in Tilburg, zoon van Augustinus Sebregts en Lucia Janssen. Hendricus Wilhelmus is overleden op zaterdag 4 juni 1977 in Tilburg, 74 jaar oud. Hendricus Wilhelmus trouwde, 28 jaar oud, op maandag 4 mei 1931 in Tilburg met Petronella Johanna Philomena Dusιe, 28 jaar oud. Petronella Johanna Philomena is geboren op woensdag 9 juli 1902 in Tilburg, dochter van Ludovicus Hendrikus Dusιe en Johanna van de Pas. Petronella Johanna Philomena is overleden op donderdag 10 maart 1988 in Tilburg, 85 jaar oud.

XI-b Johannes Norbertus Maria (Jan) Sebregts is geboren op vrijdag 8 april 1898 in Tilburg, zoon van Norbertus (Bart) Sebregts en Maria Anna (Ant) Beerens. Jan is overleden op zaterdag 18 juli 1964 in Utrecht, 66 jaar oud.
Beroep:
kantoorbediende
Jan:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 19 mei 1925 in Tilburg met Cornelia Maria Schoenmakers, 23 jaar oud. Cornelia Maria is geboren op vrijdag 31 mei 1901 in Tilburg, dochter van Johannes Henricus Schoenmakers en Catharina Maria Brink. Cornelia Maria is overleden op zaterdag 26 maart 1938 in Etten-Leur, 36 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 30 maart 1938 te Tilburg.
(2) trouwde, minstens 40 jaar oud, na 1938 met Wilhelmina Maria Berendina (Mies) Kempers, minstens 42 jaar oud. Wilhelmina Maria Berendina is geboren op vrijdag 10 april 1896 in Doetinchem, dochter van Johannes Jacobus Kempers en Johanna Catharina van Hunt. Mies is overleden op zaterdag 20 januari 1979 in Tilburg, 82 jaar oud.

XI-c Cornelius Maria (Cees) Sebregts is geboren op vrijdag 30 mei 1902 in Tilburg, zoon van Norbertus (Bart) Sebregts en Maria Anna (Ant) Beerens. Cees is overleden op vrijdag 27 november 1970 in Tilburg, 68 jaar oud.
Beroep:
kantoorbediende
Cees trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 23 oktober 1928 in Tilburg met Cornelia Maria Elisabeth (Cor) Dirks, 27 jaar oud. Cornelia Maria Elisabeth is geboren op zondag 13 januari 1901 in Tilburg, dochter van Anselmus Dirks en Catharina van Beers. Cor is overleden op donderdag 29 juni 1989 in Tilburg, 88 jaar oud.

XI-d Franciscus Johannes Cornelius Sebregts is geboren op donderdag 15 november 1906 in Tilburg, zoon van Norbertus (Bart) Sebregts en Maria Anna (Ant) Beerens. Franciscus Johannes Cornelius is overleden op zaterdag 6 oktober 1973 in Tilburg, 66 jaar oud.
Beroep:
schoenmaker
Franciscus Johannes Cornelius trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 4 september 1934 in Tilburg met Engelina Johanna Maria (Lien) van Wees, 24 jaar oud. Engelina Johanna Maria is geboren op zondag 8 mei 1910 in Tilburg, dochter van Franciscus Josephus van Wees en Maria Allegonda van Ierland. Lien is overleden op donderdag 21 november 1996 in Tilburg, 86 jaar oud.

XI-e Adrianus Norbertus Johannes (Janus) Sebregts is geboren op zaterdag 27 juni 1908 in Tilburg, zoon van Norbertus (Bart) Sebregts en Maria Anna (Ant) Beerens. Janus is overleden op vrijdag 21 januari 1972 in Pau (F), 63 jaar oud.
Adressen:
vanaf 20-09-1927    missiehuis St. Charles, Boxtel
vanaf 07-05-1935    Tilburg
vanaf 07-07-1936    Missionaires d’Afrique, Pau (F)
Janus trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 17 mei 1940 in Pau (F) met Amelie (Marcelle) Escoubet, 35 jaar oud. Amelie is geboren op maandag 8 mei 1905 in Losse (F), dochter van Jean Escoubet en Jeanne Tastet. Marcelle is overleden op woensdag 3 februari 1993 in Pau (F), 87 jaar oud.

XI-f Wilhelmus Adrianus Maria (Wim) Sebregts is geboren op donderdag 7 december 1916 in Tilburg, zoon van Norbertus (Bart) Sebregts en Maria Anna (Ant) Beerens. Wim is overleden op vrijdag 8 februari 1991 in Breda, 74 jaar oud.
Adressen:
vanaf 09-09-1929    kweekschool, Goirle
vanaf 13-04-1932    Tilburg
Wim trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 19 juni 1946 in Tilburg met Cornelia Adriana Maria (Cor) Brouwers, 27 jaar oud. Cornelia Adriana Maria is geboren op dinsdag 8 oktober 1918 in Tilburg, dochter van Johannes Cornelis Brouwers en Angelina van Dongen. Cor is overleden op dinsdag 6 maart 1990 in Ulvenhout, 71 jaar oud.

XI-g Franciscus Johannes Cornelis Sebregts is geboren op dinsdag 24 mei 1904 in Tilburg, zoon van Wilhelmus Sebregts en Johanna Maria de Jong. Franciscus Johannes Cornelis is overleden op dinsdag 5 april 1977 in Tilburg, 72 jaar oud.
Beroep:
verzekeringsagent
Franciscus Johannes Cornelis trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 2 juni 1931 in Tilburg met Helena Maria Joanna Verstappen, 26 jaar oud. Helena Maria Joanna is geboren op maandag 13 februari 1905 in Tilburg, dochter van Martinus Verstappen en Wilhelmina van Iersel. Helena Maria Joanna is overleden op dinsdag 1 augustus 1995 in Tilburg, 90 jaar oud.

Kinderen van Franciscus Johannes Cornelis en Helena Maria Joanna:
1 n.n. Sebregts, levenloos geboren kind, geboren op dinsdag 4 oktober 1932 in Tilburg.
2 Johanna Wilhelmina Maria Josepha Sebregts °.
3 Wilhelmus Martinus Josephus Maria Sebregts °.
4 Henricus Cornelis Josephus Maria Sebregts °.

XI-h Johannes Adrianus Wilhelmus Sebregts is geboren op zondag 11 juni 1899 in Tilburg, zoon van Adrianus Sebregts en Cornelia Wilhelmina Mutsaers. Johannes Adrianus Wilhelmus is overleden op zaterdag 22 oktober 1966 in Tilburg, 67 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 26 oktober 1966 te Tilburg.
Beroep:
kantoorbediende
Johannes Adrianus Wilhelmus trouwde, 30 jaar oud, op maandag 12 mei 1930 in Tilburg met Antonia Joanna Clasina Franken, 30 jaar oud. Antonia Joanna Clasina is geboren op dinsdag 11 juli 1899 in Tilburg, dochter van Antonius Franken en Maria Hubertina Jacob. Antonia Joanna Clasina is overleden op maandag 7 maart 1988 in Tilburg, 88 jaar oud.

Kinderen van Johannes Adrianus Wilhelmus en Antonia Joanna Clasina:
1 Cornelia Gerarda Hubertina Maria Sebregts °.
2 Hubertina Gerarda Antonia Maria Sebregts °.


index:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  O  P  R  S  T  V  W  Z  


Gertruda Gerardus Johannes
Johanna

Abeelen van, Andries (*27-12-1811)
Abeelen van, Johanna (*1803, †30-10-1881)
Abeelen van, Maria (*05-04-1850, †01-10-1924)
Abrahams, Maria Adriaen Denijs (*1756, †06-01-1844)

Basters, Adrianus
Basters, Anna Adriaan (*1755, †1796)
Basters, Johanna Maria (*30-08-1872)
Beer de, Johanna Cornelia (*±1736, †16-06-1814)
Beerens, Adriaan (*06-03-1832)
Beerens, Elisabeth (*21-08-1863)
Beerens, Maria Anna (*08-04-1873, †17-02-1960)
Beerens, Norbertus (*13-04-1833, †07-07-1895)
Beers van, Catharina
Beers van, Digna Wauters
Bergmans, Adriana Jan
Bergmans, Maria (*1782, †09-10-1821)
Berkel van, Gerardus
Berkel van, Hendrikus (*08-04-1816)
Bertens, Arnoldus (*1805, †01-02-1881)
Bertens, Arnoldus Cornelis (*1776, †06-11-1835)
Bertens, Cornelis (*12-05-1851, †02-06-1945)
Bertens, Simon (*28-02-1817, †10-01-1900)
Besouw van, Cornelia
Beunis, Cornelia Dirkse (*1755, †1786)
Beunis, Theodorus Tieleman (*1710, †02-05-1789)
Beurden van, Maria Anna (*±1775, †08-01-1846)
Biemans, Adrianus
Biemans, Johanna Catharina (*01-01-1823, †10-06-1879)
Biggelaar van den, Petronella (*±1772, †17-12-1859)
Bijnen van, Gijsberdina
Boom, Adrianus
Boom, Jan Baptist (*04-12-1821, †09-07-1856)
Brekel van den, Anna Cornelia Jan (*1745, †1783)
Brekel van den, Antonia Maria
Brekel van den, Gerardina Henrica (*10-06-1877, †07-03-1957)
Brekel van den, Jan (*±1712)
Brink, Catharina Maria (*24-05-1865)
Broechoven van, Maria01-03-1763)
Brok, Cornelia
Brouwers, Cornelia Adriana Maria (*08-10-1918, †06-03-1990)
Brouwers, Johannes Cornelis (*11-07-1886, †03-11-1942)
Bunnen, Jacomina Steven

Cleijsen, Hendrica (*1786, †01-12-1844)
Coenraad, Jacoba (*20-03-1835, †10-06-1898)
Coenraad, Johannes
Coolen, Joannes Baptista (*15-01-1883, †26-09-1957)
Coolen, Waltherus Petrus Johannes (*19-01-1913, †08-04-1993)
Cools, Laurens Wouter (*1687, †<1765)
Cools, Wouter Cornelis
Cornelissen, Jacoba
Corstiaens, Christianus Hubertus (*1660)

Damen, Maria Petrusdr
Deckers, Maria Catharina (*1791)
Dijck van, Nicolaas Marcelis (*1741, †1795)
Dijck van, Willem Nicolaas (*1767, †20-05-1839)
Dijk van, Adrianus (*03-02-1815, †30-08-1896)
Dijk van, Anna Jacoba (*±1770, †21-04-1808)
Dijk van, Cornelis Hendrikus (*1785, †22-09-1840)
Dijk van, Maria Cornelia (*23-06-1837, †13-02-1901)
Dingemans, Anna (*1771, †23-01-1842)
Dingemans, Jan
Dirks, Anselmus
Dirks, Cornelia Maria Elisabeth (*13-01-1901, †29-06-1989)
Donders, Henricus Wilhelmus (*25-12-1860, †17-02-1942)
Donders, Jacobus Francis (*1729)
Donders, Jan Baptist (*09-09-1824, †08-10-1898)
Donders, Petronella (*1774, †17-01-1828)
Donders, Petronella (*30-07-1818)
Dongen van, Angelina (*17-12-1890, †29-10-1959)
Dongen van, Cornelis (*04-06-1821, †29-01-1892)
Dongen van, Hubertus
Dortmond van, Maria Catharina (*04-10-1810)
Du Pont, Francisca (*22-04-1823, †18-09-1898)
Duijvekam, Johannes
Duijvekam, Petrus (*1807, †06-06-1888)
Dusιe, Ludovicus Hendrikus (*31-10-1853, †14-04-1923)
Dusιe, Petronella Johanna Philomena (*09-07-1902, †10-03-1988)

Emmen, Dingeman
Emmen, Johanna Maria (*16-06-1827)
Ercken van, Peter Cornelis Jan
Esch van, Anna
Escoubet, Amelie (*08-05-1905, †03-02-1993)
Escoubet, Jean

Fiers, Hendrina (*02-08-1848, †10-07-1887)
Fiers, Johanna (*22-12-1851, †19-11-1934)
Fiers, Lambert (*02-05-1811, †05-11-1889)
Francken, Anna Joannes
Franken, Antonia Joanna Clasina (*11-07-1899, †07-03-1988)
Franken, Antonius

Gils van, Jeanne (*11-12-1792)
Goijaerts, Margareta Petersdr
Goirle van, Martinus Jan (*1735, †1794)
Gool van, Adriaan Martinus (*1772, †23-09-1826)
Groen in ’t, Francina
Groot de, Gerardus (*1806, †12-03-1877)
Groot de, Johannes
Gurchom van, Johanna Maria (*04-07-1869)

Haans, Franciscus (*14-12-1842, †05-12-1922)
Haans, Leonardus Antonius Maria (*29-10-1906, †28-12-1980)
Haans, Norbertus Josephus (*16-03-1877, †14-12-1928)
Haans, Petrus (*08-08-1867, †09-12-1951)
Heerkens, Anna Maria (*09-03-1817, †31-03-1890)
Heerkens, Hendrika
Hees van, Anna Maria (*27-12-1836)
Hees van, Maria Elisabeth
Hendriks, Martinus<1848)
Hendriks, Wilhelmina (*12-06-1815, †13-04-1893)
Hessels, Adriaen Jan (*±1696)
Hest van, Adriana Maria (*13-08-1827, †02-01-1907)
Hoeken, Anna Theresia
Hoof van, Adriaan
Hoof van, Jacobus (*30-08-1847, †20-05-1875)
Horrι, Johanna
Hoven van den, Johanna
Huijkelom van, Marianna (*1797, †16-10-1860)
Hunt van, Johanna Catharina
Hurkmans, Catharina

Ierland van, Maria Allegonda
Iersel van, Adriana
Iersel van, Antonetta Jan (*1732, †20-07-1808)
Iersel van, Wilhelmina
Ivo, Maria Wilhelmus (*1730, †29-03-1808)

Jacob, Maria Hubertina
Jansen, Adriana (*22-10-1819, †16-04-1899)
Jansen, Adriana Willem (*1743, †12-06-1821)
Jansen, Willem
Janssen, Antonius (*02-12-1877)
Janssen, Cornelis (*22-06-1836)
Janssen, Franciscus Josephus (*03-12-1909, †19-06-1986)
Janssen, Hubertus
Janssen, Lucia (*04-02-1867, †26-11-1937)
Janssen, Petronilla Peter Cornelis (*1711)
Janssens, Anna Maria Theresia
Jonckers, Geeraert1771)
Jong de, Adriana Jan (*±1739)
Jong de, Franciscus
Jong de, Johanna Maria (*20-08-1866, †06-09-1953)

Kempers, Johannes Jacobus
Kempers, Wilhelmina Maria Berendina (*10-04-1896, †20-01-1979)
Kinderen de, Maria Petronella (*27-03-1874, †10-01-1957)
Kock de, Cornelis Nobertus (*1794, †14-06-1862)
Kock de, Johanna (*12-07-1836, †22-09-1922)
Koenraad, Maria Lucia (*17-10-1836, †27-05-1916)
Kok, Joanna (*15-11-1818)
Kops, Adriana (*18-02-1845, †23-07-1881)
Kops, Egidius (*09-09-1810)
Kouwenberg, Adriana Maria (*1761, †29-05-1823)
Kouwenberg, Anna Norberta (*25-10-1871, †02-01-1947)
Kuijf, Hendrica
Kuijk van, Maria Catharina
Kuijpers, Cornelia Maria (*06-12-1881, †16-10-1976)

Laat de, Adriaan
Laat de, Cornelis Arnoldus Philippus (*13-11-1905, †13-02-1940)
Lambrechts, Maria Jacobus<1694)
Langerijt van de, Antonius Cornelis (*1761, †14-12-1834)
Langerijt van de, Theresia Antonie (*1788, †04-02-1848)
Leijten, Adriaan (*16-08-1831, †02-03-1922)
Leijten, Cornelis (*1802, †22-02-1876)
Leijten, Maria Catharina (*09-09-1834, †13-10-1915)
Lieshout van, Hendrikus (*15-05-1849, †08-07-1928)
Lieshout van, Judocus (*30-07-1818)
Lieshout van, Petronella (*1775)
Loijen, Hubertus Christianuszn Hubertus (*1630)
Lommers, Cornelis Theodorus (*±1897, †30-03-1937)
Lommers, Johannes
Lommers, Kees
Loos de, Gertruda (*1780, †01-02-1850)
Loy de, Helwig Govaerts1711)

Maaijen, Arnolda
Maas, Adriaan (*26-11-1832)
Maas, Catharina Antonius (*1767)
Maas, Henricus Theodorus (*16-10-1865, †13-04-1930)
Maas, Paulus Cornelis
Maas, Wilhelmina (*02-09-1880, †05-01-1940)
Maes, Antonius
Maes, Paula Joannes (*±1670, †20-11-1729)
Mallens, Maria Adriaen Joosten
Mateijsen, Cornelis Joannes (*07-02-1875, †04-11-1954)
Matheijsen, Henricus Petrus Cornelius (*01-11-1904, †11-03-1975)
Matthijssen, Josephus
Matthijssen, Petronella Helena (*14-07-1884, †01-11-1924)
Melis, Johanna Maria (*1791, †28-12-1871)
Merendonk van, Cornelis Josephus (*07-11-1870, †30-06-1957)
Merendonk van, Peter Hubertus (*26-11-1836, †08-02-1911)
Mertens, Maria Geert<1685)
Mettes, Jan
Mettes, Wilhelmus (*17-08-1833, †>1903)
Moonen, Johanna (*1784, †15-06-1861)
Moonen, Nicolaas Anthonie
Mutsaers, Adriaan (*1788, †14-07-1856)
Mutsaers, Adriana
Mutsaers, Adriana (*1776, †20-08-1833)
Mutsaers, Aloysius Hendrikus (*15-02-1858, †04-11-1935)
Mutsaers, Augustinus Nicolaas (*±1739)
Mutsaers, Bernarda (*23-02-1829, †22-05-1889)
Mutsaers, Cornelia Wilhelmina (*28-05-1866, †12-01-1950)
Mutsaers, Cornelis (*18-11-1819, †26-06-1892)
Mutsaers, Wilhelmus (*17-02-1831, †27-01-1903)

Oever van den, Petronella (*21-12-1813)
Onsenoort van, Martinus (*1755, †15-01-1823)
Onsenoort van, Walthera (*1798, †04-02-1860)
Opstal van, Antonia Maria (*1777, †07-03-1848)
Orten van, Mechtildis Joannes
Otten, Catharina Claes1726)

Pas van de, Johanna (*10-10-1860, †14-07-1929)
Pauwels, Agnes Philippus18-08-1640)
Peijs, Anna Maria (*±1707, †1776)
Philips, Barbara11-08-1630)
Philipsen, Maria Elisabeth (*13-12-1848, †12-08-1904)
Philipsen, Michiel
Pijnenborch, Dijmpna Jan Janse (*1680, †1730)
Pluijms, Mariken Meus
Pol van de, Johanna (*1799, †10-02-1871)
Pol van de, Petrus (*1766, †23-01-1805)
Poppel van, Adrianus Arnoldus
Poppel van, Petrus Cornelius Adrianus (*25-09-1900)
Priems, Catharina Maria (*26-06-1887, †19-11-1972)
Priems, Jacobus
Put van der, Johanna

Rijnen, Adrianus (*15-12-1871, †10-04-1960)
Rijnen, Wilhelmus Joannes Antonius (*07-08-1904)

Sanden van de, Anna Barbara (*1806, †23-05-1847)
Schalken, Petrus Johannes (*15-09-1896, †21-01-1979)
Scheepens, Petronella
Schepens, Maria Joannes
Schmitz, Cornelia (*30-11-1835, †21-12-1867)
Schoenmakers, Cornelia Maria (*31-05-1901, †26-03-1938)
Schoenmakers, Johannes Henricus (*20-07-1859)
Schrick van der, Adriana
Sebrechts, Henderina Willem
Sebrechts, Hendrikus (*02-09-1820, †02-11-1855)
Sebrechts, Willem Geert Mertens (*1686)
Sebregs, Anna Cornelia (*06-07-1864, †06-08-1867)
Sebregs, Cornelis (*16-11-1816, †02-05-1864)
Sebregs, Joanna (*1807)
Sebregs, Joannes (*1805)
Sebregs, n.n. (*23-02-1862, †23-02-1862)
Sebregts, Adriaan (*01-12-1824, †15-06-1829)
Sebregts, Adriaan (*25-05-1826, †22-12-1914)
Sebregts, Adriaan Cornelis (*1778, †1804)
Sebregts, Adriana (*1805, †16-02-1882)
Sebregts, Adriana (*14-10-1865, †18-03-1867)
Sebregts, Adriana (*09-05-1867, †15-05-1867)
Sebregts, Adriana Maria (*1794)
Sebregts, Adriana Maria (*31-01-1830, †10-02-1915)
Sebregts, Adrianus (*1790, †1790)
Sebregts, Adrianus (*09-03-1811, †20-01-1892)
Sebregts, Adrianus (*05-08-1872, †08-02-1946)
Sebregts, Adrianus Antonij (*1745, †1745)
Sebregts, Adrianus Joanneszn (*1699)
Sebregts, Adrianus Norbertus Johannes (*27-06-1908, †21-01-1972)
Sebregts, Andreas Servatius (*1734)
Sebregts, Anna (*11-10-1816, †02-11-1888)
Sebregts, Anna (*06-09-1863, †17-04-1942)
Sebregts, Anna Maria (*1786, †1787)
Sebregts, Anna Maria (*20-02-1876, †30-01-1937)
Sebregts, Anthonetta (*1783, †1789)
Sebregts, Anthonij Jan (*1701, †<1748)
Sebregts, Antonetta Maria Norberta (*15-11-1911, †17-08-1985)
Sebregts, Antonius (*1717)
Sebregts, Antonius (*1779, †21-01-1833)
Sebregts, Antonius (*1791)
Sebregts, Antonius (*17-12-1819, †02-05-1862)
Sebregts, Augustinus (*13-09-1865, †20-05-1931)
Sebregts, Augustinus Norbertus (*20-09-1912, †25-09-1912)
Sebregts, Catharina (*1704)
Sebregts, Christianus Joanneszn (*1697)
Sebregts, Christina (*1720)
Sebregts, Clasina Cornelis (*1701, †1745)
Sebregts, Cornelia (*23-01-1861, †15-01-1932)
Sebregts, Cornelia Gerarda Hubertina Maria (privι)
Sebregts, Cornelia Josephina Antonia (*15-03-1910, †16-02-1986)
Sebregts, Cornelia Maria Catharina (*02-04-1907, †30-09-1994)
Sebregts, Cornelia Maria Johanna (*14-06-1902, †24-09-1906)
Sebregts, Cornelis (*1781, †23-04-1838)
Sebregts, Cornelis (*1801, †15-06-1879)
Sebregts, Cornelis (*15-03-1814, †12-03-1860)
Sebregts, Cornelis Antonij (*1743, †<1815)
Sebregts, Cornelis Hendrik (*1788, †08-03-1833)
Sebregts, Cornelis Pauwelszn>1727)
Sebregts, Cornelius Joannes Maria (*10-07-1901, †27-12-1965)
Sebregts, Cornelius Maria (*30-05-1902, †27-11-1970)
Sebregts, Digna Antonij Philipsen (*1739, †1740)
Sebregts, Franciscus Johannes Cornelis (*24-05-1904, †05-04-1977)
Sebregts, Franciscus Johannes Cornelius (*15-11-1906, †06-10-1973)
Sebregts, Gerardus (*±1774, †29-08-1851)
Sebregts, Hendricus Wilhelmus (*28-11-1902, †04-06-1977)
Sebregts, Hendrika (*24-10-1827, †29-06-1829)
Sebregts, Hendrika (*01-05-1830, †28-04-1903)
Sebregts, Henricus Antonij (*1746, †31-08-1824)
Sebregts, Henricus Cornelis Josephus Maria (privι)
Sebregts, Henricus Joanneszn (*1692, †1722)
Sebregts, Henricus Josephus Cornelis (*20-03-1907, †25-12-1907)
Sebregts, Henricus Norbertus (*28-12-1900, †02-07-1925)
Sebregts, Henricus Woutherus (*29-03-1900, †27-03-1986)
Sebregts, Hubertina Gerarda Antonia Maria (privι)
Sebregts, Jacobus (*12-03-1853)
Sebregts, Jan Anthonie (*±1792, †1793)
Sebregts, Jan Janssen (*1690)
Sebregts, Jan Phlipszn Wilms (*1660, †<1722)
Sebregts, Joanna Cornelis (*1703, †1765)
Sebregts, Joanna Francisca (*02-07-1879, †14-04-1950)
Sebregts, Joanna Petronella Cornelia (*21-07-1904, †22-01-1966)
Sebregts, Joannes (*1717)
Sebregts, Joannes (*1782, †1784)
Sebregts, Joannes Antonij (*1740, †1754)
Sebregts, Joannes Cornelius Maria (*25-05-1897, †13-12-1961)
Sebregts, Joannes Joanneszn (*1687)
Sebregts, Johanna Cornelia (*20-01-1914, †21-01-1914)
Sebregts, Johanna Maria (*08-07-1825, †07-06-1907)
Sebregts, Johanna Wilhelmina Francisca (*26-02-1915, †22-04-1995)
Sebregts, Johanna Wilhelmina Maria Josepha (privι)
Sebregts, Johannes (*03-10-1809, †<1862)
Sebregts, Johannes (*22-08-1835, †24-08-1835)
Sebregts, Johannes (*30-09-1838, †04-12-1889)
Sebregts, Johannes Adrianus Wilhelmus (*11-06-1899, †22-10-1966)
Sebregts, Johannes Cornelis (*29-09-1811, †29-03-1813)
Sebregts, Johannes Norbertus Maria (*08-04-1898, †18-07-1964)
Sebregts, Josephus (*03-11-1836, †13-08-1917)
Sebregts, Maria Anna (*24-11-1868, †07-09-1950)
Sebregts, Maria Catharina (*1733, †22-12-1816)
Sebregts, Maria Catharina (*18-08-1898)
Sebregts, Maria Cornelia (*1809, †12-11-1832)
Sebregts, Maria Elisabeth (*17-05-1827, †20-11-1875)
Sebregts, Maria Elisabeth (*30-11-1836, †06-01-1909)
Sebregts, Maria Henrietta Adriana (*26-05-1905, †06-07-1984)
Sebregts, Maria Philippusdr (*1695)
Sebregts, Martina (*01-06-1834, †21-12-1920)
Sebregts, Martina Wouthera (*09-10-1864, †29-06-1943)
Sebregts, Mechtildis Philippus Guilielmus (*1662)
Sebregts, n.n. (*1793, †1793)
Sebregts, n.n. (*03-10-1829, †03-10-1829)
Sebregts, n.n. (*19-07-1871, †19-07-1871)
Sebregts, n.n. (*04-10-1932, †04-10-1932)
Sebregts, Norberta Josephina Maria (*23-03-1899, †25-02-1979)
Sebregts, Norbertus (*05-01-1869, †20-03-1950)
Sebregts, Paulus (*1737)
Sebregts, Petronella (*22-06-1822, †06-04-1860)
Sebregts, Petronilla (*1778)
Sebregts, Petrus (*1783, †1785)
Sebregts, Petrus Antonij (*1742, †1743)
Sebregts, Petrus Antonij Philipsen (*1739, †1740)
Sebregts, Petrus Wouterus Wilhelmus (*01-02-1860, †26-03-1923)
Sebregts, Philomena Cecilia Maria (*21-11-1903, †12-02-1991)
Sebregts, Servaas Cornelis (*1699, †18-01-1793)
Sebregts, Walthera (*15-01-1864, †24-11-1933)
Sebregts, Waltherus (*05-06-1862, †05-09-1862)
Sebregts, Wilhelmina Maria (*04-02-1867, †27-05-1942)
Sebregts, Wilhelmus (*1802, †28-01-1875)
Sebregts, Wilhelmus (*03-12-1870, †12-07-1918)
Sebregts, Wilhelmus Adrianus Maria (*07-12-1916, †08-02-1991)
Sebregts, Wilhelmus Martinus Josephus Maria (privι)
Seebregs, Hendrik (*14-09-1834, †02-02-1892)
Segers, Maria Norberta (*1776, †07-06-1839)
Segers, Wilhelmus Jan (*28-02-1744, †1800)
Sibben, Anna Wilhelmusdr (*1629)
Sibben, Barbara Martinusdr (*1651, †30-10-1676)
Sibben, Catharina Wilhelmusdr (*1626)
Sibben, Gerardus Martinuszn (*1657)
Sibben, Gerardus Wilhelmuszn (*1625)
Sibben, Joanna Martinusdr (*1661)
Sibben, Maria Martinusdr (*1652)
Sibben, Martinus Wilhelmuszn (*1621)
Sibben, n.n.
Sibben, Paulus Henricus (*1617)
Sibben, Philippus Willems (*1623, †<12-12-1690)
Sibben, Wilhelmus Martinuszn (*1655)
Sibben, Willem Handerick (*±1595, †11-08-1630)
Silver van de, Wilhelmina
Sleegers, Andries (*±1775, †21-09-1836)
Sleegers, Hendrik (*06-07-1819, †05-07-1876)
Smachten, Anna Maria
Smeijers, Gerardus Franciscus (*10-08-1858, †04-12-1930)
Smeijers, Josephus (*18-02-1818)
Smeulders, Adriaan
Smeulders, Joannes Franciscus (*04-04-1876, †12-01-1957)
Smeulders, Johannes (*27-12-1829, †04-05-1866)
Smeulders, Johannes Baptist (*02-04-1864, †25-03-1951)
Smits, Adriana (*02-01-1805, †15-09-1865)
Smits, Johanna Maria (*1758, †24-12-1824)
Smulders, Adriana
Snoeren, Johanna (*1741, †1787)
Somers, Antonie (*1785, †21-12-1840)
Somers, Johannes Baptist (*17-04-1873, †01-02-1962)
Somers, Johannes Francis (*13-05-1832, †02-07-1879)
Somers, Ludovicus Hubertus Maria (*21-10-1911, †23-05-1966)
Spaendonk van, Cornelia (*17-12-1838, †17-02-1917)
Spaendonk van, Norbertus (*1801, †15-02-1869)
Sparidaens, Adriaan (*08-05-1836, †13-09-1873)
Sparidaens, Antonius (*22-08-1806, †20-04-1837)
Staeij van der, Guillaume (*21-07-1782)
Staeij van der, Maria Elisabeth (*04-06-1812)
Stijnen, Adriana (*19-11-1831, †>1873)
Stokkermans, Johannes Anthonij (*±1770, †12-03-1817)
Stokkermans, Norbertus (*1809, †24-01-1886)
Swart de, Maria Thomas (*1712, †08-09-1784)

Tastet, Jeanne
Thal, Anna Barbara (*20-03-1875, †04-02-1946)
Timmermans, Hendrikus (*24-02-1812, †29-06-1873)
Timmermans, Johannes

Veer van der, Adriana (*18-02-1835, †16-04-1911)
Velden van der, Joannes Gerardus
Velden van der, Karel (*15-09-1894, †17-08-1978)
Ven van de, Anna Maria (*1778, †20-05-1866)
Ven van de, Maria Henrica
Vennix, Waltherus
Vennix, Wilhelmus (*08-07-1860, †02-06-1931)
Venrooij van, Johanna Cornelia (*1807, †14-09-1873)
Venrooij van, Johannes Baptist
Verheijen, Jenneken Anthonij (*1689)
Verhoek, Arie (*18-06-1831, †12-06-1893)
Verhoek, Nicolaas
Verhoeven, Johanna
Verhoof, Adriana (*1796, †02-05-1862)
Verhoof, Laurens Norbart (*1755, †1804)
Verkuijlen, Adriana Maria
Vermeer, Adrianus Cornelis (*23-06-1874)
Vermeer, Joannes Franciscus Antonius Norbertus (*06-06-1910, †29-01-1982)
Vermons, Andries
Vermons, Augustinus (*1806, †23-04-1863)
Verschueren, Anna Willem (*±1744, †1795)
Verstappen, Helena Maria Joanna (*13-02-1905, †01-08-1995)
Verstappen, Martinus
Vingerhoeds, Allegonda

Wees van, Engelina Johanna Maria (*08-05-1910, †21-11-1996)
Wees van, Franciscus Josephus
Wijs de, Adriaen Lambert (*1739)
Wijs de, Anna Maria (*16-07-1815, †20-06-1882)
Wijtmans, Maria Elisabeth (*±1763)
Willems, Heijlwiga Dries
Winckel van de, Adrianus Jacobus (*±1737, †?-07-1800)
Winckel van de, Jacobus Ludovicus (*1775, †28-03-1841)
Woerkom van, Elisabeth Jacoba
Wouters, Adrianus Cornelis (*16-09-1919, †16-05-1976)
Wouw van de, Johanna Maria (*1800, †03-10-1829)
Wouw van de, Wouter (*±1761)

Zebrechts, Cornelius (*1782)
Zebrechts, Gerardus Servatius (*±1739, †13-08-1819)
Zebrechts, Joanna (*1782)
Zebrechts, Joanna Cornelia (*1771)
Zebrechts, Joannes (*1788)
Zebrechts, Maria (*1768, †19-10-1836)
Zebrechts, Marinus (*1784)
Zebrechts, Wilhelmina (*1767, †1767)
Zebrechts, Willebrordus (*1772)
Zebreghts, Adriana (*1744)
Zebreghts, Cornelius (*1753)
Zebreghts, Joannes Wilhelmus (*1715)
Zebreghts, Maria (*1740)
Zebreghts, Maria (*1744)
Zebregs, Adriaan (*20-11-1841, †11-04-1889)
Zebregs, Adriana (*15-03-1814, †21-11-1881)
Zebregs, Andreas (*1778, †22-08-1838)
Zebregs, Anna Cornelia (*02-09-1813, †20-06-1885)
Zebregs, Anna Maria (*1786, †23-05-1867)
Zebregs, Arnoldus (*26-04-1844, †08-02-1911)
Zebregs, Arnoldus Nicolaus Josephus (*11-03-1906, †21-12-1965)
Zebregs, Bernardus (*15-10-1875, †07-04-1920)
Zebregs, Cornelia (*13-01-1846, †04-04-1922)
Zebregs, Cornelis (*31-08-1811, †21-05-1813)
Zebregs, Cornelis (*24-08-1817, †13-08-1891)
Zebregs, Cornelis (*22-06-1858, †30-01-1917)
Zebregs, Cornelius Josephus (*21-03-1890, †28-03-1890)
Zebregs, Elisabeth Maria Petronella (*04-03-1889, †08-03-1890)
Zebregs, Hendricus (*23-04-1884, †25-08-1884)
Zebregs, Hendrik Hendrik (*1779, †02-12-1855)
Zebregs, Hendrika (*30-05-1816, †12-01-1894)
Zebregs, Hendrikus (*21-01-1849, †27-02-1933)
Zebregs, Henrica Adriana Maria (privι)
Zebregs, Henricus Martinus (*16-08-1885, †26-09-1956)
Zebregs, Huberta Johanna Maria (*04-11-1910, †16-08-1995)
Zebregs, Jacobus (*23-10-1882, †>1924)
Zebregs, Johanna Henrica Maria (*10-04-1907, †07-02-1986)
Zebregs, Johanna Maria (*14-09-1851, †28-07-1904)
Zebregs, Josina Maria (*05-09-1879, †04-06-1948)
Zebregs, Maria Cornelia Anthonia (*19-09-1913)
Zebregs, Michael Maria (*01-02-1881, †21-02-1945)
Zebregs, n.n. (*22-07-1886, †22-07-1886)
Zebregs, Norbert (*09-04-1823, †26-01-1894)
Zebregs, Petronella (*01-04-1854, †31-01-1928)
Zeebregts, Maria Willem (*1713)
Zegers, Johannes
Zegers, Petronella (*10-08-1812, †31-08-1860)
Zibben, Andreas Henricus (*1611)
Zibben, Anna Henrick (*1601)
Zibben, Catharina Henricus (*1609)
Zibben, Catharina Johannes (*1623)
Zibben, Cornelis Henrick (*1602)
Zibben, Henricus
Zibben, Henricus Henrix (*±1585, †25-01-1640)
Zibben, Joanna Johannes (*1630)
Zibben, Johannes Henricus (*±1590)
Zibben, Johannes Johannes (*1620)
Zibben, Maria Henricus (*1621)
Zibben, Martinus Henricus (*1623)
Zibben, Martinus Johannes (*1617)
Zibben, Martinus Johannes (*1636)
Zibben, Petrus Henricus (*1619)
Zibben, Philippus Henricus (*1621)
Zon van, Adriaan (*1776, †20-04-1822)
Zon van, Josina (*14-12-1815, †02-12-1890)


In verband met de bescherming van de privacy worden van de met ° gemerkte personen niet alle gegevens weergegeven.
Bronvermeldingen kunnen worden opgevraagd bij fiches onder de desbetreffende persoon.

Gegenereerd op 3 december 2020 met Aldfaer versie 4.2

<genealogie van de familie Haans>